Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969691 Chia sẻ cho anh em đồ án

MỤC LỤC
PHẦN I: THIẾT KẾ CƠ SỞ TUYẾN A-B
THUỘC ĐỊA PHẬN BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK
CHƯƠNGI: GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................3
1.1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 3
1.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA KHU VỰC 3
1.3. HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG TRONG VÙNG NGHIÊN CỨU ...................................................................................................................3
1.4. PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 3
1.5. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TUYẾN ĐI QUA 8
1.6. ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH 3
1.7. TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT 3
1.8. VẬT LIỆU XÂY DỰNG 3
CHƯƠNG II : LỰA CHỌN QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG 3
2.1. CÁC TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH THIẾT KẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG 3
2.2. LỰA CHỌN CẤP ĐƯỜNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HÌNH HỌC CỦA ĐƯỜNG 3
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 3
3.1. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ: 3
3.2. XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM KHỐNG CHẾ 3
3.3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 3
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẶT CẮT DỌC TUYẾN 3
4.1. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TRẮC DỌC 3
4.2. BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG ĐỨNG 3
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG TUYẾN 3
5.1. CÁC YẾU TỐ MẶT CẮT NGANG NỀN ĐƯỜNG 3
5.2. CÁC DẠNG TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH 3
CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC 3
6.1. RÃNH THOÁT NƯỚC: 3
6.2. CÔNG TRÌNH VƯỢT DÒNG NƯỚC: 3
CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 3
7.1. QUY ĐỔI VỀ TRỤC XE TIÊU CHUẨN 3
7.2. XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI 3
7.3. CHỌN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 3
CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐƯA RA CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 3
8.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ 3
8.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3
8.3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 3
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3
9.1. KẾT LUẬN 3
9.2. KIẾN NGHỊ 3
PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT
(KM1+00 - KM 2+199,76)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 3
1.1. TÊN DỰ ÁN 3
1.2. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ 3
1.3. CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG 3
CHƯƠNG II: QUY MÔ CẤP HẠNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA ĐƯỜNG 3
2.1. KHUNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 3
2.2. QUY MÔ MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ 3
2.3. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA TUYẾN 3
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 3
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ KỸ THUẬT VỀ BÌNH ĐỒ, MẶT CẮT DỌC VÀ MẶT CẮT NGANG 3
4.1. THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BÌNH ĐỒ TUYẾN 3
4.2. THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MẶT CẮT DỌC 3
4.3. THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MẶT CẮT NGANG 3
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC 3
5.1. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ THOÁT NƯỚC CHO KHU VỰC 3
5.2. HỆ THỐNG RÃNH DỌC THOÁT NƯỚC 3
5.3. GIẾNG THU, GIẾNG THĂM 3
5.4. CỐNG THOÁT NƯỚC DỌC 3
5.5. TÍNH TOÁN THỦY VĂN CỐNG 3
CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ CÂY XANH,CHIẾU SÁNG 3
6.1. THIẾT KẾ CÂY XANH 3
6.2. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 3
CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG 3
7.1. BIỂN BÁO HIỆU 3
7.2. VẠCH SƠN KẺ ĐƯỜNG 3
7.3. VỈA HÈ, BÓ VỈA 3
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3
8.1. KẾT LUẬN 3
8.2. KIẾN NGHỊ 3
PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ
(KM 0+00 - KM 3+337.09)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 90
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 90
1.2. CÁC KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 91
CHƯƠNG II: CÁC ĐIỀU KIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 3
2.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN 3
2.2. CÁC ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 3
2.3. CÁC ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NHÂN LỰC, XE, MÁY, ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC 3
2.4. CÁC XÍ NGHIỆP PHỤ, NƠI BỐ TRÍ ĂN Ở CỦA CÔNG NHÂN, NƠI ĐẶT KHO VẬT LIỆU, THỜI GIAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3
2.5. CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
CHƯƠNG III: LẬP TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THI CÔNG TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 3
3.1. CĂN CỨ THIẾT KẾ, TỔ CHỨC THI CÔNG 3
3.2. CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG 3
3.3. TÍNH CÁC THÔNG SỐ CỦA DÂY CHUYỀN 3
3.4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG 3
3.5. THI CÔNG CỐNG NGANG ĐƯỜNG VÀ RÃNH THOÁT NƯỚC 3
3.6. THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 3
3.7. THI CÔNG CÁC LỚP ÁO ĐƯỜNG 3
3.8. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 3
CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 3
4.1. HỆ THỐNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
4.2. PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, KIỂM TRA 3
4.3. TIÊU CHUẨN KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ...............................................................................................................3
CHƯƠNG V: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 3
5.1. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 3
5.2. KẾT LUẬN 3


PHẦN I : THIẾT KẾ CƠ SỞ TUYẾN A – B THUỘC ĐỊA PHẬN BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
Tuyến A-B mà tui được giao nhiệm vụ thiết kế là một phần trong đoạn tuyến nối liền các khu công nghiệp của tỉnh.
Tuyến AB mà tui được giao nhiệm vụ thiết kế thuộc tỉnh DakLak, tuyến nằm trên địa phận Buôn Hồ.
Căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế và bản đồ địa hình khu vực có tỉ lệ 1:10000 , đường đồng mức cách nhau 5m, tuyến AB dài hơn 3 Km.
1.1.1. Số liệu thiết kế
5.2. KẾT LUẬN
Vệ sinh môi trường, an toàn trong khi thi công, chất lượng và tiến độ thi công công trình gói thầu trên được nhà thầu chúng tui đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên muốn hoàn thành công trình được tốt, ngoài việc nỗ lực của Nhà thầu còn phải cần đến sự quan tâm của Chủ đầu tư, của kỹ sư Tư vấn giám sát, của Tư vấn thiết kế cũng như việc ủng hộ của các ngành, lãnh đạo của địa phương mà tuyến, các công trình đi qua tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và mối quan hệ khác. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các vấn đề được nêu ra ở trên được gắn liền với các nguyên tắc và luật lệ địa phương. Nếu xét thấy có trở ngại gì, các bên cần nêu ra ý kiến để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ qui định và kỹ mỹ thuật cho công trình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement