Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969568 Chia sẻ cho anh em bài lập lớn SO SÁNH HIỆU NĂNG GIỮA HAI HỆ THỐNG HÀNG ĐỢI M-M-1-∞ VÀ M-D-1-∞
I. Giới thiệu chung:
1.Giới thiệu đề tài:
Tên đề tài:
“So sánh hiệu năng giữa hai hệ thống hàng đợi M/M/1/∞ và M/D/1/∞”
Mục tiêu đề tài là so sánh hiệu năng giữa hai hệ thống hàng đợi đơn M/M/1 và M/D/1 với các thông
số như số yêu cầu trung bình nằm trong hệ thống N, số yêu cầu trung bình nằm trong hàng đợi, thời
gian trung bình một yêu cầu nằm trong hệ thống T cũng như nằm trong hàng đợi Tq.
Làm quen và sử dụng phần mềm Network Simulation (NS2), ngôn ngữ Otcl để lập trình và
mô phỏng hai hệ thống trên, so sánh kết quả mô phỏng được với số liệu tính toán lí thuyết.
2.Công cụ sử dụng:
Network Simulation (NS2): Mô phỏng hai hệ thống hàng đợi và so sánh với kết quả thực tế.
Matlab: Hỗ trợ tính toán và vẽ đồ thị trực quan.

I. Lý thuyết chung về hệ thống hàng đợi:
1. Khái niệm chung về Hệ thống phục vụ (Service System) và hệ thống hàng đợi
a. Hệ thống phục vụ: Service System
Hệ thống phục vụ là hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lí và đưa yêu cầu đó ra khỏi hệ thống.
Một số ví dụ về hệ thống phục vụ như:
 Hệ thống mạng di động GSM: tiếp nhận phục vụ các cuộc gọi.
 Hệ thống Mạng Internet: tiếp nhận phục vụ các gói tin.
 Hệ thống thanh toán trong siêu thị: Tiếp nhận, phục vụ khách hàng.
b. Hệ thống hàng đợi.
Hệ thống phục vụ là một khái niệm rất trừu tượng, để đánh giá hiệu năng của hệ thống phục
vụ một cách định tính người ta phải mô hình hóa hệ thống đó.
Mô hình hóa Hệ thống phục vụ thành HỆ THỐNG HÀNG ĐỢI.
2. Mô hình hàng đợi và kí hiệu Kendall:
a. Mô hình hàng đợi:
Có thể mô hình hóa một Hệ thống phục vụ thành một hàng đợi đơn (sẽ tìm hiểu ở phần sau) hay
một mạng hàng đợi (Không tìm hiểu trong báo cáo này).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Báo cáo
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement