Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969191 Chia sẻ cho các bạn báo cáo

1
TÓM TẮT BÁO CÁO


Theo ước tính của các cơ quan chức năng, hàng năm thành phố Hà Nội thải ra
khoảng 950 nghìn tấn thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Nếu không có biện pháp xử lý thích
hợp, lượng rác thải lớn này sẽ trở thành thảm họa của đô thị. Hiện nay, có rất
nhiều phương pháp xử lý CTRSH, trong đó chôn lấp là biện pháp được áp dụng rộng
rãi nhất. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí bãi chôn lấp CTRSH là một bài toán rất phức
tạp đối với các nhà quy hoạch vì nó yêu cầu phải tính đến tác động tổng hợp của rất
nhiều yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường. Để giải quyết vấn đề này thì
phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) là một cách tiếp cận hiệu quả, theo đó mức
độ ảnh hưởng của các yếu tố (chỉ tiêu) được chuyển hóa từ định tính sang định lượng
thông qua các giá trị điểm số và trọng số, và hệ thông tin địa lý (GIS) sẽ là một công
cụ đắc lực trợ giúp cho việc đánh giá các chỉ tiêu này.
Đề tài đã xây dựng một quy trình công nghệ lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp
CTRSH bằng MCA và GIS với ý tưởng chính là phân chia quá trình đánh giá thành 2
giai đoạn: giai đoạn đầu sử dụng các chỉ tiêu dễ đánh giá để lọc ra những vị trí tiềm
năng, giai đoạn sau so sánh chúng theo tất cả các chỉ tiêu để tìm ra vị trí tốt nhất. Quy
trình này đã được áp dụng trên địa bàn huyện Đông Anh để đánh giá 16 chỉ tiêu về
kinh tế, xã hội, môi trường, từ đó chỉ ra 4 địa điểm thích hợp để bố trí bãi chôn lấp
CTRSH của huyện tại các xã Nam Hồng, Bắc Hồng, Thụy Lâm và Việt Hùng, trong
đó địa điểm tại xã Thụy Lâm được coi là thích hợp nhất.
Kết quả của đề tài cho thấy phương án quy hoạch bãi chôn lấp CTRSH tại xã
Việt Hùng của UBND huyện Đông Anh có cơ sở khoa học tốt. Tuy nhiên, ngoài
phương án này, chính quyền địa phương có thể xem xét bố trí bãi chôn lấp CTRSH ở 3
địa điểm khác mà đề tài đã nêu ra (đặc biết chú ý đến địa điểm ở xã Thụy Lâm có tính
thích hợp tốt hơn địa điểm tại xã Việt Hùng).
1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo ước tính của dự án 3RHN (Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!),
hàng năm thành phố Hà Nội thải ra khoảng 950 nghìn tấn chất thải rắn thải sinh hoạt
(CTRSH). Nhưng với tốc độ phát triển kinh tế chóng mặt như hiện nay thì con số này
không dừng lại ở đây trong những năm tới. Như vậy, nếu không có biện pháp xử lí
thích hợp, lượng rác thải lớn trên sẽ trở thành thảm họa cho đô thị bởi nó sẽ gây
ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, lãng
phí sử dụng đất,... Hiện nay có khá nhiều phương pháp xử lý CTRSH, trong đó chôn
lấp là một biện pháp được áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế
giới. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là
một bài toán rất phức tạp đối với các nhà quy hoạch vì để giải bài toán nó, cần
tính đến tác động tổng hợp của rất nhiều yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi
trường. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu chúng ta có thể tiếp cận
được giải pháp cho bài toán trên. Qua đó, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được
chuyển hóa từ định tính sang định lượng thông qua các giá trị trọng số và điểm số. Và hệ
thông tin địa lý (GIS) là một công cụ đắc lực trợ giúp cho việc đánh giá các chỉ tiêu này.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc
sống của con người, các quốc gia đều chủ trương phát triển bền vững, phát triển kinh
tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và ổn định xã hội. Với những thành phố lớn như
Hà Nội, đây luôn là vấn đề được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng quan tâm.
Đông Anh là một huyện ngoại thành nằm ở phía bắc thủ đô Hà Nội, có tốc độ
phát triển kinh tế khá cao trong thời gian gần đây. Đằng sau lợi ích kinh tế từ những
dự án đầu tư và quá trình đô thị hóa, vấn đề rác thải đang là một nỗi lo trong công tác
quản lí đất đai và bảo vệ môi trường. Mặc dù huyện đã chủ trương thu gom rác thải
đến tận các thôn làng, nhưng các bãi chôn lấp không được xử lí theo một quy trình kĩ
thuật nào mà đa số là tận dụng những ao, hồ,... bỏ hoang. Việc tồn tại những bãi chôn
lấp sai quy định, mất vệ sinh như vậy, không chỉ làm mất mỹ quan, gây khó khăn
trong công tác quản lí đất đai, mà còn gây những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng dân cư như: ô nhiễm nguồn nước, đất đai và không
khí. Chính vì vậy, một nhiệm vụ hết sức cấp bách là cần quy hoạch những bãi chôn lấp
hợp vệ sinh để giải quyết những bức xúc của người dân xung quanh vấn đề rác thải và
quan trọng hơn cả là ngăn chặn hậu quả môi trường do nó gây ra.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement