Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969013 Chia sẻ cho các bạn luận án tiến sỹ

MỞ ĐẦU
Từ cuối thế kỷ thứ XIX nền kinh tế tư bản chủ nghĩa có những bước tiến
nhảy vọt, việc xây dựng nhà máy, đường xá, cầu cống ngày càng nhiều nên
cần có loại vật liệu xây dựng mới bền - ổn định, cùng với sự xuất hiện
của chất kết dính vô cơ là xi măng poóc lăng đã cho ra đời loại vật liệu xây
dựng có những tính chất nổi bật và ngày càng được sử dụng rộng rãi để xây
dựng cơ sở hạ tầng cho xã hội, đó là bê tông xi măng. Cấu kiện làm từ bê tông
xi măng có thể được đúc thành bất kỳ hình dạng nào, khả năng chịu nén tốt,
vật liệu chế tạo bê tông chủ yếu có ở địa phương nên giá thành rẻ, chúng được
sử dụng khá phổ biến để xây dựng kết cấu mặt đường ôtô vì có những ưu
điểm: Cường độ chịu nén cao, tuổi thọ dài, biến dạng nhỏ, ít thay đổi tính chất
khi chịu tác động của nhiệt độ và nước, ít bị hao mòn, có màu sáng nên tăng
sự an toàn chạy xe ban đêm, công tác duy tu bảo dưỡng ít, dễ cơ giới hóa
trong thi công… Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp
sản xuất xi măng nên thúc đẩy sử dụng mặt đường bê tông xi măng ngày càng
nhiều hơn.
Việt Nam là một quốc gia đang trong giai đoạn phát triển, xây dựng đất
nước theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng đời sống xã hội
phát triển nhằm theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội hoàn chỉnh, đồng bộ. Trong đó hạ tầng giao thông đường bộ là bộ phận
quan trọng trong kết cấu hạ tầng xã hội nói chung và kết cấu hạ tầng giao
thông nói riêng cần được phát triển, ưu tiên đi trước một bước so với các
ngành khác. Để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, đáp ứng quá trình hội
nhập khu vực và quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất
nước. Trong kết cấu hạ tầng giao thông nói chung thì bê tông xi măng chiếm
một khối lượng lớn hơn cả, được dùng phổ biến để xây dựng các công trình
cơ sở hạ tầng cho xã hội trong đó có các công trình Giao thông Vận tải.
Biến đổi khí hậu trong đó có nước biển dâng đã được khẳng định là nguy
cơ thách thức lớn nhất mà con người phải đối diện trong thế kỷ này. Những
tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược và chúng ta cần
đưa ra các giải pháp ứng phó thích hợp. Khu vực Đông Nam Bộ có điều kiện
khí hậu, thời tiết nhiệt đới nóng ẩm rất đặc trưng, địa hình bằng phẳng tương
đối thấp nên thường xuyên bị ngập nước, chịu ảnh hưởng tiêu cực của nước
thủy triều nên việc sử dụng bê tông xi măng để xây dựng đường ô tô như là
một lựa chọn tối ưu.
Bê tông xi măng là một loại đá nhân tạo mà thành phần của nó bao gồm:
Xi măng, cốt liệu hạt thô, cốt liệu nhỏ, nước và có thể có thêm phụ gia, chất
bổ trợ khác. Cốt liệu là thành phần được sử dụng trong bê tông có thể có tác
động đáng kể trên các thuộc tính về trạng thái cứng và dẻo của bê tông [70].
Cốt liệu có thể chiếm đến 70  80 % thể tích của hỗn hợp bê tông và nó ảnh
hưởng nhiều đến các tính chất của bê tông.
Xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung và xây dựng đường ô tô nói riêng cần
khối lượng lớn vật liệu xây dựng. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong
thiết kế, xây dựng đường ô tô là tận dụng vật liệu địa phương nhằm giảm chi
phí xây dựng công trình. Khi chế tạo bê tông xi măng, ngoài chất liên kết là xi
măng, phụ gia để nâng cao cường độ và chất lượng cho bê tông thì những vật
liệu thô như đá các loại, cốt liệu nhỏ là cát tự nhiên hạt to đã là những vật liệu
quen dùng và được sử dụng rộng rãi. Cát tự nhiên có nguồn gốc từ các lòng
suối, lớp trầm tích phù sa, trầm tích biển. Hiện nay, cát tự nhiên thích hợp cho
sản xuất bê tông ngày càng trở nên khan hiếm: Theo Hội Vật liệu Xây dựng
Việt Nam thì năm 2011 nhu cầu cát xây dựng khoảng 100 triệu m3
/năm và
đến năm 2015 sẽ là khoảng 136 triệu m3
/năm. Để thỏa mãn yêu cầu quy trình
hiện hành và thói quen truyền thống người ta thường dùng cát tự nhiên hạt to

Mở đầu: 01
Lý do lựa chọn đề tài 05
Mục đích nghiên cứu 05
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .06
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .06
Cấu trúc của đề tài .06
Những đóng góp của đề tài trong lĩnh vực chuyên ngành 07
Chương 1: Tổng quan về bê tông xi măng và sử dụng cát xay–
cát tự nhiên sản xuất bê tông xi măng trong xây
dựng đường ô tô . 09
1.1 Giới thiệu chung .09
1.2 Tổng quan các nghiên cứu sử dụng cát tự nhiên và cát xay
để sản xuất bê tông xi măng 12
1.2.1 Các nghiên cứu sử dụng cát tự nhiên để sản xuất bê tông
xi măng ở trên thế giới và tại Việt Nam .13
1.2.2 Các nghiên cứu và các công trình ứng dụng bê tông xi măng
dùng cát xay ở trên thế giới và tại Việt Nam .16
1.2.3 Hướng sử dụng hợp lý cát địa phương để sản xuất bê tông xi
măng dùng trong xây dựng đường ô tô ở khu vực Đông Nam
Bộ .21
1.2.4 Những vấn đề còn tồn tại và hướng nghiên cứu của đề tài 23
1.3 Các yêu cầu của bê tông xi măng làm đường ô tô 23
1.4 Một số lý thuyết thành phần hạt của cốt liệu trong bê tông 25
-II-
1.5 Nguyên lý hình thành cường độ và các yếu tố ảnh hưởng tới
cường độ của bê tông xi măng .26
1.5.1 Sự hình thành cấu trúc của bê tông xi măng 27
1.5.2 Cấu trúc của bê tông xi măng 28
1.5.3 Các giai đoạn hình thành cấu trúc vi mô của hỗn hợp BTXM 34
1.5.4 Các hướng kỹ thuật làm tăng cường độ dính và cường độ vữa XM .35
1.6 Các phương pháp thiết kế thành phần BTXM sử dụng cát xay 35
1.6.1 Thiết kế thành phần BT theo phương pháp Bolomey-Skramtaev 35
1.6.2 Thiết kế thành phần bê tông theo TCXDVN 322:2004 36
1.6.3 Thiết kế thành phần bê tông theo quy hoạch thực nghiệm .36
1.7 Mục tiêu của đề tài .37
1.8 Nội dung nghiên cứu 37
1.9 Phương pháp nghiên cứu .38
Chương 2 : Thuộc tính của vật liệu dùng chế tạo bê tông xi
măng và cát xay khu vực Đông Nam Bộ 39
2.1 Đặt vấn đề .39
2.2 Thực trạng của nguồn cung ứng vật liệu chế tạo bê tông xi
măng khu vực Đông Nam Bộ 40
2.2.1 Thực trạng nguồn cung cấp xi măng 40
2.2.2 Thực trạng nguồn cung cấp đá dăm .43
2.2.3 Các nguồn vật liệu cát tự nhiên vùng Đông Nam Bộ .51
2.2.4 Nước .60
2.2.5 Phụ gia bê tông 61
2.3 Cát xay khu vực Đông Nam Bộ 62
2.3.1 Đặt vấn đề 62
2.3.2 Các chỉ tiêu cơ lý của cát xay tại các mỏ đặc trưng khu
vực Đông Nam Bộ .64
2.3.3 Thành phần hạt của cốt liệu nhỏ khi phối trộn cát xay và
cát tự nhiên với các tỷ lệ khác nhau .69
-IIIKết
luận chương 2 .72
Chương 3: Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông xi măng sử
dụng hỗn hợp cát xay và cát tự nhiên 73
3.1 Đặt vấn đề .73
3.2 Cơ sở lý thuyết và tính toán thành phần chế tạo bê tông xi
măng sử dụng hỗn hợp cát xay và cát tự nhiên 74
3.2.1 Cơ sở lý thuyết 74
3.2.2 Tính toán thành phần chế tạo bê tông xi măng sử dụng cát xay và
cát tự nhiên 78
3.2.3 Thiết kế thành phần của bê tông xi măng sử dụng hỗn hợp cát xay
và cát tự nhiên .84
3.3 Thực nghiệm xác định một số tính chất của bê tông xi măng sử
dụng hỗn hợp cát xay và cát tự nhiên .90
3.3.1 Thành phần BTXM sử dụng hỗn hợp cát xay và cát tự nhiên 90
3.3.2 Công tác chuẩn bị và lập kế hoạch, triển khai thí nghiệm 90
3.3.3 Kết quả thí nghiệm xác định tính chất của bê tông tươi và sự phát
triển cường độ chịu nén, cường độ kéo uốn, mô đun đàn hồi của
bê tông xi măng .93
3.3.4 Xác định độ lệch chuẩn và hệ số phân tán của kết quả thí nghiệm
về cường độ của bê tông xi măng 97
3.3.5 Khả năng chống mài mòn cuả bê tông xi măng 98
3.3.6 Cấu trúc của bê tông xi măng 100
3.3.7 Thiết lập các mối quan hệ từ các tính chất cơ học cuả BTXM .101
Kết luận chương 3 .103
Chương 4: Nghiên cứu sử dụng cát xay, hỗn hợp cát xay – cát tự
nhiên và phụ gia trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng .105
4.1 Mở đầu 105
4.2 Ảnh hưởng của hàm lượng hạt mịn trong cát xay đến tính chất của
bê tông xi măng .105
4.2.1 Đặt vấn đề .105
-IV-
4.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của hàm lượng hạt mịn
trong cát xay đến các tính chất của bê tông xi măng 106
4.2.3 Kết quả thí nghiệm và phân tích 107
4.2.4 Tìm tỷ lệ hạt mịn tối ưu trong cát xay để sản xuất BTXM 112
4.3 Nghiên cứu sử dụng phụ gia sản xuất BTXM dùng hỗn hợp cát xay
và cát tự nhiên trong xây dựng đường ô tô 114
4.3.1 Sự cần thiết sử dụng phụ gia sản xuất bê tông dùng hỗn hợp cát
trong xây dựng đường ô tô .114
4.3.2 Công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai thí nghiệm 116
4.3.3 Kết quả thí nghiệm và đánh giá .118
4.4 Nghiên ứng dụng bê tông xi măng sử dụng hỗn hợp cát xay và cát
tự nhiên trong xây dựng kết cấu áo đường ô tô 122
4.4.1 Mở đầu 122
4.4.2 Mặt đường cứng và các chức năng cơ học của vật liệu xây dựng
mặt đường cứng .123
4.4.3 Đề xuất các kết cấu áo đường bê tông xi măng sử dụng hỗn hợp
cát xay và cát tự nhiên .130
4.5 Phân tích hiệu quả kinh tế .132
Kết luận chương 4 135
Kết luận, kiến nghị và dự kiến hướng nghiên cứu tiếp theo 137
A. Kết luận .137
B. Kiến nghị và dự kiến hướng nghiên cứu tiếp theo 140
Các công trình đã công bố của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phần phụ lục

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement