Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968893 Chia sẻ cho các bạn

1. Hiện tại đã có bảng phân loại chung nước dưới đất được mọi người thừa nhận chưa ?
A. Chưa có
B. Đã có
C. Tùy theo mục đích
D. Chỉ có bảng phân loại tương đối
2. Nước thượng tầng là loại nước có đặc tính thủy lực
A. Không áp
B. Có áp
C. Áp cục bộ
D. Không có áp đôi khi có áp cục bộ
3. Điều kiện thế nằm của nước actezi là :
A. Độ sâu tương đối lớn, trong đá cứng, được phủ bởi vỉa cách nước. Phân bố ổn định, diện tích lớn. Một loạt các tầng chưa nước actezi trong cùng một kiến trúc địa chất tạo thành bồn actezi.
B. Độ sâu tương đối nhỏ, trong đất đá bở rời và cứng, được phủ bởi vỉa cách nước. Phân bố ổn định, diện tích lớn. Một loạt các tầng chưa nước actezi trong cùng một kiến trúc địa chất tạo thành bồn actezi.
C. Độ sâu tương đối lớn, trong đất đá bở rời và cứng, được phủ bởi vỉa cách nước. Phân bố ổn định, diện tích lớn. Một loạt các tầng chưa nước actezi trong cùng một kiến trúc địa chất tạo thành bồn actezi.
D. Độ sâu tương đối lớn, trong đất đá bở rời và cứng, được phủ bởi vỉa chứa nước. Phân bố ổn định, diện tích lớn. Một loạt các tầng chưa nước actezi trong cùng một kiến trúc địa chất tạo thành bồn actezi.
4. Nước mao dẫn được cung cấp bởi
A. Nước actezi
B. Nước liên kết yếu
C. Nước liên kết mạnh
D. Nước ngầm
5. Nước từ do là loại nước
A. Nước trong khoáng vật của đất đá
B. Nước trọng lực
C. Nước mao dẫn
D. Cả c và d
6. Đất dính khi có chứa nước trong khoáng vật của phân tử đất và nước hút bám thì đất ở trạng thái
A. Chảy
B. Dẻo
C. Mềm
D. Rắn
7. Đất dính khi có chứa nước trong khoáng vật của phân tố đất, nước hút bám, nước kết hợp mạnh và nước kết hợp yếu thì đất sẽ thể hiện trạng thái gì khi bị tác động lực vượt quá khả năng chịu lực:
A. Chảy
B. Dẻo
C. Nửa cứng
D. Dẻo cứng
8. Lượng chứa nước phân tử lớn nhất của đất dính khi có chứa loại nước với bề dày lớn nhất là
A. Nước kết hợp mạnh và nước kết hợp yếu
B. Nước trong khoáng vật của phân tố đất và nước kết hợp yếu
C. Nước trong khoáng vật của phân tố đất, nước hút bám và nước kết hợp yếu
D. Nước trong khoáng vật của phân tố đất, nước hút bám và nước kết hợp mạnh
9. Định luật Darcy phát biểu:
A. Tốc độ thấm tỷ lệ nghịch bậc nhất với gradien thủy lực I
B. Tốc độ thấm tỷ lệ bậc nhất với gradien thủy lực I
C. Tốc độ thấm tỷ lệ với gradien thủy lực I
D. Tốc độ thấm tỷ lệ thuận bậc nhất với gradien thủy lực I
10. Công thức M.G. Cualop biểu diển thành phần hóa học của nước dưới đất, tử số là:
A. anion
B. cation
C. anion và cation
D. anion và pH
11. Khi thí nghiệm xác định độ ẩm của đất nhiệt độ của tủ sấy từ:
A. 110-120oC
B. 90-105oC
C. 105-110oC
D. 100-105oC
12. Giới hạn dẻo của đất dính được xác định bằng:
A. Lăn tay
B. Kim thăng bằng
C. Cazagrade
D. M. Vaxiliev
13. Thí nghiệm cắt trực tiếp xác định tham số
A. Lực dính C và cường độ chống trượt tới hạn τth
B. Cường độ chống trượt
C. Góc ma sát trong φ
D. Cả a và c
14. Nước trong đất được chia làm:
A. 3 loại
B. 4 loại
C. 5 loại
D. 6 loại
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement