Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Fitzpatrick
#966890 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nêu ra các nguyên lý cơ bản của laser diode và tính chất chùm tia laser. Trình bày phương pháp kỹ thuật thực nghiệm để đo và tính toán các thông số cơ bản của laser bán dẫn. Trình bày các kết quả đo các đặc trưng và tính toán các thông số của laser công suất cao vùng ánh sáng 670nm có cấu trúc BA và cấu trúc Taper
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây laser bán dẫn công suất cao phát ở các bước sóng
khác nhau trong vùng nhìn thấy và hồng ngoại gần được nghiên cứu trong nhiều
phòng thí nghiệm về quang tử trên thế giới cũng như đang được triển khai ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phục vụ nghiên cứu khoa học, trong công
nghiệp, y tế và an ninh quốc phòng.
Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử phát ở vùng ánh sáng đỏ
được quan tâm nghiên cứu nhiều do những ứng dụng to lớn mà nó mang lại. Ví dụ
laser rắn (Cr:LiSAF) phát xung femto giây có thể được bơm bởi laser bán dẫn phát
trong vùng 650nm tới 740nm [5]. Trong tương lai thị trường laser đỏ (630nm tới
640nm) phục vụ cho công nghệ trình chiếu là rất lớn. Một ứng dụng khác với tiềm
năng to lớn có thể thấy trước được đó là ứng dụng trị liệu trong y học [3,6].
Các laser bán dẫn công suất cao hiện nay được chế tạo chủ yếu trên cơ sở
cấu trúc giếng lượng tử ở vùng tích cực (vùng xảy ra dao động laser). Vùng tích
cực thường gồm nhiều lớp giếng lượng tử với độ dày khoảng vài tới vài chục nano
mét. Các cấu trúc laser bán dẫn vùng ánh sáng đỏ có sự khác nhau rất ít giữa độ
rộng khe năng lượng (vùng cấm) của vật liệu chế tạo giếng lượng tử (thông thường
là GaInP với độ dày từ 5 ÷ 10 nm) và độ rộng khe năng lượng của vật liệu chế tạo
các lớp dẫn sóng (AlGaInP). Bởi vậy chiều cao hàng rào là khá thấp cho các hạt tải
trong miền tích cực. Vật liệu �xx )( 5.05.01 PInGaAl được sử dụng cho cấu trúc dẫn sóng,
vật liệu như vậy với thành phần Al cao hơn được sử dụng cho các lớp vỏ, trong
nhiều trường hợp là AlInP. Các cấu trúc hình học chính được sử dụng để chế tạo
laser công suất cao ở vùng ánh sáng đỏ là cấu trúc dải rộng BA (Broad Area) và
cấu trúc vuốt thon (taper).
Trong luận văn này, chúng tui nghiên cứu một số tính chất vật lý quan trọng
nhất đối với laser bán dẫn công suất cao phát ở vùng sóng ánh sáng đỏ nhằm mục
đích nghiên cứu, tìm hiểu về laser cũng như phục vụ cho các mục đích ứng dụng
khác nhau. Đặc trưng được quan tâm nhất của laser diode công suất cao phát ở
vùng sóng 670nm là công suất phát phụ thuộc dòng bơm và các tính chất của chùm
tia. Đối với các laser được chế tạo với các lớp epitaxy như nhau, laser bán dẫn cấu
trúc BA có công suất phát lớn hơn so với laser cấu trúc Taper và thường có dòng
ngưỡng hoạt động lớn hơn. Tuy nhiên chất lượng của chùm tia của laser Taper là
tốt hơn so với của các laser cấu trúc BA. Đặc trưng công suất phụ thuộc dòng bơm
được đo tại các giá trị nhiệt độ khác nhau từ đó tính được nhiệt độ đặc trưng của
laser cấu trúc loại này. Sự phân bố mật độ công suất được đo tại các giá trị dòng
khác nhau, nhiệt độ hoạt động khác nhau. Hiệu suất ghép nối bức xạ laser với sợi
quang được tính từ sự phân bố mật độ công suất của laser. Các đặc trưng phổ
quang, độ rộng cổ chùm tia được khảo sát nhằm mục đích tính toán hệ số truyền
chùm tia M2.`
Việc đo đạc các tính chất đặc trưng cơ bản như là P-U-I, đặc trưng phổ, phân
bố trường xa, độ rộng cổ chùm, hệ số truyền chùm M2 của laser bán dẫn có ý nghĩa
quan trọng trong thiết kế các hệ thống tạo chùm tia cho các mục đích sử dụng khác
nhau như là:
� Tạo ra một chùm tia song song với đường kính chùm xác định
� Tạo ra một chùm tia hội tụ với đường kính cổ chùm xác định
� Tạo ra chùm tia có góc phân kỳ nhất định
� Thay đổi hướng, vị trí của chùm tia theo phương vuông góc với hướng
lan truyền của chùm tia.
� Tạo ra ảnh phóng đại ở một vị trí xác định
Các tính chất đặc trưng của laser được đo đạc, tính toán đối với cả hai loại
laser bán dẫn cấu trúc BA và cấu trúc Taper có góc mở 3o hay 4o. Các kết quả
nghiên cứu được trình bày trong ba chương của luận văn như sau:
Chương 1: Nêu ra các nguyên lý cơ bản của laser diode và tính chất chùm tia laser.
Chương 2: Trình bày phương pháp kỹ thuật thực nghiệm để đo và tính toán các
thông số cơ bản của laser bán dẫn.
Chương 3: Trình bày các kết quả đo các đặc trưng và tính toán các thông số của
laser công suất cao vùng ánh sáng 670nm có cấu trúc BA và cấu trúc Taper.
Chương - 1. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA LASER DIODE VÀ TÍNH CHẤT
CHÙM TIA
1.1. Nguyên lý hoạt của laser diode
1.1.1. Sự phát xạ và sự hấp thụ trong chất bán dẫn
Các laser rắn và laser khí có các vạch năng lượng hẹp như là các mức năng
lượng của của các nguyên tử riêng biệt. Trong bán dẫn, các mức năng lượng được
mở rộng thành vùng năng lượng do sự chồng phủ của các quỹ đạo nguyên tử. Với
bán dẫn không pha tạp và khi không có sự kích thích từ bên ngoài nào, ở nhiệt độ
T=0 K, vùng năng lượng trên cùng được gọi là vùng dẫn và được bỏ trống hoàn
toàn, vùng năng lượng bên dưới vùng dẫn được gọi là vùng hóa trị và được lấp đầy
hoàn toàn bởi các điện tử. Vùng dẫn và vùng hóa trị cách nhau một khe năng lượng
có giá trị Eg = 0.5-2.5eV cho vật liệu bán dẫn làm laser diode công suất cao.
Hai loại hạt tải đóng góp vào quá trình dẫn điện đó là điện tử trong vùng dẫn và
lỗ trống trong vùng hóa trị. Một điện tử tự do có động năng � 2 mpE 0 )2( , khối
lượng m0 =9.109534x10-31 kg. Khi điện tử được xem xét như là hạt trong cơ học
lượng tử ta có momen xung lượng � �kp tỉ lệ với số sóng k � � /2 � và hằng số
Planck =6.582173x10-16eVs, trong đó � là bước sóng. Vậy đối với một điện tử tự
do ta có sự phụ thuộc của năng lượng vào số sóng là � �� 22 � �2/)( mkkE 0�. Trong bán
dẫn các mức năng lượng của điện tử trong vùng dẫn Ec(k) và trong vùng hóa trị
Ev
(k) có số sóng k nhỏ được biểu diễn như sau [6]:
.
2
)( ,
2
)(
22 22
h
v
e
gc
km
kE
km
EkE �� � �� � (1.1)
Hình 1.1 là giản đồ năng lượng trong không gian vec tơ sóng k của bán dẫn
vùng cấm thẳng. Sự tương tác của các hạt tải với mạng tinh thể chất rắn xảy ra
được giải thích bởi khái niệm khối lượng hiệu dụng cho các điện tử me và cho các
lỗ trống mh , khối lượng này khác so với khối lượng m0 ở trên. Từ sự phụ thuộc của
�kE � trong vùng hóa trị có dạng parabol âm, các lỗ trống có thể đóng góp như các
hạt với điện tích dương.
Sự chuyển mức vùng vùng có phát xạ là sự phát sinh và tái hợp của các cặp điện
tử lỗ trống tương ứng với sự hấp thụ hay phát xạ các photon. Trong sự chuyển
mức này, năng lượng E và momen lượng tử �k phải được bảo toàn. Do giá trị cao
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement