Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#963356 Chia sẻ link tải đồ án có bản vẽ Cad kèm theo
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m

PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x34 m

Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm

Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Lời Thank 1
Nhiệm vụ đồ án .2
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .3

Mục lục .5

PHẦN I: SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Chương mở đầu:
I. Giới thiệu chung. 9
II. Điều kiện địa chất thủy văn 10
III.Những điều kiện thực tế 12
IV. Nhiệm vụ thiết kế. 13
Phương án I: Cầu giản đơn thép liên hợp bêtông cốt thép
Chương I:Giới thiệu chung
I.Bố trí chung toàn cầu 15
II.Số liệu thiết kế. 15
Chương II: Các kích thước chủ yếu của kết cầu nhịp
I. Kết cấu nhịp 17
Chương III :Tính toán dầm chính(sơ bộ PA1)
I. Xác định đặc trưng hình học của tiết diện dầm 18
II.Xác định hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang cầu 23
III.Xác định nội lực tại các mặt cắt 27
IV. Kiểm tra tiû lệ cấu tạo chung 32
V. Xác định các lực hóa dẻo trên tiêt diện dầm 33
VI.Xác định trục trung hoà dẻo(PDA) 34
VII.Xác định moment dẻo (MP) 35
VIII.Phân loại tiết diện dầm 35
IX. Kiểm toán dầm theo TTGHCĐ theo tiết diện dặc chắc 36
Chương IV : Thiết kế trụ cầu (sơ bộ PA1)
I. Số liệu thiết kế 39
II.Tải trọng tính toán 39
III.Tổ hợp tải trọng 44
Chương V : Móng cọc cho trụ(sơ bộ PA1)
I.Số liệu địa chất 46
II.Số liệu ban đầu 47
III. Tính toán sức chịu tải của cọc 48
Chương VI : Tính toán mố cầu(sơ bộ PA1)
I.Số liệu tính toán 51
II.Kích thước và hình dạng 51
III.Tính toán tải trọng tác dụng lên mố 52
IV. Tổ hợp nội lực 54
Chương VII : Móng cọc cho mố(sơ bộ PA1)
I.Số liệu địa chất 55
II.Số liệu ban đầu 56
III. Tính toán sức chịu tải của cọc 57
Phương án II: Cầu dầm giãn đơn BTCT dự ứng lực SUPER- T
Chương VIII : Thiết kế dầm SUPER-T( sơ bộ PA2)
I.Số liệu thiết kế 61
II.Hệ số phân bố hoạt tải 62
III.Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 66
IV. Tính toán và bố trí cốt thép 80
V. Đặc trưng hình học của tiết diện dầm 82
VI. Kiểm tra dầm chụi uốn ở trạng thái giới hạn cường độ 84
Chương IX : Thiết kế trụ cầu (sơ bộ PA2)
I.Các kích thước cơ bản 86
II.Các điều kiện cơ bản 86
III.Vật liệu sử dụng 86
IV.Tải trọng tĩnh tác dụng lên kết cấu 86
V. Tổ hợp tải trọng 90
Chương X : Móng cọc cho trụ(sơ bộ PA2)
I.Số liệu địa chất 92
II.Số liệu ban đầu 93
III. Tính toán sức chịu tải của cọc 94
Chương XI : Tính toán mố cầu(sơ bộ PA2)
I.Các kích thước cơ bản 96
II.Các điều kiện cơ bản 98
III.Vật liệu sử dụng 98
IV.Tải trọng tác dụng lên mố 98
V. Tổ hợp tải trọng 102
Chương XII : Móng cọc cho mố (sơ bộ PA2)
I.Số liệu địa chất 104
II.Số liệu ban đầu 105
III. Tính toán sức chịu tải của cọc 106
So sánh lựa chọn phương án thiết kế
PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Chương I:Thiết kế lan can lề bộ hành
I. Tính toán lan can 111
II.Tính toán lề bộ hành 115
III. Kiểm toán va xe cho gờ chắn bánh 118
IV. Tính lực truyền xuống bản mặt cầu 122
Chương II:Tính toán bản mặt cầu – dầm ngang
I. Số liệu tín toán 124
II.Tính nội lực trong bản hẫng 124
III.Tính nội lực trong bản giữa 126
IV.Thiết kế cốt thép cho bản mặt cầu 130
V. Kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 131
VI. Tính toán dầm ngang 133
Chương III:Thiết kế dầm chủ( SUPER- T)
I. Số liệu thiết kế 138
II. Thiết kê cấu tạo 139
III.Tính toán đặc trưng hình học, hệ số phân bố ngang 144
IV. Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 150
V. Tính toán và bố trí cốt thép 170
VI. Tính đặc trưng hình học 172
VII.Tính toán các mất mát DƯL 174
VIII.Kiểm toán dầm 177
IX.Kiểm tra độ võng độ vồng của dầm 183
X. Tính duyệt theo lực cắt 185
Chương IV:Tính toán gối cầu19
I.Giới thiệu chung 190
II.Chọn các kích thước sơ bộ cho gối 190
III.Kiểm tra ứng suất nén của cao su 190
IV. Xác định chiều dày toàn bộ của cao su theo điều kiện chịu lực trượt 191
V. Xác định góc trượt do lực hãm xe 191
VI.Kiểm tra độ lún thẳng đứng của gối 191
VII.Kiểm tra ổn định trượt của gối cầu 191
Chương V:Tính toán trụ cầu
I.Các kích thước cơ bản 192
II.Các điều kiện cơ bản 192
III.Vật liệu sử dụng 192
IV.Tải trọng tác dụng lên kết cấu 192
V. Thiết kế xà mũ theo phương ngang cầu 202
VI.Thiết kế xà mũ theo phương dọc cầu 208
VII.Thiết kế thân trụ 213
Chương VI : Móng cọc cho trụ
I.Số liệu địa chất 222
II.Số liệu ban đầu 223
III. Tính toán sức chịu tải của cọc 224
IV.Tính toán nội lực cọc 227
V.Kiểm tra ổn định đất nền quanh cọc 235
Chương VII:Tính toán mố cầu
I.Các kích thước cơ bản 237
II.Các điều kiện cơ bản 238
III.Vật liệu sử dụng 238
IV.Số liệu kết cấu phần trên 238
V Tải trọng tác dụng 239
VI. Tổ hợp tải trọng 251
VII. Thiết kế cốt thép cho các mặt cắt 253
VIII.Thiết kế tường cánh 261
Chương VIII:móng cọc cho mố
I.Số liệu địa chất 271
II.Số liệu ban đầu 272
III. Tính toán sức chịu tải của cọc 273
IV.Tính toán nội lực cọc 276
V.Kiểm tra ổn định đất nền quanh cọc 284
VI.Thiết kế cốt thép cho bệ 285
Chương IX:TÍNH TOÁN BẢN LIÊN TỤC NHIỆT
I.Giới thiệu bản liên tục nhiệt 292
II. Các thông số ban đầu 292
III.Tính toán nội lực 292
IV.Xác định tổ hợp nội lực dùng để kiểm toán 303
V.Tính thép theo trường hợp cột chụi nén lệch tâm 304
VI.Kiểm tra nức theo TTGH sử dụng 306
PHẦN III: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG
Chương I: BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO CÔNG TRÌNH CẦU

I. Thời gian thi công 309
II. Mặt bằng công trường 309
III. Tổ chức thi công 309
Chương II: Thiết kế thi công trụ
I. Các số liệu tính toán 315
II.Tính toán chiều dày lớp bêtông bịt đáy 315
III.Tính toán cọc ván thép 316
IV.Tính toán ván khuôn trụ 319
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041341 MÌnh tải bình thường mà bạn. Bấm vào nút đỏ download, đừng tick vào Download using the MEGA desktop app for faster downloads.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement