Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#955977 Tải miễn phí đồ án cho anh em ketnooi

MỤC LỤC

Mở đầu. 1
I. Đặt vấn đề. 1
II. Mục đích nghiên cứu. 2
III. Nội dung đề tài 2
IV. Phương pháp nghiên cứu. 2
Chương 1 Tìm hiểu quy trình công nghệ của dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 4
1.1 Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty. 4
1.1.1 Khái quát sự hình thành và phát triển của Công ty. 4
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty. 6
1.1.3 Đặc điểm về môi trường và nguồn lực của Công ty. 8
1.2 Quy trình công nghệ và nguyên lý hoạt động trong công ty. 10
1.2.1 Quy trình công nghệ. 10
1.2.2 Hoạt động của dây chuyền. 12
1.2.3 Thực trạng thiết bị và hệ thống điều khiển trong Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 15
1.3 Yêu cầu thiết kế. 21
1.3.1 Một số khâu sản xuất trong Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 21
1.3.2 Yêu cầu thiết kế. 22
Chương 2 Xây dựng thuật toán điều khiển 39
2.1 Thuật toán điều khiển cấp nguyên liệu bột 39
2.1.1 Quy trình công nghệ. 39

2.1.2 Bảng ký hiệu. 39
2.1.3 Thuật toán điều khiển. 41
2.2 Thuật toán điều khiển cấp nguyên liệu thô. 42
2.2.1 Quy trình công nghệ. 42
2.2.2 Bảng ký hiệu. 42
2.2.3 Thuật toán điều khiển. 44
2.3 Thuật toán điều khiển cân định lượng. 45
2.3.1 Nguyên lý hoạt động. 45
2.3.2 Bảng ký hiệu. 46
2.3.3 Thuật toán điều khiển. 47
2.4 Thuật toán điều khiển trộn. 48
2.4.1 Nguyên lý hoạt động. 48
2.4.2 Bảng ký hiệu. 49
2.4.3 Thuật toán điều khiển. 50
2.5 Thuật toán điều khiển ép viên. 51
2.5.1 Nguyên lý hoạt đông. 51
2.5.2 Bảng ký hiệu. 51
2.5.3 Thuật toán điều khiển. 52
2.6 Thuật toán điều khiển sàng phân loại 53
2.6.1 Nguyên lý hoạt động. 53
2.6.2 Bảng ký hiệu. 53
2.6.3 Thuật toán điều khiển. 54
Chương 3 Nghiên cứu về PLC và lựa chọn thiết bị 55
3.1 Nghiên cứu về PLC 55
3.1.1 Phần mềm Simatic S7 - 200. 55
3.1.2 Phần cứng PLC Simatic S7 - 200. 65
3.1.3 Trình tự thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng PLC 85
3.2 Lựa chọn thiết bị và sơ đồ kết nối 87
3.2 Lựa chọn thiết bị và sơ đồ kết nối 88
3.2.1 Sơ dồ kết nối 88
3.2.2 Thông số kỹ thuật của họ CPU 224 và các module mở rộng. 90
Chương 4 Chương trình điều khiển và mô phỏng. 92
4.1 Chương trình điều khiển. 92
4.2 Mô phỏng. 95
Kết luận và đề nghị 97
1. Kết luận. 117
2. Đề nghị 118
Tài liệu tham khảo. 119
Việt nam là một nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ là chủ yếu, năng xuất thấp. Sau chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nền kinh tế việt nam đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt. trong nông nghiệp, nhờ thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp kết hợp với việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật về công nghệ sinh học, kỹ thuật canh tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp mà tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực nông nghiệp đạt khá cao. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhờ ứng dụng công nghệ mới về giống, kỹ thuật chăn nuôi và chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Vì vậy các trang trại chăn nuôi ngày càng nhiều và đa dạng về vật nuôi, do vậy nhu cầu các sản phẩm về thức ăn chăn nuôi ngày càng lớn, với chất lượng ngày càng cao, để đáp ứng đủ cho nghành chăn nuôi trong nước. Đặc điểm của sản xuất thức ăn chăn nuôi là sản phẩm theo vật nuôi, theo gian đoạn sinh trưởng của vật nuôi, vì vậy các thành phần trong mỗi sản phẩm là khác nhau, trong khi đó các nhà máy trong nước vẫn chưa đáp ứng kịp thời của sản xuất …
Muốn có được một sản phẩm chất lượng phù hợp với giá cả cạnh tranh trên thi trường, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thì việc đầu tư cải tiến công nghệ ở các công ty, xí nghiệp đang là một giải pháp tốt cho việc cạnh tranh về giá cả và chất lượng. cần có một dây chuyền điều khiển tự động. Xuất phát từ yêu cầu thực tế về sản xuất trong thời gian đi thực tập em đã tìm hiểu và được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo: T.S Ngô Trí Dương và cô giáo: Th.S Đặng Thị Thúy Huyền trường Đại Học Nông Nghiệp Hà nội. Em thực hiện đề tài : “ Nghiên cứu Thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi trong Công ty Cổ Phần Tập đoàn DABACO Việt Nam”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Nghiên cứu phần mềm simatic S7– 200.
- Ứng dụng phần mềm Simatic S7– 200 để thành lập chương trình điều khiển trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.
III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
Do hạn chế về thời gian, tài liệu tham khảo và nhiều điều kiện khách quan khác nhau, do đó đề tài chỉ nghiên cứu những nội dung sau:
- Tìm hiểu quy trình công nghệ dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi trong Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Tìm hiểu kỹ thuật lập trình PLC, S7– 200.
- Xây dựng sơ đồ thuật toán điều khiển các khâu trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Lập trình điều khiển bằng PLC.
- Thiết kế và lắp ráp mô hình.
- Kết nối và chạy thử mô hình.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
* Phương pháp nghiên cứu khi tiến hành làm đề tài như sau:
- Kế thừa các kết quả nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của các phần mềm lập trình.
- Kế thừa các mô hình sản xuất đã có sẵn trong thực tiễn.
- Nghiên cứu phần mềm lập trình trên máy tính tại Bộ môn Điện kỹ thuật – Khoa Cơ Điện – Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
- Sử dụng các cách lập trình khác nhau để tìm ra phương pháp đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả.
- Thành lập chương trình điều khiển.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement