Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#951857 1. Mẫu phân tích
Trong tất cả các loại phương pháp phân tích phong phú như thế , dù phân tích hóa học đơn giản hay các phương pháp phân tích công cụ hiện đại , để xác định được hàm lượng của các chất , nguyên tố hay ion,… thì rất hiếm , hầu như không có phương pháp nào phân tích nào có thể đo đạc , xác định trực tiếp chính xác được các chất , khi nó đang tồn tại trong mẫu ban đầu nguyên khai ở hiện trường thực tế .Điều đó có nghĩa là :
- Các phương pháp phân tích chính xác thường phải thực hiện trong phòng thí nghiệm mới có đủ điều kiện cần thiết .
- Việc đo đạc xác định các chất trực tiếp ngoài hiện trường là không chính xác , không đủ điều kiện , không thích hợp ,hay rất khó thay mặt cho đối tượng nghiên cứu trong phạm vi quan sát.
- Đối tượng nghiên cứu lại có khắp moi nơi , trên mặt đất , trong lòng đất , dưới nước trong không khí, trong nhà, ngoài đồng ….Nên không thể đem các máy móc chính xác đi khắp mọi nơi mà đo đạc được .
- Trạng thái tồn tại của các đối tượng nghiên cứu lại đa dạng , phong phú và rất phức tạp muôn hình vạn trạng , không đồng nhất.
- Đó chính là lý do thực tế bắt buộc chúng ta phải lấy mẩu phân tích của đối tượng cần nghiên cứu để xử lý và xác định các chỉ tiêu mong muốn tại phòng thí nghiệm có đủ điều kiện cần thiết .
Mẫu phân tích là một lượng mẫu nhất định ( tính theo khối lượng hay thể tích ) tối thiểu cần thiết được lấy để phân tích xác định các chỉ tiêu mong muốn của đối tượng cần nghiên cứu quan sát, nó được lấy từ các đối tượng cần nghiên cứu và phải thay mặt được đúng đối tượng đó.
2. Lấy mẫu phân tích.
2.1.Mục đích và yêu cầu của việc lấy mẫu phân tích.
2.1.1 Mục đích và yêu cầu của lấy mẫu phân tích .
Mục đích của việc lấy mẫu phân tích là chọn một thể tích nhỏ ( hay khối lượng nhỏ ) phù hợp và vừa đủ của đối tượng cần nghiên cứu phân tích để làm phân tích ngay tại hiện trường , hay đóng gói vận chuyển về phòng thí nghiệm để xử lý và xác định (định tính hay định lượng ) các chất chúng ta mong muốn nhưng lại đảm bảo giử nguyên đúng thành phần của đối tượng thực tế lấy mẫu. Do đó lấy mẫu là giai đoạn đầu của quá trình phân tích . Nếu lấy sai thì quá trình phân tích không thể hiện đúng kết quả phân tích phản ánh đúng thực tế . Mẫu lấy phân tích phải đảm bảo được các yếu cầu sau :
+ Đảm bảo thực hiện đúng và đủ về QA/QC
+ Đại diện đúng cho đối tượng cần nghiên cứu hay phân tích.
+ Đáp ứng đúng yêu cầu phân tích hay nghiên cứu xen xét .
+ Lấy mẫu không làm mất hay nhiểm bẩn thêm chất phân tích vào mẫu.
+ Phải phù hợp theo phương pháp chọn để phân tích.
+ Có khối lượng đủ để phân tích , không quá nhỏ và đúng theo yêu cầu.
+ Mẫu phải có lý lịch và , các điều kiện rỏ ràng.
2.1.2 Các điều kiện cần của công việc lấy mẫu .
Chúng ta biết rằng , mục tiêu của việc lấy mẫu là chọn một phần thể tích hay khối lượng mẫu của đối tượng với lượng đủ cho cần thiết để nghiên cứu ( hay phân tích ) để vận chuyển về phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cần thiết mà vẩn bảo đảm thể hiện đúng các thành phần thực tế của mẫu đó . Do đó việc lấy mẫu cần tuân thủ những điều kiện nhất định.
+ Theo từng mẫu phân tích nhất định.
+ Theo một quy trình chỉ tiêu nhất định đối với từng loại và đã được chấp nhận .
+ Theo nguyên tố hay chất phân tích .
+công cụ lấy mẫu phải theo đúng quy cách chuẩn và phải đảm bảo QA/QC.
+ Người lấy mẫu phải có tay nghề , phải được huấn luyện để thực hiện .
+Có sổ sách ghi chép và có hồ sơ rỏ ràng.
Chỉ khi thảo mãn các điều kiện và yêu câu trên thì kết quả phân tích mới nói lên thành phần ( hàm lượng )của chất trong mẫu phân tích . Còn nếu không thỏa mản các điều kiện đó thì dù phương pháp phân tích có chính xác đi nữa cung không nói lên được đúng nồng độ ( hàm lượng của chất ).
2.2.Trang bị và công cụ lấy mẫu phân tích .
2.2.1. Yêu cầu chung về công cụ lấy mẫu.
Các công cụ phục vụ cho lấy mẫu , chứa mẫu và bảo quản mẫu phân tích phải thỏa mản các yêu cầu sau :
+ Đủ độ sạch yêu cầu của đối tượng phân tích theo mức độ phân tích yêu cầu.
+ Không gây nhiểm bẩn hay mất chất mẫu, chất phân tích
+ Không làm sai lệch các thành phần các chất của mẫu phân tích.
+Phù hợp với mỗi loại mẫu cần lấy về trạng thái , độ sâu, lượng mẫu.
+ Có thể đong , đo được lượng mẫu cần lấy theo yêu cầu đặt ra .
+ công cụ đo phải được xử lý và kiểm tra lại trước khi dùng bằng một cách phù hợp cho nguyên tố , hay đối tượng của các chất cần phân tích .
2.2.2. Các trang bị và công cụ lấy mẫu .
công cụ lấy mẫu gồm các loại theo các loại mẫu sau, cho mỗi loại mẫu.
+ Loại mẫu rắn và mẫu bột.
+ Loại các mẫu lỏng như nước , mẫu dầu.
+ Loại mẫu có tính độc hại.
+ Loại để lấy mẫu không khí và bụi.
+ Loại để lấy mẫu cho đối tượng sinh học.
+ Loại mẫu lấy ở đáy nước sâu , trầm tích , bùn.( dưới biển , sông hồ )
+ công cụ lấy các loại mẫu phù du , lơ lững
Vì thê công cụ lấy mẫu rất đa dạng và , từ đơn giản đến máy móc tự động, điều khiển từ , điều khiển từ xa , tùy theo yêu cầu của công việc lấy mẫu . Ngày nay các công cụ lấy mẫu đã được nhiều hãng sản xuất và cung cấp theo múc độ khác nhau cho mỗi loại . Các quy trình phân tích và lấy mẫu đều chỉ rỏ các điều kiện và công cụ để lấy mẫu cho mỗi loại chất phân tích .

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement