Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#950729 Tải miễn phí đồ án
2.4.3 Thuyết minh phần lập trình - kết hợp xem phần lập trình bằng phương
pháp lập trình LAD:
• Network 1 // Khởi động hệ thống và tạo xung 1 phút
Tạo xung 1 phút:
Lý do tạo xung 1 phút: vì các quá trình làm việc của bể diễn ra trong
thời gian dài hơn giá trị có thể của một bộ định thời trong S7-200 (giá trị
định thời tối đa của S7-200 là 54’) vì vậy cần tạo ra một bộ đếm thời gian
“ảo” sử dụng bộ đếm, trong đó xung đưa vào bộ đếm có thời gian là 1 phút.
Như vậy cứ 1 phút thì bộ đếm tăng một giá trị.
Khi I0.0 = 1 thì T37 bắt đầu đếm thời gian. Khi T37 đếm đến giá trị
đặt trước 600 (1 phút) tiếp điểm thường hở T37 = 1 nên cuộn dây M1.4 = 1,
nên tiếp điểm thường đóng M1.4 = 0. Tiếp điểm M1.4 đặt trước T37 vì vậy
bộ định thời T37 không được cung cấp nguồn nuôi nữa nên trở về giá trị 0,
tiếp điểm T37 = 0 và cuộn dây M1.4 = 0, tiếp điểm M1.4 lại trở lại giá trị
logic 1 cho phép cung cấp nguồn điện nuôi T37, T37 lại tiếp tục đếm, đến
khi đếm đến giá trị đặt trước thì việc đếm lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy
trong 1 phút thì M1.4 và T37 được đưa lên giá trị logic 1 một lần tạo ra xung
để đưa vào các bộ đếm (C48, C49, C50).
Khởi động bể SBR 1: Khi ta ấn nút START: I0.0 = 1 thì M0.0 = 1; bể
SBR 1 được phép làm việc.
Khởi động bể SBR 2: Vì bể SBR 2 làm việc sau bể SBR 1 một khoảng
trễ là 120 phút, nên bộ đếm C50 đặt trước M0.1 có nhiệm vụ tạo trễ 120
phút, khi nào C50 đếm được giá trị 120 (2 giờ) thì C50 = 1, lúc đó M0.1 = 1
và bể SBR 2 được phép làm việc. Việc tạo trễ cho bể SBR 2 được trình bày ở
Network 2.
Ngoài ra khi C50 = 1 thì T46 có giá trị đặt trước là 600 (1 phút) cũng
bắt đầu được đếm thời gian. T46 tham gia quá trình tạo chu kỳ làm việc cho
bể SBR 2 sẽ được trình bày ở Network 4.
• Network 2 // Tạo thời gian trễ cho bể SBR 2
Cứ mỗi lần T37 đếm đến giá trị đặt trước nó lại kích 1 xung cho bộ
đếm C50, và khi C50 đếm đến giá trị 120 lần tương đương với thời gian là
120 phút - thời gian trễ cho bể SBR 2 hoạt động.
Chân Reset của bộ đếm là tiếp điểm I1.4, khi I1.4 = 1 thì bộ đếm được
đưa về giá trị 0. I1.4 được đặt trước bộ định thời T37, bộ đếm C48, C49,
C50 để làm nhiệm vụ Reset cho cả hệ thống (xem Network 1, Network 2,
Network 3, Network 4).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement