Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#948957 Em vừa tải về được, Up lên CHia sẻ cho các bạn cần


LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, các trường Đại học và Cao đẳng đang dần chuyển sang đào tạo
theo học chế tín chỉ. Việc tư vấn học tập nhằm đạt được kết quả học tập cao nhất
cho mỗi sinh viên được đặc biệt quan tâm. Đó là một khó khăn chung cho các cấp
quản lý. Bằng cảm tính hay suy luận thủ công từ khối dữ liệu khổng lồ, việc đưa
ra những tư vấn tốt cho mỗi sinh viên trong quá trình học không phải là khả thi.
Tại Việt Nam, việc nghiên cứu khai phá dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo còn
chưa được quan tâm đúng mức. Phần lớn các trường sử dụng Excel hay các phần
mềm quản lý đào tạo theo khuyến cáo của Bộ như Edusoft để quản lý Sinh viên,
quản lý kết quả học tập của Sinh viên. Việc các nhà quản lý muốn có cái nhìn toàn
cảnh để thống kê kết quả học tập nhằm đưa ra những phương hướng, đường lối,
chính sách đối với chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy v.v… gặp rất
nhiều khó khăn. Thông thường việc sinh ra báo cáo rất thủ công, hầu như đều thực
hiện trên excel.
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội với bề dầy gần 55 năm, đã đào tạo số
lượng lớn cho thủ đô đội ngũ Giáo viên THCS và Tiểu học. Hàng năm, Phòng Đào
tạo cũng tư vấn và thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế. Nhưng
việc thay đổi cũng chỉ mang tính chất chủ quan, cảm tính. Dữ liệu đào tạo được lưu
trữ và sử dụng với mục đích tra cứu, và các báo cáo đơn giản. Các phần mềm quản
lý nhà trường đang sử dụng chưa trả lời được mối quan hệ giữa kết quả tuyển sinh
đầu vào, kết quả của từng môn học, giới tính v.v… với kết quả học tập của Sinh
viên. Các phần mềm cũng chưa sinh ra được các báo cáo đa chiều để giúp các nhà
quản lý đưa ra được các chiến lược hàng năm.
Vì vậy, đề tài luận văn “Khai phá dữ liệu điểm để đoán kết quả học tập
của Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội” đi sâu vào việc tiến hành khai
thác dữ liệu điểm nhằm đưa ra được các báo cáo đa chiều, và đoán được kết quả
học tập của Sinh viên dựa trên các điểm môn học của các học kỳ trước. Đề tài tiến
hành nghiên cứu xây dựng lại hệ thống dữ liệu điểm mới dựa theo dữ liệu điểm đã
có sẵn, nghiên cứu các kỹ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu, ứng dụng các kỹ
thuật đó để xây dựng các mô hình đoán kết quả học tập của Sinh viên bằng công
cụ SQL Server Business Intelligence Development Studio. Từ đó, đánh giá và lựa
chọn mô hình cũng như kỹ thuật cho kết quả đoán tốt nhất để ứng dụng dự báo
kết quả học tập cho mỗi Sinh viên.

Nội dung của luận văn bao gồm có 4 chương:
Chƣơng 1: Giới thiệu
Chương này giới thiệu về quá trình quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Sư
phạm Hà Nội, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của luận văn.
Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết
Chương này trình bày cơ sở lý thuyết về Kho dữ liệu, Mô hình phân tích trực
tuyến OLAP, Khai phá dữ liệu, Công cụ Business Intelligence Development Studio
của SQL Server 2008.
Chƣơng 3: Ứng dụng
Chương này sẽ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu điểm của Sinh viên khoa Tự
nhiên, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Từ cơ sở dữ liệu đó chuyển thành kho dữ
liệu điểm. Sau đó sẽ tiến hành phân tích báo cáo đa chiều và xây dựng các mô hình
dự đoán dựa trên công cụ Business Intelligence Development Studio của SQL
Server 2008, đánh giá các mô hình.
Chƣơng 4: Kết luận và định hướng phát triển
Chương này tóm lược những kết quả đạt được của luận văn. Đồng thời đưa
ra định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement