Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#937759 Tải miễn phí đồ án

Chương 1
MỞ ĐẦU


ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Báo cáo Môi trường Quốc gia 2008 về Môi trường Làng nghề Việt Nam thì làng nghề Việt Nam được chia thành 06 nhóm ngành chính, cụ thể nhóm chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ (chiếm 20%); nhóm dệt nhuộm, ươm tơ, thuộc da (chiếm 17%); nhóm sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác đá (chiếm 5%); nhóm tái chế phế liệu (chiếm 4%); nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ (chiếm 39%) và nhóm các ngành khác (chiếm 15%). Các làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xóa đói giảm cùng kiệt ở nông thôn, giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập và phát triển du lịch. Bên cạnh đó sự phát triển của các làng nghề đang gia tăng vấn đề ô nhiễm môi trường, các chất khí thải, nước thải và chất thải rắn chưa được xử lý đã thải thẳng vào môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí, các nguồn nước mặt, nước dưới đất và gây tác hại lớn đến sức khỏe cộng đồng.
Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề là dạng ô nhiễm phân tán trong phạm vi một khu vực và mang đậm nét đặc thù của hoạt động sản xuất theo ngành nghề và loại hình sản xuất.
Hiện nay, tại Ninh Thuận có 05 làng nghề thuộc các nhóm chế biến thực phẩm, dệt nhuộm và thủ công mỹ nghệ, trong đó Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân thuộc nhóm chế biến thực phẩm đang gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân và tác động xấu đến môi trường. Sản phẩm của Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân là cá cơm khô. Hàng ngày, lượng nước thải trong quá trình sản xuất có chứa hàm lượng chất hữu cơ và độ mặn cao được thải bỏ trực tiếp, không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe người dân xung quanh.
Vì vậy, trong phạm vi hạn hẹp của Đồ án tốt nghiệp em xin chọn đề tài “Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải cá cơm hấp tại Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận” góp phần giải quyết các vấn đề môi trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được duy trì.
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Có 02 lý do em chọn đề tài này:
- Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống người dân và tác động xấu đến môi trường xung quanh.
- Những cơ sở sản xuất của Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân nằm ở hai bên đường trên đường đi Khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy nên gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm lý của khách du lịch.
1.2. MỤC ĐÍCH:
- Làm quen với cách vận hành các mô hình xử lý nước bằng phương pháp hóa lý (keo tụ), cách quan sát hiện tượng và phân tích, đánh giá số liệu thu thập để có thể trình bày một báo cáo nghiên cứu ứng dụng.
- Dựa vào các kết quả nghiên cứu động học quá trình xử lý nước bằng keo tụ trong điều kiện phòng thí nghiệm để tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải chế biến cá cơm hấp.
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Nước thải chế biến cá cơm hấp tại Làng nghề chế biến cá cơm hấp Mỹ Tân, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Tập trung điều tra tình hình thực tế sản xuất và môi trường tại Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
- Nghiên cứu thí nghiệm hóa lý nước thải cá cơm hấp trong phòng thí nghiệm của Trạm Quan Trắc thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Ninh Thuận.
1.5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN:
- Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu công nghệ hóa lý (keo tụ) để đề xuất công trình xử lý hiệu quả nước thải cá cơm hấp.
- Ý nghĩa thực tiễn: Giảm ô nhiễm môi trường, sức khỏe và đời sống của người dân được đảm bảo tốt, khách du lịch thoải mái ngắm cảnh khi đi qua Làng nghề cá cơm hấp Mỹ Tân.
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
- Phương pháp tổng hợp và phân tích những tài liệu, số liệu thu thập được.
- Phương pháp thực nghiệm.
- Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm Execl.
- Đề xuất công nghệ xử lý.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement