Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#934236 Tải miễn phí sách cho các bạn

CHƯONG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM cơ BẢN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CHẤT LỎNG
Cơ học chất lỏng là môn học nghiẻn ctfu các quy luật chuyển động vô cân bàng eủa chất lỏng củng như lực tương tốc giữa chất lỏng và vật rán.

Do khổi lượng 1'ỉỗng, vận tổc có ảnh hưống rất lởn đốn tính nén nôn chất lỏng Cố thể chia thành chát lỏng nén được (các chát khí, khổng khí có vận tổc lớp, áp lực cao...) và chất lỏng không nén được (nước, dẩu..ế)Ể

Nói chung chái, lỏng cd tính liên tục, dễ di động, gán như không chịu được lực kẽo và lực càt. Kiông íìhẫt nước c<5 tính chổng nén rát lớn, lẫy hình dạng của bình

chứa, còn chất khí có thể tích phụ thuộc vào áp suát, nhiệt độ và chiếm hết không

gian của bình chứa nó.

Tất cả các lực tác động lèn chất lỏng có thể chia ra thành lực khổi và lực mật. Lực khối tác động lên các phản tố chát lỏng, vì vậy tỷ lệ với thể tích chất lỏng úên gọi là lực thể tích. Vi đụ : trọng lực, lực quán tính, lực điện từ... Lực mật phân bố liôii tục: irCn bé mạt chất lỏng, Uo uơ tỷ 16 với diện tích, ví Uụ : ắp lực, sức cống inặl ngoài

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement