Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#932605 Tải miễn phí luận văn

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013
1. Họ và tên sinh viên: Phạm Ngọc Minh MSSV: 1091129
Ngành: Kỹ Thuật Điện Khoá: 35
2. Tên đề tài: ứng dụng MATLAB lập trình tính toán phân bố công suất cho hệ công
cho hệ thống truyền tải cao áp Đồng Bằng Sông Cửu Long.
3. Đia điểm thưc hiên: Bô môn Kỹ Thuât Điên - Khoa Công Nghê - Trường Đai
Học Cần Thơ.
4. Họ tên của người hướng dẫn khoa học (NHDKH): Kỹ sư.Trần Anh Nguyện
5. Mục tiêu của đề tài: Viết chương trình Matlab tính toán phân bố công suất và
tần thất trên hệ thống truyền tải cao áp Đồng Bằng Sông Cửu Long dựa trên
phương pháp lặp Fast Decoupled, đồng thời hướng đến khả năng áp dụng
vào các hệ thống điện khác nhau trong thực tế.
6. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:
A. MỞ ĐÀU
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MATLAB.
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÂN BỐ CÔNG SUẤT.
CHƯƠNG 3: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MATLAB TÍNH PHÂN BỐ CÔNG
SUẤT.
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÊ TÍNH PHÂN BỐ CÔNG
SUẤT CHO HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI CAO ÁP THựC TẾ.
CHƯƠNG 5: KIỂM TRA LẠI CHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHẦN MỀM
POWERWORLD.
c . KẾT LUẬN

LỜI NÓI ĐÀU
Cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nền
kinh tế của nước nhà đang tăng trưởng mạnh. Đảng và chính phủ rất quan tâm đến mọi
mặt của xã hội, trong đó vấn đề truyền tải điện năng cững nhận được sự quan tâm đặc
biệt của nhà nước cũng như các tổ chức, thu hút nhiều dự án đầu tư và các công trình
phát triển nhằm giải quyết một cách tốt nhất vấn đề về độ tin cậy của hệ thống điện nói
chung và vấn đề cung cấp đầy đủ điện năng cho nhân dân cả về chất lẫn lượng nói
riêng. Do đó, vấn đề cấp thiết bây giờ là phải luôn vận hành hệ thống điện tốt nhất dưới
điều kiện cân bằng pha bình thường và điều kiện ổn định, muốn đạt được như vậy thì
hệ thống điện phải đảm bảo được các yêu cầu như sau:
• Nguồn điện (generation) cung cấp thỏa mãn yêu cầu công suất phụ tải và
lượng công suất tổn thất trên hệ thống.
• Độ lớn điện áp nút phải được duy trì gần với giá trị quy định.
• Vận hành máy phát (generator) cung cấp công suất tác dụng và công suất
phản kháng xác định tới hệ thống nằm trong giới hạn cho phép.
• Tất cả đường dây truyền tải và máy biến áp điều không ở trạng thái quá tảiễ
Bài toán khảo sát phân bố công suất áp dụng cho hệ thống điện ba pha cân bằng
dựa trên sơ đồ tương đương một pha. Thông thường sử dụng hệ đơn vị tương đối. Khảo
sát phân bố công suất đòi hỏi các số liệu về hệ thống khá chi tiết cả giá trị và góc lệch
pha.
Giải bài toán phân bố công suất cho chúng ta giá trị điện áp (biên độ diện áp) và
góc pha (góc điện áp) của các điểm nút, dòng công suất trên các nhánh và tổn thất công
suất trong mạng điện. Bài toán này phục vụ cho công tác thiết kế và vận hành hệ thống,
điều chỉnh điện áp và công suất, tối ưu hóa kinh tế vận hành hệ thống, v.v...
A. MỞ ĐÀU
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Nhiệm vụ của phân bố công suất là tính toán các thông số chế độ làm việc, chủ
yếu là dòng điện và điện áp tại mỗi nút của mạng điện. Việc xác định các thông số chế
độ mạng điện rất có ý nghĩa khi thiết kế, vận hành và điều khiển hệ thống điện.
Ngoài ra, tính toán phân bố công suất sẽ tìm được tổn thất công suất trên các
nhánh rẽ và của toàn mạng, từ đó xác định được tổn thất điện năng, làm cơ sở để đánh
giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
Thêm vào đó, tính toán phân bố công suất còn xác định được khả năng đáp ứng
công suất của nguồn cho phụ tải, khả năng tải của máy biến áp trung gian hay lưới
truyền tải. Từ đó có các phương án cung cấp điện, vận hành thích hợp.
Tính toán phân bố điện áp tại các nút của mạng điện phân phối sẽ xác định được
tổn thất điện áp trên các nhánh và điện áp tại các nút tải. Kết quả tính toán nhằm phục
vụ công tác quy hoạch, thiết kế và vận hành mạng điện.
■ Trong quy hoạch, thiết kế, tổn thất điện áp dùng để lựa chọn hay kiểm tra
dây dan.
■ Trong vận hành tổn thất điện áp dùng để tính toán điều chinh điện áp.
Tính toán phân bố công suất xác định được phân bố dòng điện trên các nhánhễ
Dòng điện nhánh cũng là một thông số quan trọng, dùng để kiểm tra dây dẫn và các
thiết bị theo điều kiện phát nóng.
2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN c ứ u CỦA ĐÈ TÀI
Viết chương trình Matlab tính toán phân bố công suất và tổn thất trên hệ thống
truyền tải cao áp Đồng Bằng Sông Cửu Long. Chương trình xây dựng với mục tiêu
chính: hướng đến khả năng ứng dụng trong tính toán cho hệ thống điện trên thực tế.
Quá trình thực hiện chương trình chú trọng các vấn đề sau:
□ Có thể thực hiện tính toán phân bố công suất và tổn thất trên các hệ
thống điện khác nhau.
□ Đom giản hóa khâu nhập dữ liệu, rút ngắn các bước tính tay để giảm
thiểu sai số, kết quả tính toán đảm bảo yêu cầu chính xác.
□ Dễ dàng sử dụng.
□ Có thể kiểm được tra kết quả tính toán trên các phần mềm khác
(Powerworld), qua đó làm tăng tính tiện ích, giảm thiểu sai sót.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement