Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#932078 Tải miễn phí đồ án
Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A, cơ chế hoạt động của hệ thống ngắt cứng với PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU 2
PHẦN 2: NỘI DUNG 3
I. Giới thiệu chung về phương pháp trao đổi tin bằng điều khiển ngắt, quá trình ngắt 3
1. Khái niệm và phân loại ngắt. 3
1.1. Khái niệm ngắt 3
1.2 Phân loại ngắt 3
II. Giới thiệu chung về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A 5
2.Giới thiệu chung. 5
III. Nhiệm vụ của PIC 8259A. 6
IV. Cấu tạo của PIC 8259A. 7
4. Tổng quan. 7
4.1 Cấu tạo. 8
V. Nguyên tắc ghép nối và nguyên tắc hoạt động. 10
5. Nguyên tắc ghép nối. 10
5.1 Hoạt động. 14
5.1.1: ICW1 at port 20h thiết lập ban đầu. 15
5.1.2: ICW2 at port 21h chọn số hiệu ngắt. 16
5.1.3: ICW3 at port 21h(chỉ dùng khi cho phép tần nhiều PIC). 16
5.1.4: ICW4 at port 21h thiết lập các kết thúc ngắt. 17
5.1.5: Operationi control word 1/ Interrupt Mask Reg.(Ports 21h). 18
5.1.6: Operationi control word 2/ Interrupt Mask Reg.(Ports 20h). 18
5.1.7: Operation Control word 3(Ports 20h). 19
5.2: Các chế độ hoạt động. 20
5.2.1: Chế độ hoạt động đầy đủ (Fully Nested Mode). 20
5.2.3: Chế độ tự động (Auto Mode). 21
5.2.4: Chế độ không tự động (Specific Mode). 21
5.2.5: Chế độ che đặc biệt (Special Mask Mode - SMM). 22
5.2.6: Chế độ quay vòng (Polled Mode). 22
5.2.7: Cascading. 22
VI. Lập trình cho vi mạch PIC 8259A 23

Bài được điểm 9
Bài báo cáo gồm FILE báo cáo word + powpoit, tài liệu tham khảo.
PHẦN 2: NỘI DUNG
I. Giới thiệu chung về phương pháp trao đổi tin bằng điều khiển ngắt, quá trình ngắt
1. Khái niệm và phân loại ngắt.
1.1. Khái niệm ngắt.
Trong thực tế người ta rất muốn tận dụng khả năng của CPU để làm thêm được nhiều công việc khác nữa, chỉ khi nào có yêu cầu trao đổi dữ liệu thì mới yêu cầu CPU tạm dừng công việc hiện tại để phục vụ việc trao đổi dữ liệu. Sau khi hoàn thành việc trao đổi dữ liệu thì CPU lại phải quay về để làm tiếp công việc đang bị gián đoạn. Cách làm việc theo kiểu này gọi là ngắt CPU(gián đoạn hoạt động của CPU) để trao đổi dữ liệu
Ngắt là quá trình CPU tự ngưng hoạt động hiện tại khi có một yêu cầu ngắt gửi đến để chuyển sang thực hiện một chương trình con phục vụ ngắt tương ứng như báo lỗi, trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi, phục vụ yêu cầu khẩn,…. Sau khi thực hiện xong thì quay trở lại thực hiện tiếp công việc đang dở dang trên.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement