Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#931280 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

Đề mục Trang
Trang bìa i
Phiếu giao khóa luận/ đồ án tốt nghiệp
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh sách hình vẽ v
Danh sách bảng biểu vi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1

1.1. Tổng quan về quản lý chất lượng thực phẩm 3
1.1.1. Một số khái niệm về chất lượng 1
1.1.2. Các phương pháp đảm bảo chất lượng thực phẩm 3
1.1.3. Các thuật ngữ dùng trong HACCP 6
1.1.4. Lịch sử hình thành HACCP 7
1.1.5. Khái niệm về HACCP 8
1.1.6. Các lợi ích của việc áp dụng hệ thống HACCP 9
1.1.7. Điều kiện để thực hiện chương trình HACCP 10
1.1.8. Các nguyên tắc cơ bản để hình thành HACCP 11
1.1.9. Áp dụng HACCP 14
1.2. Chương trình tiên quyết để xây dựng HACCP 24
1.2.1. Điều kiện tiên quyết (phần cứng) 24
1.2.2. Chương trình tiên quyết (phần mềm) 28
1.2.3. Phân biệt GMP, SSOP và HACCP 35
1.3. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Chương Dương 36
1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 36
1.3.2. Các thời kỳ hoạt động 36
1.3.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty 37
1.3.4. Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần NGK CHƯƠNG DƯƠNG 40
1.3.5. Xử lý phế thải và nước thải 42
1.3.6. An toàn lao động 42
1.3.7. Vệ sinh trong cơ sở chế biến sản phẩm 43

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 46

2.1 Nguyên liệu.. 46
2.1.1. Nước 46
2.1.2. Đường RE – RS 51
2.1.3. Khí CO2 52
2.1.4. Acid thực phẩm 53
2.1.5. Chất ức chế vi sinh vật 56
2.1.6. Các chất màu 57
2.2. Bao bì 57
2.3. Kiểm tra nguyên liệu, hóa chất sử dụng và bao bì 57
2.4. Sản phẩm 60
2.5. Quy trình công nghệ sản xuất nước sá xị Chương Dương 61
2.6. Thuyết minh quy trình 62
2.6.1. Nấu đường 62
2.6.2. Hòa trộn nước ngọt 63
2.6.3. Chiết chai – đóng nắp 64

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG GMP CHO SẢN PHẨM VÀ SSOP CHO DÂY CHUYỀN NƯỚC SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 72
3.1. Phân tích thực trạng của nhà máy 72
3.1.1. Phân tích thực trạng của nhà máy để xây dựng HACC 72
3.1.2. Bảng đánh giá hiện trạng sản xuất của công ty 79
3.2. Xây dựng quy phạm sản xuất tốt —GMP 82
3.2.1. Quy trình sản xuất và GMP 83
3.2.2. Quy phạm sản xuất tốt — GMP 84
3.3. Xây dựng quy phạm vệ sinh chuẩn — SSOP 94

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HACCP CHO DÂY CHUYỀN NƯỚC SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 103

4.1. Thành lập đội HACCP 103
4.2. Mô tả sản phẩm 104
4.3. Bảng phân tích mối nguy 106
4.4. Bảng tổng hợp xác định CCP 114
4.5. Thiết lập ngưỡng tới hạn và ngưỡng vận hành 117
4.6. Giám sát điểm kiểm soát tới hạn 118
4.7. Hành động khắc phục 120
4.8. Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP 122
4.9. Thủ tục thẩm tra 125

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127

Tài liệu tham khảo I
Phụ lục II


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về quản lý chất lượng thực phẩm
1.1.1. Một số khái niệm về chất lượng
1.1.1.1. Thực phẩm
Thực phẩm là những sản phẩm dạng rắn hay lỏng mà con người dùng để ăn, uống ở dạng tươi, sống hay đã qua chế biến, bảo quản nhằm thỏa mãn nhu cầu, cung cấp dinh dưỡng, cung cấp năng lượng.
1.1.1.2. Chất lượng
Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể, tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn các nhu cầu cụ thể hay còn tiềm ẩn của người tiêu dùng.
Chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Nếu một sản phẩm vì lý do nào đó mà không được nhu cầu chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng kém, cho dù trình độ công nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đại. Đây là một kết luận then chốt và là cơ sở để các nhà chất lượng định ra chính sách, chiến lược kinh doanh của mình.
Do chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu càu, mà nhu cầu luôn luôn biến động nên chất lượng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng.
Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, ta phi xét và chỉ xét đến mọi đặc tính của đối tượng có liên quan đến sự thỏa mãn những nhu cầu cụ thể. Các nhu cầu này không chỉ từ phía khách hàng mà còn từ các bên có liên quan, ví dụ như các yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng đồng xã hội.
Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các qui định, tiêu chuẩn nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng, hay có khi chỉ phát hiện được trong chúng trong quá trình sử dụng.
Chất lượng không phải chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hóa mà ta vẫn hiểu hàng ngày. Chất lượng có thể áp dụng cho một hệ thống, một quá trình.
1.1.1.3. Chất lượng thực phẩm
Chất lượng thực phẩm là tập hợp các đặc tính của sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng trong điều kiện về kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội nhất định.
Chất lượng thực phẩm bao gồm chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online