Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#928337 Tải miễn phí luận vănLỜI MỞ ĐẦU
Cho đến nay động cơ điện một chiều vẫn chiếm một vị trí quan trọng
trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện, nó đƣợc sử dụng trong hệ thống
đòi hỏi có độ chính xác cao, vùng điều chỉnh rộng và quy luật điều chỉnh phức
tạp. Cùng với sự tiến bộ của văn minh nhân loại chúng ta có thể chứng kiến sự
phát triển rầm rộ kể cả về quy mô lẫn trình độ của nền sản xuất hiện đại.
Ở nƣớc ta do nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc nên ngày
càng xuất hiện nhiều những dây truyền sản xuất mới có mức độ tự động hóa cao
với hệ truyền động hiện đại. Việc xuất hiện các hệ truyền động hiện đại đã thúc
đẩy sự phát triển, nghiên cứu, đào tạo ngành từ động hóa ở nƣớc ta tiếp thu khoa
học kỹ thuật hiện đại nhằm tạo ra những hệ truyền động mới và hoàn thiện
những hệ truyền động cũ.
Trong quá trình học tập tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Với sự
giúp đỡ của nhà trƣờng và khoa Điện Dân Dụng và Công Nghiệp em đã đƣợc
nhận đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công
nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam”.
Đồ án gồm các nội dung sau:
Chƣơng 1: Giới thiệu về xe đạp điện.
Chƣơng 2: Cấu trúc của xe đạp sử dụng năng lƣợng điện.
Chƣơng 3: Hoạt động vận hành và khai thác xe đạp điện.
Em xin chân thành Thank sự hƣớng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS
Nguyễn Tiến Ban, cùng với các thầy cô giáo trong khoa đã giúp đỡ em hoàn
thành đồ án đƣợc giao.
Em mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lizhi0007
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement