Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#924003 Free download:
CONTENTS
Acknowledgements viii Preface ix
1 Fundamentals of testing 1
1.1 Why is testing necessary? 1
1.2 What is testing? 11
1.3 Testing principles 18
1.4 Fundamental test process 20
1.5 The psychology of testing 26
Chapter review 31
Sample exam questions 32
Exercise: Test psychology 33
Exercise solution 34
2 Testing throughout the software life cycle 35
2.1 Software development models 35
2.2 Test levels 41
2.3 Test types: the targets of testing 46
2.4 Maintenance testing 50
Chapter review 54
Sample exam questions 55
3 Static techniques 57
3.1 Reviews and the test process 57
3.2 Review process 59
3.3 Static analysis by tools 69
Chapter review 74
Sample exam questions 75
4 Test design techniques 77
4.1 Identifying test conditions and designing test cases 77
4.2 Categories of test design techniques 84
4.3 Specification-based or black-box techniques 87
4.4 Structure-based or white-box techniques 105
4.5 Experience-based techniques 112
4.6 Choosing a test technique 114
Chapter review 117
Sample exam questions 118
Exercises: Test design techniques 121
Exercise solutions 122
5 Test management 127
5.1 Test organization 127
5.2 Test plans, estimates, and strategies 132
5.3 Test progress monitoring and control 142
5.4 Configuration management 148
5.5 Risk and testing 149
5.6 Incident management 155
Chapter review 161
Sample exam questions 162
Exercise: Incident report 165
Exercise solution 166
6 Tool support for testing 169
6.1 Types of test tool 169
6.2 Effective use of tools: Potential benefits and risks 184
6.3 Introducing a tool into an organization 190
Chapter review 193
Sample exam questions 195
7 ISTQB Foundation Exam 197
Preparing for the exam 197
Taking the exam 199
Mock exam 201
Glossary 209
Answers to sample exam questions 227
References 231
Authors 237
Companies 239
Index 243

Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black
Your One-Stop Guide To Passing The ISTQB Foundation Level Exam Foundations of Software Testing: ISTQB Certification is your essential guide to software testing and the ISTQB Foundation qualification. This book is an essential purchase if you want to benefit from the knowledge and experience of those involved in the writing of the ISTQB Syllabus. This book adopts a practical and hands-on approach, covering the fundamental principles that every system and software tester should know. The authors are seasoned test-professionals and developers of the ISTQB syllabus itself, so syllabus coverage is thorough and in-depth. This book is designed to Giúp you pass the ISTQB exam and qualify at Foundation Level, and is enhanced with many useful learning aids. ABOUT ISTQB ISTQB is a multi-national body overseeing the development of international qualifications in software testing. In a world of employment mobility and multi-national organizations, having an internationally recognized qualification ensures that there is a common understanding, internationally, of software testing issues.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement