Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#923405 Tải miễn phí đồ án
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................... 2
CHƯƠnG 1. nHỮnG VẤn ĐỀ CHUnG .............................................. 4
1.1. Văn bản pháp lý liên quan đến công việc thiết kế.......................... 4
1.2. Trình tự thiết kế phương tiện cơ giới đường bộ . ........................... 5
1.2.1. Các bản vẽ kỹ thuật ................................................................ 5
1.2.2. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới. ............................... 6
CHƯƠnG 2. THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUnG......................................... 11
2.1. Nhiệm vụ, mục đích công việc thiết kế. ...................................... 11
2.1.1. Nhiệm vụ công việc thiết kế. ................................................ 11
2.1.2. Mục đích thiết kế.................................................................. 11
2.2. Tiến trình thiết kế ....................................................................... 11
2.2.1. Khảo sát nhu cầu và kết cấu thực tế...................................... 11
2.2.2. Thiết kế bố trí chung. ........................................................... 12
CHƯƠnG 3. TÍnH TOÁn KIỂM TRA THEO TIÊU CHUẨn ......... 40
3.1. Tính toán kéo .............................................................................. 40
3.1.1. Xây dựng đường đặc tính ngoài............................................ 40
3.1.2. Đặc tính kéo ......................................................................... 41
3.1.3. Xác định nhân tố động lực học của ôtô................................. 43
3.1.4. Khả năng tăng tốc của xe...................................................... 44
3.2. Kiểm tra tính ổn định của ôtô thiết kế ........................................ 47
3.2.1. Ổn định dọc của ôtô thiết kế. ................................................ 48
3.2.2. Ổn định khi kéo thùng rác lên............................................... 50
3.2.3. Ổn định khi xe đổ rác. .......................................................... 51
3.2.4. Đánh giá các chức năng khác của xe. ..................................... 51
KẾT LUẬn............................................................................................. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….54
PHỤ LỤC................................................................................................ 55

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây nền công nghiệp ôtô của Việt Nam có
những bước phát triển nhảy vọt. Chính phủ đã có rất nhiều ưu đãi cho
ngành vận tải phát triển, đặc biệt là ngành công nghiệp ôtô. Rất nhiều các
công ty ôtô nước ngoài, liên doanh đã đầu tư dây chuyền lắp ráp chế tạo
tại Việt Nam. Thêm vào đó các công ty trong nước cũng được nhà nước
đầu tư sản xuất, chế tạo, lắp ráp, bước đầu cũng đã có chỗ đứng trên thị
trường và được người tiêu dùng chấp nhận.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Tốc độ đô thị hoá cũng tăng
nhanh kèm theo đó là sự gia tăng rác thải, ô nhiễm môi trường ngày càng
là mối quan tâm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội. N ó ảnh hưởng
trực tiếp đến đời sống của dân cư. Chính vì vậy một yêu cầu đặt ra chính
là việc thu gom rác và sử lý rác thải thành phố và các khu công nghiệp là
rất lớn. Để giữ gìn và bảo vệ môi trường cần phát triển quy trình thu gom
rác một cách hợp lý để đạt năng suất và hiệu quả cao. Đã có rất nhiều
phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc thu gom rác ở các đô
thị và thành phố lớn, trong đó phải kể đến những loại xe: Cuốn ép rác, xe
chở rác thùng rời … N hưng các loại ôtô chở rác thùng rời, cuốn ép rác…
do nước ngoài sản xuất khi nhập vào Việt Nam có giá thành tương đối
cao. Vì vậy, việc thiết kế, chế tạo và lắp ráp hoàn thiện ở trong nước các
loại ôtô này là rất cần thiết, vừa đáp ứng được nhu cầu trong nước, vừa
tận dụng được nguyên vật liệu, sức lao động trong nước để thay thế nhập
khNu với giá thành rẻ hơn. N goài ra đây còn rất phù hợp với chủ trương
của nhà nước ta về việc phát triển ngành công nghiệp cơ khí ôtô Việt
Nam.
Trong quá trình học tập tại Học Viên Kỹ Thuật Quân Sự tui đã
được trang bị một lượng kiến thức cơ bản về chuyên ngành cơ khí ôtô,
các quy trình, cách thức tiến hành tính toán thiết kế kỹ thuật cho việc
đóng mới, cải tạo ôtô.
Khi kết thúc khoá học tui được giao làm Đồ án tốt nghiệp – Đề tài :
“THIẾT KẾ ÔTÔ TẢI TRÊn CƠ SỞ XE ÔTÔ SÁT XI nHẬP KHẨU

Với đề tài trên sẽ là cơ hội cho tui củng cố lại kiến thức đã được học
ngoài ra làm quen với các văn bản pháp quy liên quan đến việc thiết kế cải
tạo xe ôtô tại Việt Nam

Chương 1
nHỮnG VẪn ĐỀ CHUnG
1. VĂn BẢn PHÁP LÝ LIÊn QUAn ĐẾn CÔnG VIỆC THIẾT KẾ
Quyết định 4134/2001/QĐk BGTVT ngày 5/12/2001 ban hành “ Tiêu chuẩn
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của PTGTCGĐB”. Số đăng ký
22TCVN 224k2001
Quyết định 152/2001 ĐK ngày 14/12/2001 ban hành quy trình kiểm
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với PTGTCGĐB.
Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường:
TCVN 6435k98
TCVN 6436k98
TCVN 6438 – 2001
Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh ô tô. Yêu cầu an toàn chung và
phương pháp thử. Số đăng ký: TCVN : 5659k1999
Tiêu chuẩn Việt Nam: ô tô kháchk Yêu cầu chung.
Tiêu chuẩn Việt Nam: phương tiện giao thông đường bôk mã nhận dạng
phương tiện giao thông đường bộ (VIN ). N ội dung và cấu trúc. Số đăng ký:
TCVN 6578k2000
Tiêu chuẩn Việt Nam: phương tiện giao thông đường bộ. Kiểuk Thuật
ngữ và định nghĩa. Số đăng ký TCVN 6211k1996
Quyết định 1143/2001/QĐ ngày 18/4/2001 ban hành tiêu chuẩn” Sai số
cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng
PTGTCGĐB”. Số đăng ký: 22TCVN 275k01


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement