Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#920051 Tải miễn phí luận văn
Nhu cầu trao đổi thông tin xuất hiện từ khi có con người, cũng chính nhờ có trao đổi thông tin thì xã hội loài người mới có sự phát triển. Trong thế kỷ 20 chúng ta chứng kiến sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày nay, trong thế kỷ 21, nhu cầu thông tin của con người đã trở nên rất đa dạng, phong phú và không chỉ con người mới cần trao đổi thông tin mà rất nhiều thiết bị máy móc đang làm thay một phần việc của con người cũng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên. Để đáp ứng được nhu cầu ấy thì cần có một hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông có đủ năng lực. Chính vì vậy mà trong mấy chục năm trở lại đây trên thế giới liên tục có những kỹ thuật mới được nghiên cứu và đưa vào sử dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông.
Đối với hệ thống thông tin di động sự phát triển và tiến hoá diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, xuất hiện từ đầu những năm 1980 của thế kỷ trước. Những lợi ích mà nó mang lại cho con người là rất lớn. Do đó, các hệ thống thông tin di động luôn được đầu tư cải tiến và nghiên cứu phát triển. Rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin di động đã tập trung vào giải quyết vấn đề dung lượng của đường truyền vô tuyến. Nhiều giải pháp kỹ thuật đã được phát triển rất mạnh như ghép theo tần số trực giao OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), hệ thống nhiều đầu vào - nhiều đầu ra MIMO (Multiple Input Multiple Output), kỹ thuật mã hoá
Các kỹ thuật mới trong lĩnh vực truyền thông luôn được nghiên cứu và cải thiện và quá trình từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm thực tế diễn ra rất nhanh. Vì vậy, việc học tập và nghiên cứu các kỹ thuật mới là yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ kỹ thuật. Do đó, đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật MIMO-OFDM trong thông tin di động 4G” đã được lựa chọn cho luận văn tốt nghiệp này.
Luận văn được chia làm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin di động
Chương 2: Cơ bản về kỹ thuật OFDM và MIMO
Chương 3: Kỹ thuật MIMO-OFDM trong thông tin di động 4G

Chương 1
TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
1.1. Giới thiệu chương……………….……………………...…….…….... ..3
1.2. Lộ trình phát triển của hệ thống thông tin di động.……….…........... 3
1.3.Cấu hình và các tham số kỹ thuật của hệ thống thông tin di động4G..7
1.3.1. Hệ thống LTE-Advanced…………………………..……………7
1.3.2.Hệ thống WiMAX 802.16m…………..……………………… 12
1.4. Dịch vụ cơ bản của thông tin di động 4G………………………….... 13
1.5.Kết luận……………………………………….…..…………………… 14

Chương 2
CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT OFDM VÀ MIMO
2.1. Giới thiệu chương………………………………………………..…….15
2.2. Cơ bản về kỹ thuật OFDM………………………………………..…..15
2.2.1. Giới thiệu về OFDM và mô hình hệ thống……………………....15
2.2.1.1. Sơ đồ khối truyền dẫn OFDM……………..………….....16
2.2.1.2. Tạo tín hiệu OFDM……………...………………………17
2.2.1.3. Mô hình hệ thống OFDM……….……….………………20
2.2.2. Lỗi đồng bộ trong hệ thống OFDM….….……………………...25
2.2.2.1. Lỗi đồng bộ thời gian FFT……..………………..………25
2.2.2.2. Lỗi đồng bộ sóng mang….…………………….……..…26
2.2.3. Ưu và nhược điểm kỹ thuật OFDM…….………….…………..28
2.3. Cơ về kỹ thuật bản MIMO…………………………………...…….29
2.3.1. Giới thiệu về hệ thống MIMO………………….………….….. 29
2.3.2. Mô hình và dung lượng hệ thống MIMO………..……….….…30
2.3.3. Mã hóa không gian – thời gian khối (STBC)…..…………..…..36
2.3.4. Mã hoá không gian – thời gian lưới…...…..………………...…38
2.3.5. Mã hóa không gian-thời gian lớp (BLAST)…...………….…....39
2.4. Kết luận…………………………….……………………………….…48
Chương 3
KỸ THUẬT MIMO-OFDM TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G
3.1 Giới thiệu chương……………………….…………….………………..49
3.2. Cơ sở cho sự ra đời hệ thống MIMO-OFDM………………………..49
3.2.1. Cơ sở lý luận……………………………………………………..49
3.2.2. Cơ sở thực tiễn…………………………………………….……..50
3.3. Hệ thống truyền dẫn MIMO-OFDM………………………………....51
3.3.1. Mô hình hệ thống MIMO-OFDM……………………………..…51
3.3.2. Mô hình hệ thống MIMO-OFDM Alamouti….…………...….....53
3.3.3. Mô hình hệ thống MIMO-OFDM V-BLAST..……..…………....58
3.4. Truyền dẫn MIMO-OFDM trong LTE-Advenced………….…..…...62
3.4.1. Cấu trúc lớp vật lý trong LTE-Advanced………………………...63
3.4.2. Cấu hình MIMO-OFDM (4x4)…………..…...…………………..65
3.5. Kết luận………………………………………………...….…...………66
KẾT LUẬN……………………………………………...…..……………...67
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………68

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Ty
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Khoá: 21
Lớp: Thông Tin
Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Quốc Bình
Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật MIMO-OFDM trong thông tin
di động 4G.
Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di
động, các tham số kỹ thuật và các dịch vụ của từng hệ thống. Nghiên cứu hai
kỹ thuật chính trong thông tin di động đó là kỹ thuật MIMO và OFDM, tìm
hiểu các tham số chính của hai kỹ thuật trên, ưu nhược điểm của chúng.
Nghiên cứu kỹ thuật MIMO-OFDM trong thông tin di động 4G. Đánh giá
tham số kỹ thuật của hệ thống MIMO-OFDM 4x4 trong thông tin di động.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement