Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#910401 Chia sẻ đồ án cho anh em


ĐỒ ÁN MễN HỌC: ĐIỆN TỬ CễNG SUẤT

Thiết kế bộ nguồn cấp điện liờn tục UPS, phần chỉnh lưu với cỏc tham số sau:

- Điện ỏp nguồn: 220 VAC+10%,-10%, 50Hz.

- Cụng suất: 15KVA.

- Điện ỏp ra: 220 VAC+/-1%.

- Ắc quy: axist loại kớn, thời gian lưu điện 10 phỳt.
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BỘ NGUỒN LIÊN TỤC UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM)

I. Giới thiệu chung về UPS1.1 Cung cấp năng lượng điện cho những tải nhạy cảm

1. Sự cố nguồn năng lượng điện

Sự cố trong các nguồn năng lượng điện có thể xẩy ra trong quá trình lắp đặt trang thiết bị hay ở đầu vỡo hệ thống (quá tải, nhiễu, mất cân bằng pha, sấm sét, …). Những sự
cố nỡy có thể gây ra những hậu quả khác nhau.

Về mặt lý thuyết: Hệ thống phân phối năng lượng điện tạo ra một điện áp hình sin
vơi biên độ vỡ tần số thích hợp để cung cấp cho thiết bị điện (400V-50Hz chẳng hạn).

Trong thực tê, những sóng hình sin điện áp vỡ dòng điện cùng tần số bị ảnh hưởng trong phạm vi khác nhau bởi những sự cố có thể xuất hiện trong hệ thống.

Đối với hệ thống cung cấp điện: Có thể bị sự cố hay gián đoạn cung cấp điện vì:

ƒ Hiện tượng nhiễm điện ở bầu khí quyển (thường không tránh khỏi). Điều nỡy
có thể ảnh hưởng đến đường dây ngoỡi trời hay cáp chôn, chẳng hạn:

- Sấm sét lỡm điện áp tăng đột ngột trong hệ thống cung cấp điện

- Sương giá có thể lỡm cho đường dây bị đứt

ƒ Những hiện tượng ngẫu nhiên, chẳng hạn:

- Cỡnh cây rơi gây gắn mạch hay đứt dây

- Đứt cáp do đỡo đất

- Sự hư hỏng trong hệ thống cung cấp

Những thiết bị dùng điện có thể ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp

ƒ Lăp đặt công nghiệp, chẳng hạn:

- Động cơ gây ra điện áp rơi vỡ nhiễm RF trong quá trình khởi động.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement