Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arthur
#908565

Download miễn phí Bài giảng Dầu nhờn - Mỡ- Phụ gia

Yêu cầu chungchophụ gia

– Dễ hòa tan trong dầu và không phản ứng với dầu

– Không hay íttantrong nước

– Không ảnh hưởng đến tácdụng nhũ hóa của dầu

– Không bị phân hủy bởi nước và kimloại

– Không gây ănmòn kim loại

– Không bị bốchơi ở nhiệtđộ làmviệc

– Không làmtăng tính hút ẩmcủa dầu

– Hoạttínhcó thể kiểm tra được

– Không hay ítđộc, rẻ tiền, dễ kiếm

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


IP 280: (dầu khoáng công nghiệp, dầu
turbin)
Phép thử phòng thí nghiệm
Nguyên tắc:
• sục O2 1 l/h trong
164h vào ống thủy
tinh chứa 30g dầu
ở 120oC
• hỗn hợp
naphténates Cu và
Fe (Cu và Fe: mỗi
loại 20 ppm)
• hấp thụ axit nhẹ
bay hơi trong nước
II. Chỉ số axit và kiềm
• Tính axit:
Các axit có mặt trong dầu dưới dạng:
• Axit hữu cơ
• Axit vô cơ
• do phụ gia trong dầu mới
• Tính kiềm:
Các alcaline được đưa vào trong dầu mới để
làm trung hòa các sản phẩm sinh ra do quá trình
oxy hóa dầu khi sử dụng
Chỉ số axit và kiềm (tt)
1. Định nghĩa:
• Chỉ số axit (AN, TAN):
HA + KOH ⇒ KA + H2O
Số mg KOH cần thiết để trung hòa axit chứa trong 1gam dầu
Số mg KOH tỉ lượng tương đương với lượng axit HCl (hay
HClO4) cần thiết để trung hòa các base chứa trong 1gam dầu
• Chỉ số kiềm (BN, TBN):
MOH + HCl ⇒ MCl + H2O
• Đơn vị AN, BN: mg KOH/g dầu
• Mục đích xác định:
• biết được tính chất của dầu mới
• theo dõi biến chất dầu trong quá trình sử dụng
Phương pháp xác định AN, BN
• Có 4 phương pháp xác định chỉ số trung hòa:
BN (ASTM D2896)
15,013,63,6W-40
11,19,73,015W-40
7,65,73,415W-40
10,07,73,615W-40
BN (ASTM D4739)AN (ASTM D664)Dầu SAE J300
Dầu sáng màu
Dầu động cơ đã sử dụng
Tất cả dầu có phụ gia kiềm
Chất chỉ thị màu
Đo điện thế
Đo điện thế
HCl
HCl
HClO4
D974
D4739
D2896
T 60-112BN
Dầu sáng màu
Tất cả
Chất chỉ thị màu
Đo điện thế
KOH
KOH
D974
D664
T 60-112AN
ASTMAFNOR
Ứng dụngPhương pháp
chuẩn độ
Chất
phản
ứng
Phương pháp
• AN, BN của một vài loại dầu bôi trơn:
III. Điểm anilin
• Mục đích: đánh giá hàm lượng aromatic trong
dầu thông qua khả năng hòa tan vào aniline
của dầu.
• Nguyên tắc: hỗn hợp 2 thể tích tương đương
của dầu và Aniline được đun nóng (có khuấy)
cho đến khi tan lẫn hoàn toàn, sau đó được
làm lạnh cho đến khi xuất hiện sự vẩn đục
• Nhiệt độ tại điểm xuất hiện vẩn đục: điểm
Aniline (oC) (PA)
IV.Chỉ số Hydroxyle
• Mục đích: đánh giá chức OH trong dầu
• Phương pháp xác định:
– cho dầu phản ứng với lượng dư axit acetic
R-OH + CH3COOH ⇒ R-O-CO-CH3 + H2O
– chuẩn độ lượng dư axit acetic bằng KOH
Số mg KOH cần thiết để trung hòa axit acetic tiêu
hao cho phản ứng acetyl hóa 1gam dầu
V. Hàm lượng cặn Cacbon
• Định nghĩa: là % cặn thu được sau khi dầu trải
qua một quá trình bay hơi, Cr-ackinh và cốc hóa
trong những điều kiện xác định
• Mục đích:
– đánh giá chất lượng dầu gốc
– chọn dầu thích hợp cho từng ứng dụng
– lựa chọn phụ gia
Hàm lượng cặn Cacbon (tt)
• Phương pháp xác định
1. Cặn cacbon Conradson (CCR): (ASTM D 189)
• dùng cho dầu nặng
• đựng mẫu trong chén
nung bằng sứ
• đốt cháy mẫu – nhiệt
phân – cốc hóa trong
môi trường kín
• định lượng phần cặn
(%m)
Hàm lượng cặn Cacbon (tt)
• CCR của vài loại dầu gốc:
2,2
2,0
2,8
5,8
9,9
23,6
22,8
26,2
40,7
51,2
0,02
0,03
0,07
0,85
1,55
Huile 200NS
Huile 350NS
Huile 600NS
BSS (Bright Stock Solvant)
Bright Stock Aromatique
polyaromatiquetổng
Hàm lượng aromatic (%m)CCR
(%m)
Dầu gốc
1.Cặn cacbon Ramsbottom: (ASTM D 524)
• dùng cho dầu nhẹ
• đựng mẫu trong lọ thủy tinh: nhiệt phân mẫu ở 550oC - 20 phút
• định lượng phần cặn
Quan hệ giữa cặn Conradson – Ramsbottom
VI. Hàm lượng tro
• Định nghĩa: Là lượng cặn còn lại sau khi đốt
cháy hoàn toàn mẫu dầu
• Dầu động cơ ô tô: hàm lượng tro sulfate
• Phương pháp xác định: ASTM D 874
– Dầu động cơ xăng: tro sulfate ≤ 1,5 %m
– Dầu động cơ diesel: tro sulfate ≤ 2 %m
VII.Hàm lượng cặn không tan
• Mục đích: đánh giá mức độ nhiễm bẩn hay mất
phẩm chất (nhiệt và hóa) của dầu
• Cặn không tan = muội, bụi, mảnh kim loại (do mài
mòn), sản phẩm của oxy hóa và thủy phân ...
• Xác định: theo các phương pháp sau
– Cặn không tan tổng: Số mg cặn thu được khi
đem lọc 100 ml dầu
⇒ dùng cho dầu công nghiệp
• Màng lọc 0,8 µm : dầu thủy lực
• Màng lọc 1,2 µm : dầu thủy lực độ nhớt cao
• Màng lọc 5 µm : dầu bánh răng
Hàm lượng cặn không tan (tt)
• Cặn không tan trong pentane và cặn không tan
trong toluène:
– ASTM D893
– cho dầu động cơ ô tô, dầu truyền động
– cho kết tủa bằng dung môi
– thu kết tủa bằng ly tâm
• Dung môi:
– Pentane: kết tủa toàn bộ muội, muối chì, mảnh kim
loại, bụi và nhựa (sản phẩm của sự oxy hóa dầu)
– Toluène: hòa tan nhựa và kết tủa toàn bộ các hợp
chất lạ
Chương IV:
Dầu gốc
Dầu gốc
1. Dầu thực vật – Dầu động vật
2. Dầu khoáng (gốc dầu mỏ)
3. Dầu khoáng truyền thống (Nhóm I)
4. Dầu khoáng Hydrotraitée (Nhóm II)
5. Dầu khoáng Hydrocraquée /
Hydroisomérisé (Nhóm III)
6. Dầu gốc “Gas to Liquid”
7. Dầu tổng hợp (Nhóm IV và V)
8. Phân loại
1. Dầu động thực vật
• là ester của rượu hay axit béo
– Nguồn gốc:
• Dầu lanh, dầu dừa, dầu cải, dầu hướng
dương, dầu thầu dầu ...
• Mỡ bò ...
– Trạng thái vật lý:
• Lỏng, Đặc (pâteux), Rắn
– Sử dụng:
• Dầu công nghiệp, Dầu trong công nghệ thực
phẩm, Mỡ, Biến tính ma sát ..
Dầu thực vật
• Cấu trúc:
+ Triester của axit béo:
Functionality: Cacboxyl Group, Double
bond
H2C – O – CO
H C – O – CO
Stearic acid
Oleic acid
Linoleic acid H2C – O – CO
H2C – O – CO
H C – O – CO
Ricinoleic acid
H2C – O – CO
OH
OH
OH
+ Riêng đối với dầu thầu dầu:
Tính chất dầu thực vật
2. Dầu khoáng
•Các cấu tử chính trong dầu khoáng:
• naphténique
• aromatique
• iso – paraffine
• n – paraffine
Tính chất các cấu tử trong dầu khoáng
• Paraffine mạch thẳng:
– Độ nhớt ở 100oC: 3 (C25) ÷ 30 mm2/s
– VI rất cao ∼ 200
– Điểm chảy >>> Nhiệt độ môi trường
• Paraffine phân nhánh:
– VI thấp hơn so với n-paraffine
– Điểm chảy giảm khi mức độ phân nhánh tăng
– Paraffine có ít nhánh dài thi thuận lợi hơn
Paraffine nhiều nhánh ngắn
Tính chất các cấu tử trong dầu khoáng
• Naphténique và aromatique đơn vòng:
Với cùng số nguyên tử cacbone:
– VI thấp hơn n–paraffine
– điểm chảy thấp hơn n–paraffine
• Naphténique và aromatique đa vòng:
– Hợp chất đa vòng ngưng tụ
– Sự hiện diện của N và S
– Tính bền oxy hóa kém
Tính chất các cấu tử trong dầu khoáng
3. Dầu khoáng truyền thống (Nhóm I)
VI = 95 ÷ 100
Résidu
atm
DSV Désasphaltage
Extraction des
aromatiques
Déparaffinage Hydrogénation
Strippage
HDB
3.1. Chưng chất chân không
3.2. Tách asphalte
71,5%
28,5%
3.3. Trích ly aromatic
3.4. Tách sáp
3.5. Làm sạch lần cuối bằng H2
Traitement de finition:
• Mục đích: làm sạch dầu, loại bỏ các hợp
chất N, S, O (ảnh hưởng đến màu sắc của
dầu)
• Đất sét hoạt tính
• Hydrofinissage + stripping
• Hydrogénation douce
• 15 ÷ 100 bars
• 230 ÷ 430oC
• VVH = 0,5 ÷ 3 h-1
Mức độ tinh chế HDB nhóm I
Hiệu suất thu HDB nhóm I
7.531Irak
1046Kuwait
1235Aramco
1326Zarzaitine
1734Edjeleh
HDB (%)RA (%)Dầu thô
Đặc trưng HDB nhóm I
*
*
*
*
*
Sự phân bố cacbone
4. Dầu khoáng Hydrotraitée (Nhóm II)
Dầu khoáng Hydrotraitée (Nhóm II)
Sơ đồ ISODEWAXING
Mức độ tinh chế HDB nhóm II
Đặc tính HDB nhóm II
5. Dầu khoáng Hydrocraquée (Nhóm III)
Dầu khoáng Hydrocraquée (Nhóm III)
5. Dầu khoáng Hydrocraquée /
Hydroisomérisé (Nhóm III)
Dầu khoáng Hydrocraquée /
Hydroisomérisé (Nhóm III)
Đặc tính của HDB Nhóm III
• VI 120 ÷ 135
– ExxonMobil/Total (Dunkerque), Total (Gonfreville)
• hydrocraquage
• extraction des aromatique
• déparaffinage so...
Kết nối đề xuất: