Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#894913 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
Đềmục Trang
Phiếu giao đề tài đồ án
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục . .i
Danh mục các chữ viết tắ . .v
Danh mục các bảng- . .vi
Danh mục hình vẽ . .vii
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề . 1
2.Mục tiêu đề tài . .2
3.Nội dung đề tài 2
4. Phương pháp thực hiên . 2
5.Ý nghĩa đề tài 3
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VINH TÂN 4
1.1.Giới thiệu chung khu đô thị . .4
1.2. Điều kiện tự nhiên . 4
1.3.Điều kiện kinh tế- xã hội . 9
1.4.Tác động đến môi trường . 10

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP XỬ LÝ . .10
2.1. Nguồn gốc và lưu lượng nước thải sinh hoạt . 10
2.1.1. Nguồn gốc nước thải . .14
2.1.2. Lưu lượng nước thải . 14
2.2. Thành phần nước thải . 17
2.3. Thông số đặc trưng . .18
2.4. Sơ đồ xử lý nước thải . 20
2.5. Các phương pháp xử lý nước thải . .20
2.5.1. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp cơ học . .22
2.5.1.1. Song chắn rác . .22
2.5.1.2. Thiết bị nghiền rác- . .23
2.5.1.3. Bể điều hoà . 23
2.5.1.4. Bể lắng cát . 24
2.5.1.5. Bể lắng . .25
2.5.1.6. Quá trình lọc . .25
2.5.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học . .26
2.5.2.1. Phương pháp đông tụ - kết bong . .27
2.5.2.2. Phương pháp trung hoà . .29
2.5.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá lý . .29
2.5.3.1. Phương pháp hấp phụ . .29
2.5.3.2. Phương pháp trích ly . 30
2.5.3.3. Phương pháp chưng bay hơi . 30
2.5.3.4. Phương pháp tuyển nổi . .30
2.5.3.5. Phương pháp trao đổi ion . .31
2.5.3.6. Phương pháp oxy hoá - khử . 31

2.5.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học . .32
2.5.4.1. Điều kiện xử lý bằng phương pháp sinh học . 33
2.5.4.2. Phân loại các phương pháp sinh học - . 33
2.5.5. Phương pháp xử lý cặn . 40
2.5.6. Phương pháp khử trùng - . .39
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHO KĐT MỚI
VINH TÂN-- . .41
3.1. Cơ sở thiết kế . 41
3.2. Thông số nước thải đầu vào . .41
3.3. Đề xuất công nghệ xử lý . . -42
CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ . .47
4.1. Xác định các thông số tính toán . .47
4.2. Tính toán các công trình đơn vị trong phương án 1 . .48
4.2.1. Song chắn rác (SCR) . .48
4.2.2. Bể thu gom - . . -51
4.2.3. Bể lắng cát . .52
4.2.4. Bể điều hòa . .54
4.2.5. Bể AEROTANK . 59
4.2.6. Bể lắng II . .71
4.2.7. Bể khử trùng . 77
4.2.8. Bể lọc áp lực . 79
4.2.9. Bể khử trùng . . 82
4.2.10. Máy ép bùn- . .84
4.3. Bổ sung tính toán phương án 2 . .85
4.3.1. Tính bể lọc sinh học có lớp vật liệu ngập trong nước . 86
CHƯƠNG 5 DỰ TOÁN GIÁ THÀNH - CHI PHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI -91
5.1. Bảng tổng hợp các hạng mục xây dựng- . .91


5.2. Mô tả thiết bị và đặc tính kỷ thuật . . 93
5.3. Chi phí xây dựng và thiết bị . 100
5.4. Dự toán xây dựng và thiết bị bể biofor . .110
5.5. Tổng nguồn vốn đầu tư của hai phương án . .111
5.6. Lựa chọn phương án thiết kế- . 111
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH . 115
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement