Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#894006 Tải miễn phí đồ án

Mục lục
Chương 1: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH NUNG 4
1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất gạch nung 4
1.2. Thuyết minh 4
1.2.1. Nguyên liệu 4
1.2.2. Phối liệu và gia công phối liệu 5
1.2.3 Tạo hình 6
1.2.4. Sấy 7
1.2.5. Nung 7
1.2.6. Làm nguội 8
Chương 2: CÔNG NHỆ SẢN XUẤT GẠCH NUNG 8
2.1. Công nghệ sản xuất bằng lò tuynel: 8
2.2. Công nghệ sản xuất bằng lò thủ công truyền thống 10
2.3. Công nghệ sản xuất bằng lò liên tục kiểu đứng 11
2.4. Công nghệ sản xuất tại một doanh nghiệp. 13
2.4.1. Sơ đồ dây chuyền quy trình công nghệ sản xuất 15
2.4.2. Mô tả sơ bộ quá trình công nghệ 16
Chương 3: XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 18
3.1. Hoạt động xử lý của doanh nghiệp 18
3.1.1. Tải lượng thải 18
3.1.2. Các biện pháp xử lý doanh nghiêp áp dụng 21
3.1.3.Các biện pháp xử lý môi trường còn tồn tại 22
3.2. Công nghệ xử lý nước thải 22
3.2.1. Nguồn phát thải 22
3.2.2. Đặc điểm và yêu cầu nước thải 23
3.2.3 Công nghệ xử lý nước thải 26
3.2.3.1. Quy trình xử lý sơ bộ tại nhà máy 26
3.2.3.2. Quy trình xử lý tập chung 28
3.3. Công nghệ xử lý khí thải 30
3.3.1. Nguồn phát sinh khí, bụi thải. 30
3.3.2. Đặc điểm và yêu cầu của khí, bụi thải. 31
3.3.3. Công nghệ xử lý khí thải 33
3.4. Công nghệ xử lý chất thải rắn 36
3.4.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn. 36
3.4.2. Đặc điểm, yêu cầu với chất thải rắn 36
3.4.3. Công nghệ sản xuất gạch không nung 37
3.5. Một số biện pháp khác 39
TỔNG KẾT 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
MỞ ĐẦU
Vai trò của ngành sản xuất gạch nung : Cùng với các ngành sản xuất vật liệu xây dựng khác, ngành sản xuất gạch đang phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng cao của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của đất nước và xây dựng dân dụng.
Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển công nghệ sản xuất, nhưng sản lượng hàng năm chỉ chiếm gần 35%, trong khi các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hộ gia đình sản xuất hơn 65% sản lượng gạch toàn ngành ( báo cáo ngành gạch , AIT ,2003 )
Tình hình phát triển của ngành sản xuất gạch: Hiện nay cả nước có hơn 300 nhà máy sản xuất gạch sử dụng công nghệ nung bằng lò tuynel, gồm gần 100 doanh nghiệp nhà nước và trên 200 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngoài ra còn có hàng ngàn cơ sở sản xuất bằng lò thủ công truyền thống và gần 250 doanh nghiệp sản xuất bằng lò liên tục kiểu đứng
Tuy nhiên, bên cạnh các nhà máy vật liệu xây dựng được đầu tư với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại thì cũng còn nhiều nhà máy vẫn phải duy trì công nghệ lạc hậu, thiết bị quá cũ, chất lượng sản phẩm không ổn định ( báo cáo ngành gạch , AIT ,2003 )
Phương hướng phát triển ngành công nghệ vật liệu trong thời gian tới là phát huy nội lực về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, lực lượng lao động dồi dào, tích cực huy động vốn trong dân, tăng cường hợp tác trong nước, ngoài nước, đầu tư phát triển nhiều công nghệ tiên tiến, sản xuất các mặt hàng mới thay thế các mặt hàng sản xuất bằng phương pháp thủ công, lạc hậu .


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement