Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#891598 Chia sẻ đồ án CourseWork Môn Distributed Information Systems của Greenwich 2012 cho anh em ketnooi

Table of Contents
1. Introduction .................................................................................................................................... 3
2. Some assumptions .......................................................................................................................... 4
3. Deployment diagram detailing about system architecture ............................................................. 4
4. Analysis and Design......................................................................................................................... 5
4.1. Context diagram ...................................................................................................................... 5
4.2. UML Use-case diagrams........................................................................................................... 5
4.2.1. Sales staff Use Case .......................................................................................................... 5
4.2.2. Local managers use case ................................................................................................... 6
4.2.3. Internet manager use case ............................................................................................... 6
4.2.4. National managers use case ............................................................................................. 7
4.2.5. Customer use case............................................................................................................ 8
4.3. Database design ...................................................................................................................... 8
4.3.1. Entity Relation Diagram(ERD) ........................................................................................... 8
4.3.2. Mapped relation schema .................................................................................................. 9
4.4. Conceptual class diagram ...................................................................................................... 11
5. critical evaluation of the design and implementation ................................................................... 11
5.1. Database implementation ...................................................................................................... 11
5.2. Core Library implementation .................................................................................................. 12
5.3. Web Service and Web Site implementation ............................................................................ 13
5.3.1. Web application for staff (three types of staff can login this web application)................. 13
5.3.2. Web application for customer ........................................................................................ 14
5.4. Web Service and a different programming language based application implementation .... 15

1. Introduction
A distributed system consists of multiple computers that communicate through a computer
network to interact each other. Distributed system usually consist of three components
below
 Server component is used for maintain the operation of system provide the services
to clients
 Network component is computer network that Giúp computers communicate each
other
 Software component is the component that clients use for interact with system

Trong file rar có 2 file, file thứ nhất là là file PDF mô ta Phần phân tích và thiết kế coursework DIS 2012, file thứ 2 là code java, .net, mình thiết kế webservice bằng .net, thiết kế website bằng .net, thiết kế desktop app bằng java, sau đó dùng java chọc vào webservice rồi webservice sẽ thao tác với database. Về phần website .net cũng vậy, website sẽ thao tác với webservice rồi webservice thao tác database, thiết kế theo mô hình MVC


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement