Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#888382 Tải miễn phí đồ án

- 1 -MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Việc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật quang vô tuyến là một vấn đề cấp thiết nhằm hiểu rõ nguyên lý hoạt động, cách tổ chức thành mạng thông tin băng thông rộng. Có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong điều kiện thời tiết, địa hình của nước ta nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Ứng dụng kỹ thuật quang vô tuyến, xây dựng mạng thông tin băng rộng cho các đô thị lớn. Tính toán thiết kế mạng thông tin quang vô tuyến cụ thể cho thành phố Đà Nẵng từ đó mở rộng áp dụng cho mạng thông tin băng rộng cho các đô thị trên cả nước.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

a) Đối tượng nghiên cứu:

* Kỹ thuật quang vô tuyến

* Điều kiện khí hậu, thời tiết của nước ta nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng

* Tuyến thông tin quang vô tuyến có xem xét đến các yếu tố khí hậu thời tiết cụ thể.

b) Phạm vi nghiên cứu :

* Lý thuyết về kỹ thuật quang vô tuyến cho mạng thông tin băng rộng trong nước và một số khu vực khác nhau ở nước ta.

* Phần mềm chuyên dụng Optiwave để tính toán mô phỏng tuyến thông tin quang vô tuyến .

* Tuyến thông tin quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- 2 -
* Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt là nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng để kiểm chứng lý thuyết tính toán.

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

* Góp phần xây dựng mạng thông tin quang vô tuyến băng thông rộng có xem xét đến điều kiện khí hậu nước ta nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người sử dụng.

* Mạng thông tin mang lại hiệu về quả kinh tế, chính trị, thẩm mỹ cho các thành phố lớn

6. DỰ KIẾN CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

* Nắm vững được kỹ thuật thông tin quang vô tuyến

* Xây dựng được tuyến thông tin quang vô tuyến cụ thể tại thành phố Đà Nẵng

7. TÊN LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG VÔ TUYẾN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN QUANG VÔ TUYẾN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 8. KẾT CẤU LUẬN VĂN

Luận văn gồm 5 chương.

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang vô tuyến Chương 2: Hệ thống thu phát quang vô tuyến

Chương 3: Phương trình truyền sóng và suy hao tín hiệu trong môi trường truyền sóng

Chương 4: Tính toán tuyến thông tin quang vô tuyến xem xét đến các điều kiện khí hậu cụ thể

Chương 5: Thiết kế tuyến thông tin quang vô tuyến tại Đà Nẵng và mô

phỏng bằng phần mềm Optiwave

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement