Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#880203 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC

Trang
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ÔTÔ DU LỊCH Ở VIỆT NAM .............1
1.1. Giới thiệu chung về ôtô du lịch ở Việt Nam: ...........................................1
1.2. Các phương án bố trí động cơ trên ôtô du lịch: ........................................1
1.3. Giới thiệu chung về hệ thống truyền lực: .................................................3
1.4. Các cách bố trí hệ thống truyền lực. ........................................................3
CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘP SỐ ÔTÔ DU LỊCH......................6
2.1. Giới thiệu chung về các loại hộp số đang được sử dụng hiện nay: ...........6
2.1.1. Đặc điểm chung của hộp số cơ khí có cấp:.........................................6
2.1.2. Đặc điểm cấu tạo của hộp số cơ khí có cấp: Hộp số cơ khí có cấp trên
ôtô du lịch hiện nay thường có hai loại: Hộp số hai trục và hộp số ba trục. ..7
2.1.2.1. Hộp số ba trục: .............................................................................7
2.1.2.2. Hộp số hai trục: ..........................................................................16
2.2. Hộp số tự động: .....................................................................................19
2.2.1. Biến mô thuỷ lực: ............................................................................19
2.2.2.Hộp số hành tinh:..............................................................................21
CHƯƠNG 3 NHIỆM VỤ- YÊU CẦU- PHÂN LOẠi HỘP SỐ ........................25
3.1. Nhiệm vụ: .............................................................................................25
3.2. Phân loại: ..............................................................................................25
3.3. Yêu cầu đối với hộp số ôtô: ...................................................................26
Chương 4 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ SƠ ĐỒ ĐỘNG HỘP SỐ
..........................................................................................................................27
4.1. Chọn cách bố trí động cơ:......................................................................27
4.2. Chọn loại hộp số và sơ đồ động:............................................................28
4.2.1. Chọn loại hộp số:.............................................................................28
4.2.2. Lựa chọn sơ đồ động: ......................................................................28
4.2.3. Đường chạy số:................................................................................29

CHƯƠNG 5 KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ................31
5.1. Kết cấu và tính toán các chi tiết hộp số:................................................31
5.1.1. Bánh răng: .......................................................................................31
5.1.1.2. Xác định số răng của bánh răng hộp số.......................................33
5.1.1.3. Tính bánh răng: ..........................................................................35
5.1.2.Trục hộp số:......................................................................................41
5.1.2.1. Chọn vật liệu chế tạo trục:..........................................................41
5.1.2.2. Kết cấu trục:...............................................................................41
5.1.2.3. Xác định phản lực tại gối và đường kính tại tiết diện nguy hiểm:
...............................................................................................................43
5.1.2.4. Tính độ cứng vững trục: .............................................................55
5.1.2.5. Tính toán sức bền trục: ...............................................................58
5.1.2.6. Kiểm tra ứng suất dập trên then hoa lắp hai bộ đồng tốc,lắp bánh
răng của bộ truyền lực chính và moayơ ly hợp:.......................................59
5.1.2.7. Kiểm ta ứng suất dập của then bằng lắp bánh răng số lùi tại vị trí
trục sơ cấp: .............................................................................................60
5.1.3. Tính toán ổ trục: ..............................................................................61
5.1.4.Tính toán ổ trượt:..............................................................................66
5.1.5. Bộ đồng tốc: ....................................................................................67
5.2. Vỏ hộp số: .............................................................................................68
5.3. Hướng dẫn sử dụng: ..............................................................................69
5.3.1. Quy trình tháo lắp hộp số:................................................................69
5.3.2. Quy trình bảo dưỡng:.......................................................................69
5.3.3. Các hư hỏng và cách khắc khắc phục: ..............................................70
5.4. Quy trình gia công trục:.........................................................................70
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................75
KẾT LUẬN.......................................................................................................76

Lời Nói Đầu
Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Ngành
cơ khí ôtô là một trong những ngành đang trong quá tr ình phát triển mạnh, với
nhiều nhà máy sản xuất tiên tiến mọc lên. Ôtô ngày nay càng ngày càng được sử
dụng rộng rãi trong thực tế đời sống vì nhưng tiện ích mà nó mang lại. Một trong
những bộ phận không thể thiếu của ôtô và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều
khiển ôtô,đó là hộp số. Ngày nay, hộp số ôtô khá phong phú về chủng loại, về kết
cấu công nghệ. Nhưng phổ biến nhất là hộp số truyền động cơ khí, các loại xe
chất lượng cao còn được trang bị hộp số tự động.Tuy có một số nhược điểm so
với hộp số tự động nhưng hộp số truyền động cơ khí vẫn có những ưu điểm và
được sử dụng phổ biến trong các loại ôtô hiện nay. Trong quá tr ình học tập tại
trường, qua các đợt thực tập tron g lẫn ngoài truờng em đã lắm bắt được những
kiến thức cơ bản về hộp số, từ kết cấu đến công nghệ chế tạo cơ bản…
Trong đợt xét tốt nghiệp năm nay, với vinh dự được nhà trường giao đề tài
về thiết kế hộp số truyền động cơ khí. Em đã cố gắng trình bày những vấn đề cơ
bản nhất về hộp số, ứng dụng và tính toán các chi tiết của hộp số nhằm đưa hộp
số thiết kế đạt tới điều kiện t ối ưu nhất có thể. Được trình bày thành 6 chương
sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về ôtô du lịch.
Chương 2: Giới thiệu chung về hộp số ôtô du lịch ở Việt Nam
Chương 3: Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hộp số.
Chương 4: Lựa chọn phương án thiết kế và sơ đồ động hộp số.
Chương 5: Kết cấu và tính toán các chi tiết hộp số.
Trong quá trình làm công tác tốt nghiệp em đã được thầy hướng dẫn, cùng
các thầy trong bộ môn, đ ã có những góp ý, hướng dẫn tận t ình giúp em hoàn
thành công tác tốt nghiệp. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do tài liệu, năng lực có
hạn nên chắc chắn đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất m ong
được sự góp ý của các thầy cùng các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Cuối

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement