Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#878176 Tải miễn phí đồ án
Lời giới thiệu
Cảng POSCO được xây dựng trên sông Thị Vải, thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ở phía hạ lưu Cảng Quốc Tế SP-PSA. Đây là một dự án lớn: bến có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50,000 DWT với mục đích xây dựng để xuất nhập thép. Luận văn tốt nghiệp “ Thiết kế bến tàu 50,000 DWT _ Cảng Thép POSCO “ sử dụng tiêu chuần Anh được thực hiện với các nội dung chính sau:
• Phần I:
_ Thu thập số liệu về các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực xây dựng
_ Tính toán và thiết kế gồm:
+ Quy hoạch mặt bằng
+ Xác định tải trọng xác định lên bến
+ Tính toán sơ bộ thảm đá bảo vệ bờ
+ So sánh và chọn kết cấu bến thích hợp
+ Tính toán sức chịu tải cho cọc công trình
+ Giải nội lực và tính toán bê tông cốt thép
+ Sơ bộ về thi công
• Phần II:
_ Phụ lục tính toán để so sánh giữa 2 tiêu chuẩn Anh và Việt Nam về:
+ Tải trọng va
+ Tải trọng neo
+ Tải tựa tàu
+ Sức chịu tải của cọc
+ Tổ hợp tải trọng và Tính toán bê tông cốt thép
Luận văn tốt nghiệp là môn học cuối cùng và rất quan trọng vì nó tổng hợp hầu hết những kiến thức cơ bản về thiết kế và xây dựng công trình cảng. Để làm được tốt luận văn em cần vận dụng tất cả các kiến thức đã học được trong suốt 4 năm tại trường đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn.
Việt Nam ngày càng phát triển và đang từng bước tiến lên cùng thế giới. Trong gian đoạn này sẽ có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư xây dựng, vì thế họ cần một tiêu chuẩn đã được sử dụng lâu năm và mang tính quốc tế cao. Tiêu chuần Anh BS là một tiêu chuần đã được nghiên cứu và áp dụng hàng trăm năm và mang tính quốc tế rất cao. Do đó, nó là một lựa chọn hàng đầu khi các nhà đầu tư nước ngoài cần một tiêu chuẩn quôc tế để tính toán thiết kế.
Trong quá trình học tập tại trường em đã có dịp sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam trong tính toán thiết kế các đồ án như: đồ án công trình bến, đô án bê tông cốt thép…nên thời gian viết luận văn tốt nghiệp tại công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật biển PORTCOAST là thời gian rất tốt để em có thể tiếp xúc và làm quen với tiêu chuẩn mới – Tiêu chuẩn Anh BS – nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong tương lai.
Trong luận văn tốt nghiệp này em chủ yếu sử dụng BS 6349 để tính toán các tải trọng, các hệ số tổ hợp… và BS 8110 để tính toán cho các cấu kiện bô tong cốt thép. Tuy nhiên, thời gian có hạn, trình độ còn hạn chế và để thiết kế một công trình bến thật sự cần rất nhiều kinh nghiệm, có nhiều vấn đề phức tạp hơn nữa lại áp dụng theo một tiêu chuẩn mới nên không thể thiết kế hết được và sẽ không khỏi nhiều sai sót, em kính mong quý thầy cô góp ý, chỉ bảo thêm. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báo mà em có thể áp dụng cho các thiết kế trong tương lai khi làm việc thực tế. Tiêu chuẩn Anh là một tiêu chuẩn có rất nhiều phần, có rất nhiều kiến thức và em sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn trong tương lai.MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 11
1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 11
1.1.1 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 11
1.1.2 MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG TRÌNH VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG TẠI KHU VỰC 11
1.1.3 TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH 11
1.1.4 HỆ CAO ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ 11
1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 11
1.2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ VÀ ĐỊA HÌNH 11
1.2.2 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 12
1.2.3 ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 14
1.2.4 ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 19
1.3 ÑAÙNH GIAÙ CAÙC ÑIEÀU KIEÄN XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 21
1.3.1 ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG 21
1.3.2 NHU CAÀU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT 22
1.3.3 ÑIEÀU KIEÄN CUNG CAÁP NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU VAØ TRANG THIEÁT BÒ 22
CHƯƠNG 2 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG 23
2.1 THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT THÉP & TIÊU THỤ THÉP TẠI VIỆT NAM, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÉP POSCO 23
2.1.1 THỰC TRẠNG NGÀNH THÉP TẠI VIỆT NAM 23
2.1.2 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP 24
2.1.3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NHÀ MÁY THÉP POSCO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 25
2.2 DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG QUA CẢNG 26
2.3 DỰ BÁO ĐỘI TÀU TỚI CẢNG 27
2.3.1 ĐIỀU KIỆN HIỆN HỮU VÀ QUY HOẠCH CỦA TUYẾN LUỒNG VÀO CẢNG 27
2.3.2 DỰ BÁO CÁC LOẠI TÀU ĐẾN CẢNG 28
2.4 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG 29
CHƯƠNG 3 SỐ LƯỢNG BẾN VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN CẢNG 31
3.1 CÔNG NGHỆ BỐC XẾP HÀNG TRÊN CẢNG 31
3.1.1 NHẬP NGUYÊN LIỆU 31
3.1.2 XUẤT SẢN PHẨM 31
3.2 NHU CẦU VỀ BẾN 31
3.3 NHU CẦU BÃI CHỨA 32
3.4 CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC CẢNG 33
3.4.1 VĂN PHÒNG CẢNG, NHÀ PHỤC VỤ, XƯỞNG SỬA CHỮA 33
3.4.2 CỔNG VÀ CẦU CÂN 33
3.5 CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG HỖ TRỢ TRÊN CẢNG 33
3.5.1 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CẢNG 33
3.5.2 HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN 33
3.5.3 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 35
3.5.4 HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 36
3.5.5 PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 36
3.6 TỔNG HỢP NHU CẦU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRÊN CẢNG 37
3.6.1 TỔNG HỢP NHU CẦU BẾN TÀU 37
3.6.2 TỔNG HỢP NHU CẦU CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRÊN CẢNG 37
3.7 VŨNG QUAY TÀU 38
CHƯƠNG 4 QUY HOẠCH MẶT BẰNG BẾN 39
4.1 KHÁI QUÁT 39
4.2 CÁC SỐ LIỆU XUẤT PHÁT 39
4.2.1 DỰ BÁO ĐỘI TÀU TỚI CẢNG 39
4.2.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC XÂY DỰNG 39
4.3 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ BỐC XẾP TRÊN BẾN VÀ TRÊN BÃI 40
4.3.1 CẦN TRỤC TRÊN BẾN: CẦN TRỤC CỔNG STS 40
4.3.2 CÁC THIẾT BỊ KHÁC 42
4.4 SỐ LƯỢNG BẾN 43
4.5 CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA BẾN 44
4.5.1 CHIỀU DÀI BẾN 44
4.5.2 BỀ RỘNG BẾN 44
4.5.3 CAO ĐỘ ĐÁY BẾN 44
4.5.4 CAO ĐỘ MẶT BẾN 45
4.6 KHU NƯỚC CỦA BẾN 45
4.6.1 VŨNG QUAY TÀU 45
4.6.2 VŨNG BỐC XẾP VÀ CHẠY TÀU 46
4.7 NHU CẦU VỀ BÃI TRÊN CẢNG 47
4.8 PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 47
4.8.1 NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ MẶT BẰNG TỔNG THỂ 47
4.8.2 BỐ TRÍ MẶT BẰNG CẢNG 48
CHƯƠNG 5 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN 50
5.1 KHÁI QUÁT 50
5.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN 51
5.2.1 TẢI TRỌNG BẢN THÂN 51
5.2.2 TẢI HÀNG HĨA 51
5.2.3 TẢI CẦN TRỤC 51
5.2.4 TẢI VA TÀU 51
5.2.5 TẢI NEO TÀU 59
5.2.6 TẢI ĐỘNG ĐẤT 71
5.2.7 TẢI TRỌNG GIĨ 71
5.2.8 TẢI TRỌNG DỊNG CHẢY 73
5.2.9 TẢI NHIỆT ĐỘ 74
CHƯƠNG 6 XỬ LÝ NỀN VÀ GIA CỐ ĐƯỜNG BỜ 76
6.1 GIỚI THIỆU CHUNG 76
6.2 SAN LẤP 76
6.3 XỬ LÝ NỀN 76
6.3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN 76
6.3.2 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NỀN 77
6.4 ỔN ĐỊNH VÀ GIA CỐ ĐƯỜNG BỜ 78
6.4.1 TỔNG QUAN 78
6.4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐƯỜNG BỜ 78
6.4.3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIA CỐ ĐƯỜNG BỜ 79
6.4.4 TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH KÈ 79
6.4.5 THIẾT KẾ KẾT CẤU THẢM ĐÁ 79
CHƯƠNG 7 KẾT CẤU BẾN 81
7.1 TỔNG QUAN 81
7.2 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU BẾN 81
7.3 CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU NỀN MÓNG CHO BẾN 81
7.3.1 CỌC VUÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP 81
7.3.2 CỌC ỐNG THÉP 82
7.3.3 CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC 82
7.3.4 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU NỀN MÓNG CHO BẾN 82
7.3.5 BỐ TRÍ CỌC CHO BẾN 84
7.4 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU SÀN CHO BẾN 84
7.5 SO SÁNH PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU BẾN 85
7.6 CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU BẾN LỰA CHỌN 86
7.7 TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CẦU CHÍNH 86
7.7.1 TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO ĐẤT NỀN ( TIÊU CHUẨN ANH BS ) 87
7.7.2 TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU 89
7.7.3 LỰA CHỌN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CẦU CHÍNH 94
 LỰA CHỌN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THÉP D812.8 95
 LỰA CHỌN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC BTCT ƯST D700 95
7.8 TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CẦU DẪN 95
7.8.1 TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO ĐẤT NỀN ( TIÊU CHUẨN ANH BS ) 95
7.8.2 LỰA CHỌN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CẦU DẪN 97
 LỰA CHỌN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC BTCT ƯST D700 97
7.9 SỨC CHỊU TẢI TÍNH TOÁN CỦA CỌC CHO CÔNG TRÌNH 97
CHƯƠNG 8 MƠ HÌNH VÀ GIẢI NỘI LỰC KẾT CẤU BẾN 98
8.1 TỔNG QUAN 98
8.1.1 MẶT ĐẤT TÍNH TỐN CHO CỌC 98
8.1.2 CHIỀU DÀI CHỊU UỐN CỦA CỌC 98
8.1.3 KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 99
8.2 TÍNH TOÁN NỘI LỰC DẦM CỌC CỦA BẾN 100
8.2.1 KÍCH THƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU BẾN 100
8.2.2 ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU 101
8.2.3 ĐIỀU KIỆN BIÊN 101
8.2.4 CHI TIẾT TẢI TRỌNG TÍNH TỐN CHO CẦU CHÍNH 103
8.2.5 CHI TIẾT TẢI TRỌNG TÍNH TỐN CHO CẦU DẪN 104
8.2.6 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 105
8.2.7 HÌNH ẢNH MINH HỌA CẦU CHÍNH 106
8.2.8 KẾT QUẢ GIẢI NỘI LỰC CẦU CHÍNH 109
8.2.9 HÌNH ẢNH MINH HỌA CẦU DẪN 114
8.2.10 KẾT QUẢ GIẢI NỘI LỰC CẦU DẪN 117
8.3 TÍNH TOÁN NỘI LỰC BẢN SÀN CỦA BẾN 120
8.3.1 TÍNH TỐN SÀN ĐÚC SẴN CẦU CHÍNH 120
8.3.2 TÍNH TỐN SÀN CẦU CHÍNH SAU KHI THI CƠNG 123
8.3.3 TÍNH TỐN SÀN ĐÚC SẴN CẦU DẪN 127
8.3.4 TÍNH TỐN SÀN CẦU DẪN SAU KHI THI CƠNG 127
8.4 THIẾT KẾ BẢN QUÁ ĐỘ 129
8.4.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH 129
8.5 THIẾT KẾ BẢN GẮN TỰA TÀU 131
8.6 KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 131
CHƯƠNG 9 TÍNH TỐN BÊ TƠNG CỐT THÉP 135
9.1 ĐIỀU KIỆN TÍNH TOÁN 135
9.1.1 BÊ TÔNG 135
9.1.2 CỐT THÉP 135
9.2 TÍNH TỐN BÊ TƠNG CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨN ANH BS8110 135
9.2.1 TÍNH TỐN BTCT Ở TRẠNG THÁI TỚI HẠN ULS 135
9.2.2 TÍNH TỐN BTCT Ở TRẠNG THÁI TỚI HẠN SLS 136
9.3 TÍNH TOÁN THÉP TRONG SÀN 137
9.3.1 TÍNH TỐN BÊ TƠNG CỐT THÉP SÀN CẦU CHÍNH 137
9.3.2 TÍNH TỐN BÊ TƠNG CỐT THÉP SÀN CẦU DẪN 145
9.4 TÍNH CỐT THÉP DẦM NGANG, DẦM DỌC VÀ DẦM CẦN TRỤC 152
9.4.1 TÍNH TOÁN DẦM CẦU CHÍNH 152
9.4.2 TÍNH TOÁN DẦM CẦU DẪN 160
9.5 TÍNH CỐT THÉP BẢN ĐỠ ĐỆM VA 166
9.6 TÍNH CỐT THÉP BẢN QUÁ ĐỘ 168
9.7 KIỂM TRA KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CỦA LÕI BÊ TÔNG VÀO THÀNH CỌC 171
9.8 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH TRƯỢT SÂU 171
CHƯƠNG 10 TRÌNH TỰ THI CƠNG 172
10.1 TRÌNH TỰ THI CÔNG CHUNG 172
10.2 CÁC QUY ĐỊNH TRONG THI CÔNG 173
10.2.1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 173
10.2.2 NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG THI CÔNG 173
10.2.3 NHỮNG QUY PHẠM TRONG THI CÔNG 174
10.2.4 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 174
10.3 BIỆN PHÁP THI CÔNG CHO TỪNG CÔNG TÁC 175
10.3.1 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC 175
10.3.2 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 178
10.3.3 CÔNG TÁC CỐT THÉP 180
10.3.4 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG 180


Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé
Hình đại diện của thành viên
By lvchienxd
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008994 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement