Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#877679 Tải miễn phí đồ án
MỤC LỤC


I. Xây dựng sơ đồ cấu trúc mô hình điều khiển và giám sát module lò nhiệt độ dùng s7-300: 3
II. Tìm hiểu các thành phần trong mô hình: 3
1. Thành phần PC 3
2. Thành phần PLC S7-300 4
3. Thành phần OP270 6” 4
4. Thành phần đối tượng lò nhiệt: 5
5. Thành phần kết nối: 5
III. Mô hình điều khiển giám sát bao gồm các quá trình 7
1. Kết nối phần cứng hệ thống: 7
2. Thiết lập cấu hình, lập trình và download chương trình cho PLC S7-300 7
3. Thiết kế giao diện và download cho OP270: 31
IV. Kết quả chương trình và giao diện: 41

I. Xây dựng sơ đồ cấu trúc mô hình điều khiển và giám sát module lò nhiệt độ dùng s7-300:Mô hình điều khiển giám sát bao gồm các thành phần:
1. PC: dùng lập trình, tạo giao diện, download chương trình cho PLC và panel OP270 hoạt động, điều khiển và giám sát sự hoạt động của cả hệ thống
2. PLC S7-300: điều khiển trực tiếp đối tượng
3. Panel OP270 6”: màn hình giao diện cho phép người sử dụng thiết lập thông số điều khiển đối tượng tại phân xưởng làm việc.
4. Đối tượng điều khiển: Lò nhiệt
5. Các kết nối:
a. Cáp nối chuẩn MPI: truyền thông giữa PC và PLC S7-300
b. Cáp nối chuẩn PROFIBUS-DP: truyền thông giữa PLC S7-300 và OP270
c. Cáp nối chuẩn RS232: truyền thông giữa PC và OP270
d. Các dây nối từ module analog của S7-300 với lò nhiệt
6. Ngoài ra còn có các bộ nguồn cung cấp điện áp nuôi dùng cho sự hoạt động của lò nhiệt
II. Tìm hiểu các thành phần trong mô hình:
1. Thành phần PC
a. Chức năng:
 Lập trình và tạo giao diện điều khiển
 Download chương trình cho PLC và OP270
 Giám sát sự hoạt động của hệ thống
b. Yêu cầu:
 Hệ điều hành window 2000/window NT 4.0/XP
 Pentium III, 500MHz và bộ nhớ RAM 128 trở lên
 Cài đặt Simatic manager V5.2 SP1 hay cao hơn, dùng để thiết lập cấu hình và lập trình cho S7-300
 Cài đặt Simatic Protol/Protool CS và Protool runtime, dùng để thiết kế giao diện và giám sát hoạt động của panel OP270
2. Thành phần PLC S7-300

a. Chức năng:
 Điều khiển sự hoạt động của đối tượng thông qua module điều khiển analog bao gồm việc xuất tín hiệu điều khiển và thu nhận tín hiệu phản hồi (module này được gắn trên bộ S7-300).
 Truyền thông với thiết bị lập trình (PC/PG) để nạp chương trình và truyền dữ liệu.
 Truyền thông với thiết bị HMI (OP270 ) để nhận tín hiệu điều khiển đồng thời truyền dữ liệu thu được hiển thị trên màn hình giám sát.
b. Yêu cầu:
 PLC S7-300 có module điều khiển analog với số cổng vào/ra phù hợp.


3. Thành phần OP270 6”

Chức năng:
 Là giao diện điều khiển và giám sát sự hoạt động của đối tượng
 Truyền thông với PC: giúp PC download giao diện điều khiển đã được thiết kế cho panel OP270
 Truyền thông với PLC: truyền tín hiệu điều khiển và nhận dữ liệu từ PLC để hiển thị trên màn hình giám sát
4. Thành phần đối tượng lò nhiệt:
Chức năng: là đối tượng của quá trình điều khiển giám sát

5. Thành phần kết nối:
a. Cáp nối chuẩn MPI: sử dụng truyền thông giữa PC và PLC S7-300


 Kết nối với modul CPU của S7-300 thông qua
 Kêt nối với PC thông qua cổm USB
 Yêu cầu: Thiết lập cấu hình phần cứng PLC S7-300, xác định địa chỉ truyền thông chuẩn MPI.
b. Cáp nối chuẩn PROFIBUS-DP: sử dụng truyền thông giữa PLC S7-300 và OP270

 Kết nối với S7-300 thông qua cổng DP
 Kết nối với OP270 thông qua cổng IF1B


 Yêu cầu: Thiết lập cấu hình PLC S7-300 và OP270, xác định địa chỉ truyền thông cho chuẩn PROFIBUS-DP
c. Cáp nối chuẩn RS232: sử dụng truyền thông giữa PC và OP270 nhằm download giao diện thiết kế từ PC đến OP
 Kết nối với PC thông qua cổng com
 Kết nối với OP thông qua cổng

Link download cho các bạn đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank ;)

Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát điện năng của nhà máy trên PLC S7 - 400
Hình đại diện của thành viên
By nguyentanmy001
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement