Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#871684 Tải miễn phí luận văn
Phương pháp phân tích dùng trong công nghệ đường
MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung 1
2. Một số thuật ngữ và định nghĩa 1
2.1 Chữ đường 1
2.1 Đường thô 1
2.1 Đường trắng 1
2.1 Đường tinh luyện 1
2.1 Độ Bx (Brix) 1
2.1 Độ Pol 1
2.1 Đường khử - RS 1
2.1 Nước mía trích mẫu 1
2.1 Xơ trong mía 1
3. Các chỉ tiêu chất lượng trong công nghiệp đường 1
3.1 Đường thô 1
3.2 Đường trắng và đường tinh luyện 2
3.3 Kẹo 2
4. Ứng dụng phương pháp phân tích vật lí 2
4.1 Xác định hàm lượng saccharose trong dung dịch bằng phương pháp đo chỉ số khúc xạ 3
4.1.1 Chỉ số khúc xạ (nD) của một chất 3
4.1.2 Thiết bị đo chỉ số khúc xạ - Khúc xạ kế 3
4.1.3 Nguyên tắc phép đo 3
4.1.4 Tính toán kết quả 4
4.2 Xác định hàm lượng đường saccharose trong dung dịch bằng phương pháp đo độ phân cực 5
4.2.1 Phạm vi ứng dụng 5
4.2.2 Thiết bị đo độ phân cực – Phân cực kế 5
4.2.3 Nguyên tắc phép đo 6
4.3 Xác định hàm lượng các chất không tan trong đường trắng bằng phương pháp lọc màng 6
4.3.1 Phạm vi áp dụng 6
4.3.2 Lĩnh vực áp dụng 6
4.3.3 Nguyên tắc của phương pháp 6
5. Ứng dụng của phương pháp hóa học 6
5.1 Xác định hàm ẩm trong đường 6
5.1.1 Xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy khô 7
5.1.1.1 Phạm vi ứng dụng 7
5.1.1.2 Nguyên tắc của phương pháp 7
5.1.1.3 Ưu-Nhược điểm của phương pháp 7
5.1.2 Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer 7
5.1.2.1 Phạm vi ứng dụng 7
5.1.2.2 Nguyên tắc của phương pháp 7
5.1.2.3 Một số máy chuẩn độ Karl Fischer hiện đạ 7
5.1.2.4 Ưu – Nhược điểm của phương pháp 8
5.2 Xác định hàm lượng đường khử trong đường thành phẩm bằng
phương pháp Knight – Allen EDTA 9
5.2.1 Phạm vi ứng dụng 9
5.2.2 Nguyên tắc của phương pháp 9
5.2.3 Ưu – Nhược điểm của phương pháp 10
5.3 Xác định hàm lượng đường khử trong kẹo bằng phương pháp Bentrand 10
5.3.1 Phạm vi ứng dụng 10
5.3.2 Nguyên tắc của phương pháp 10
5.3.3 Ưu – Nhược điểm của phương pháp 12
6. Ứng dụng của phương pháp quang phổ 12
6.1 Phạm vi ứng dụng 12
6.2 Nguyên tắc của phương pháp 12
6.3 Thiết bị và thuốc thử 12
6.4 Một số thiết bị đo 12
6.4.1 Quang phổ kế 12
6.4.2 Máy so màu 14


7. Ứng dụng của phương pháp sắc kí 14
7.1 Nguyên tắc của phương pháp 14
7.2 Sơ đồ và nguyên lí hoạt động của thiết bị 16
7.3 Một số thí nghiệm phân tích đường bằng HPLC 16
7.4 Ưu – Nhược điểm của phương pháp 19


1. Giới thiệu chung
Trong công nghiệp đường, để dễ dàng kiểm soát các yếu tố về hàm ẩm, hàm lượng đường saccharose và đường khử, hàm lượng các kim loại nặng, ….nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn về chỉ tiêu chất lượng, người ta phải tiến hành phân tích các tiêu chí trên bằng một số phép phân tích thông dụng. Dưới đây, chúng tui tập trung nghiên cứu các phương pháp phân tích được dùng phổ biến để xác định các chỉ tiêu của đường saccharose và đường khử có trong nguyên liệu mía và trong hai sản phẩm phổ biến của công nghiệp sản xuất đường là đường thành phẩm và kẹo.

2. Một số thuật ngữ và định nghĩa
2.1 Chữ đường
Số đơn vị khối lượng đường saccharose theo lý thuyết có thể được sản xuất từ 100 đơn vị khối lượng mía.
2.2 Đường thô
Đường thô là đường saccharose được làm sạch, kết tinh có độ Pol thường từ 96%-99%, tinh thể có bám một lớp mật đường màu vàng hay màu tím vàng (chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất đường tinh luyện)
2.3 Đường trắng
Đường trắng là đường saccharose được làm sạch, kết tinh có độ Pol trên 99,5%
2.4 Đường tinh luyện
Đường tinh luyện là đường saccharose được làm sạch, kết tinh có độ Pol trên 99,8%.
2.5 Độ Bx (Brix)
Là tỷ số phần trăm giữa khối lượng đường saccharose và khối lượng dung dịch nước đường, tính bằng gam, ký hiệu %mas hay 0Brix.
- Độ Bx quan sát: là độ Bx đo ở nhiệt độ bất kì bằng khúc xạ kế.
- Độ Bx hiệu chỉnh: là độ Bx đo ở nhiệt độ tiêu chuẩn 20oC hay được hiệu chỉnh về nhiệt độ tiêu chuẩn.
2.6 Độ Pol
Là khối lượng đường saccharose có trong dung dịch tính theo phần trăm khối lượng dung dịch do kết quả đo được bằng máy phân cực kế.
- Pol quan sát: Độ quay cực của dung dịch đường ở nhiệt độ nào đó đọc trực tiếp trên phân cực kế.
- Pol hiệu chỉnh (Pol): Độ quay cực của dung dịch đường ở nhiệt độ chuẩn 200C hay được hiệu chỉnh về 200C.
2.7 Đường khử - RS
Những loại đường trong công thức phân tử có chứa nhóm chức -CHO (andehyt) hay --CO (xeton) ,chẳng hạn như glucose và fructose.
2.8 Nước mía trích mẫu
Phần nước mía trích ra từ mía khi đi qua 2 trục ép đầu tiên của hệ thống ép với lực ép quy định 200 - 250 kg/cm2 và được lấy ra để xác định các thông số đo cần thiết.
2.9 Xơ trong mía
Tổng các chất không tan trong nước có trong mía

3. Các chỉ tiêu chất lượng trong công nghiệp đường
Đây là một số tiêu chí để đánh giá chất lượng đường thông qua các phép phân tích.
3.1 Đường thô


Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement