Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#870756 Tải miễn phí luận văn:

1
GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1Ế Tính cáp thiết của dể tài:

Do sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cùng cồng nghệ chế tạo, ngày càng có nhiều dạng dầm nhiều lớp được sứ dụng trong thực tiễn, đó là các dầm cấu tạo đa dạng bằng các vật liệu khác nhau hay các dầm cũ được gia cường. Những nghiên cứu lý thuyết cùng các thí nghiệm trong phạm vi hẹp chưa phàn ánh đầy đủ bản chất nội lực và tương tác các lớp đế đoán hình thức, nguyên nhiẺin phá hoại dầm. Vấn đề động lực học của loại dầm này chưa được quan tâm đầy đù. Các quy trình tính toán còn những điểm chưa thật phù hựp trong trường hựp tổng quát. Điều đó đòi hỏi có nhữniỉ nghiên cứu sâu hưn về loại kết cấu này.

Đề tài ntĩhiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của dầm nhiều lớp chịu tài trọng tĩnh và động được thực hiện với các mục tiêu sau:

1. Xây dựng và giải bài toán dầm nhiều lớp có xét ma sát tại mặt tiếp xúc chịu tài trọrm tĩnh và động theo phươniỉ pháp niỉuyên lý cực trị Gaussệ Lập các chương trình tính toán dầm nhiều lớp chịu tài trọng tĩnh và động.

2. Làm rõ trạng thái ứng suất - biến dạng của từntĩ lớp dầm chịu tải trọng tĩnh và độniỉ với mức độ ma sát bất kỳ tại mật tiếp xúc giữa các lứp.

3. Nghiên cứu ành hưởng của mức độ ma sát mặt tiếp xúc, của độ cứng, trọng lưựntĩ lớp đến các đặc trưng động lực học của dầm nhiều lớp.

4. Nghiên cứu ứng dụng kết quả lý thuyết của đề tài luận án vào thiết kế, cấu tíio một số dạng dầm nhiều lớp trong thực tế.

2. Những dóng góp mới của luận án:

1. Áp dụng phưưntĩ pháp nguyên lý cực trị Gauss, lác già đã xây dựng và giải bài toán tĩnh và động của dầm nhiều lớp có kể đến biến dạrm trượt tại bề mặt tiếp xúc. Các bước tính toán được lập trình bằng ngôn ngữ Matlab - chưưniĩ trình phần mềm COB-05.

2. Kết quả nghiên cứu lý thuyết dầm nhiều lớp chịu tải trọng tĩnh và động đã làm rõ được bản chất nội lực trong từng lớp và lực tươniĩ tác giữa các lớp phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc giữa chúng:

- Mức độ ma sát giữa các lớp dầm ảnh hưởng rõ rệt đến các thành phần nội lực trong mỗi lớp và biến dạng của dầm do vậy phương pháp quy đổi tiết

Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement