Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#864376 Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................................................5
CHƯƠNG I. Cơ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................................................... 5
1.2.GĨỚĨ thiệu về mạch cầu H........................................................................................................ 11
1.2.2.Nguyên tắc hoạt động chung của mạch cầu H........................................................................... 14
1.2.3 ưu nhược điểm của cầu H. al4
CHƯƠNG II.GIÓI THỆU VỀ ĐỘNG c ơ ĐIỆN MỘT CHIỀU.....................................................15
2.1. NGUYÊN LÝ CHUNG.............................................................................................................15
2.2.1. STATO..................................................................................................................................16
2.2.2. Roto.......................................................................................................................................17
2.3. ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG c ơ ĐIỆN MỘT CHIỀU.....................................................18
2.3.1. Điều chinh tốc độ bằng cách thay đổi tò thông 0 .............................................................19
Hình.2.2.Đồ thị đặc tính cơ của động cơ điện một chiều................................................................... 19
2.3.2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện ừở phụ Rf ừên mạch phần ứng..................19
Hình.2.3.Đồ thị đặc tính khi tải thay đổi............................................................................................. 20
2.3.3. Điều chinh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp..................................................................20
Hmh.2.4.Đồ thị đặc tính khi thay đổi điện áp..................................................................................... 20
CHƯƠNG m.PHÂN TÍCH s ự HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH THIẾT KÉ..................................... 21
Hình.3. l.Sơ đồ khối mạch điều khiển..................................................................................................21
Hình 3.2.Mạch lặp..................................................................................................................................22
Vout=[R2/(Rl+R2)]*Vin......................................................................................................................22
Vout=[R2/2R2]*Vin...............................................................................................................................22
Hình 3.3.a.................................................................................................................................................22
Hình 3.3.b................................................................................................................................................23
Hình 3.4.Mạch so sánh điện áp.............................................................................................................24
Hình 3.5.Đồ thị so sánh điện Uđk vói Urc...........................................................................................24
Hình 3.6.Van động lực.......................................................................................................................... 25
3.3.Một số yêu cầu đối với mạch điều khiển...................................................................................... 25
Hình 3.7.SƠ đồ chân LM324................................................................................................................. 27
Hình 3.8 .Sơ đồ chân 7402.....................................................................................................................27
Sơ ĐỒ MẠCH NGUYÊN LÝ THIẾT KÉ TRÊN EAGLE........................................................................28
Sơ ĐỒ MẠCH BORD THIẾT KẾ TRÊN EAGLE........................................................................... 30

1.1 .Giới thiệu về phương pháp PWM
Phương phập điều chế PWM có tên tiếng anh là Pulse Width Modulation là
phương pháp điều chỉnh điện áp ra tải hay nổi cách khác là phương pháp điều chế
dựa trên sự thay đổi độ rộng của chuỗi xung vuông dẫn đến sự thay đổi điện áp raỄ
Sử dụng PWM điều khiển nhanh chậm của động cơ hay cao hơn nữa nó còn được
dùng để điều khiển ổn định tốc độ động cơ. Ngoài lĩnh vực điều khiển hay ổn định
tải thì PWM nó còn tham gia và điều chế các mạch nguồn như là : boot, buck,
nghịch lưa 1 pha và 3 phaẻ..PWM chúng ta còn gặp nhiều trong thực tế và các
mạch điện điều khiển. Điều đặc biệt là PWM chuyên dùng để điều khiển các phần
tử điện tử công suất có đường đặc tính là tuyến tính khi có sẵn 1 nguồn 1 chiều cế
định
Các PWM khi biến đồi thì có cùng 1 tần số và khác nhau về độ lộng của sưòtn
dương hay là sưcm âm.
Để dễ hỉẩu hơn ta có hình vẽ sau :
I2v
ũv
12v
Ov
12v
Ov
2Ĩ°V
SOơữ
Hình 1.1 .Đồ thị dạng xung điều chế PWM
Sơ đồ trên là dạng xung điều chế trong 1 chu kì thì thời gian xung lên (Sườn
dương) nó thay đổi dấn ra hay co vào. Và độ rộng cùa nổ được tính bằng phần
trăm tức là độ lộng của nó được tính như sau :
độ rộng = (tl/T).100 (%)
Như vậy thời gian xung lên càng lón trong 1 chu kì thì điện ập đầu ĩa sẽ càng lánỄ
Nhìn trên hình vẽ trên thì ta tính được điện áp ra tải sẽ là :

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement