Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#863685 Tải miễn phí báo cáo
Đề tài: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM CHUYỂN

Giáo viên hưỡng dẫn: PGS.TS. LÊ BÁ HUẾ
Sinh viên thực hiện : HÀ VĂN TOÀN
Mă số sinh viên : 959753
Lớp : 53XD4
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Nội dung thực hiện:

PHẦN 1: Giới thiệu về kết cấu chuyển
1. Mục đích của kết cấu chuyển
2. Các dạng kết cấu chuyển
3. Các công tŕnh đă sử kết cấu chuyển
4. Các đặc điểm của công tác thi công kết cấu chuyển
PHẦN 2: Các biện pháp thi công kết cấu chuyển
1. Các phương pháp về chống đỡ, hệ cốp pha, đổ bê tông, lượng thép
2. Giáo chống trong thi công kết cấu chuyển
3. Thiết kế kết cấu để giảm chống
4. Tŕnh tự thi công để giảm chống
PHẦN 3: Thiết kế biện pháp thi công kết cấu chuyển
1. Đề xuất một số phương pháp thi công kết cấu chuyển

LInk download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement