Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#835181 Tải miễn phí khóa luận

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI ĐỊA BÀN CẤP QUẬN 4
1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của công trình giao thông đường bộ 4
1.1.1. Khái niệm công trình giao thông đường bộ 4
1.1.2. Phân loại công trình giao thông đường bộ 4
1.1.3. Vai trò của công trình giao thông đường bộ 5
1.2. Đặc điểm đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 9
1.2.1. Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động rất lớn. 9
1.2.2. Thời gian thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ kéo dài 10
1.2.3. Thời gian vận hành kết quả đầu tư kéo dài 11
1.2.4. Đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ có độ rủi ro cao 11
1.2.5. Chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ chủ yếu là các tổ chức của Nhà nước. 11
1.2.6. Đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ chịu ảnh hưởng lớn của quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị 12
1.3. Nguồn vốn cho đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 13
1.4. Nội dung đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 13
1.5. Đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. 14
1.5.1. Đánh giá kết quả đầu tư 14
1.5.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 16
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn cấp quận 18
1.6.1. Nhân tố khách quan 18
1.6.2. Nhân tố chủ quan 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI QUẬN HOÀNG MAI GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2011 20
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai có ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 20
2.1.1. Giới thiệu chung về quận Hoàng Mai 20
2.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 25
2.2. Thực trạng đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại quận Hoàng Mai 27
2.2.1. Quy mô và cơ cấu nguồn vốn đầu tư 27
2.2.2. Thực trạng đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ theo nội dung 31
2.2.3. Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại quận Hoàng Mai 37
2.3. Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại quận Hoàng Mai 38
2.3.1. Kết quả và hiệu quả trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại quận Hoàng Mai 38
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại quận Hoàng Mai 41
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI QUẬN HOÀNG MAI 53
3.1. Mục tiêu xây dựng công trình giao thông đường bộ quận Hoàng Mai giai đoạn 2011 – 2020 53
3.2. Giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại quận Hoàng Mai 56
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư và quy hoạch phát triển công trình giao thông trên địa bàn quận. 56
3.2.2. Giải pháp về huy động vốn 58
3.2.3. Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 62
3.2.4. Giải pháp hoàn thiện giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ 64
3.2.5. Hoàn thiện giai đoạn vận hành các công trình giao thông đường bộ 74
3.2.6. Hoàn thiện tổ chức nhân sự trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn quận 77
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83Quận Hoàng Mai thuộc Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội lớn của đất nước, cũng là nơi thu hút và tập trung dân cư với mật độ cao thì việc giải quyết các vấn đề về giao thông là rất bức thiết. Trong tình hình đó một vấn đề lớn được đặt ra là cần tăng mức độ đầu tư đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình giao thông đường bộ để làm giảm thiểu thiệt hại cho xã hội và đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.
Xuất phát từ những đòi hỏi bức thiết đó tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài: “Đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội giai đoạn từ 2006 đến 2020”.


Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement