Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#835178 Tải miễn phí

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
I.1. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 3
I.1.1. Hiện trạng sản xuất bia và tiêu thụ bia trên thế giới 3
I.1.2. Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam 6
I.2. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA 12
I.2.1. Công nghệ sản xuất bia 12
I.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất bia 16
I.2.3. Các nguồn thải trong sản xuất bia 18
I.3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA VÀ ĐẶC TRƯNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA THANH HÓA 19
I.3.1. Giới thiệu về công ty 19
I.3.2. Đặc trưng nước thải công ty bia Thanh Hóa 21
I.3.3. Công nghệ xử lý nước thải của công ty bia Thanh Hóa 24
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
II.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 27
II.2. Phương pháp nghiên cứu 27
II.2.1. Phương pháp thu thập, phân tích tài liệu 27
II.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 27
II.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 27
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


MỞ ĐẦU

Bia là loại nước giải khát lâu đời nhất trên thế giới mà con người tạo ra. Theo dòng lịch sử, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, bằng những phương pháp nuôi cấy men thuần khiết, trang thiết bị sản xuất hiện đại cũng như việc không ngừng tạo ra các chủng loại đại mạch mới, ngày nay, công nghiệp sản xuất bia mang lại cho con người những sản phẩm tuyệt vời, thực sự trở thành một loại đồ uống hảo hạng, được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới.
Trong những năm qua, công nghiệp thế giới phát triển với tốc độ rất cao. Cùng với sự phát triển chung đó, ngành công nghiệp sản xuất bia cũng phát triển rất mạnh mẽ. Việt Nam, một quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với dân số hơn 83 triệu người, mức độ tiêu thụ bia bình quân trên đầu người khoảng 18 lít/năm thì đây là thị trường đầy tiềm năng. Đến nay ngành sản xuất bia là một ngành công nghiệp trọng điểm trong định hướng phát triển đến năm 2015 tầm nhìn 2025, mang lại lợi ích kinh tế to lớn, góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế nước nhà
Sản xuất bia phát triển một mặt góp phần tăng sản phẩm cho xã hội, phục vụ đời sống con người, nhưng mặt khác làm gia tăng lượng phát thải, tiềm ẩn nguy cơ « nhiễm,gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và tác động không nhỏ tới cuộc sống cũng như sinh hoạt của con người. Sự phát triển nhanh với số lượng, quy mô của các doanh nghiệp sản xuất bia đã tạo ra một lượng lớn các chất thải gây « nhiễm môi trường dưới cả ba dạng: chất thải rắn, khí thải và đặc biệt nguồn gây « nhiễm chính của sản xuất bia là nước thải.
Mặc dù nhiều văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường đã được ban hành, tuy nhiên trong quá trình phát triển và mở rộng sản xuất của đa số các nhà máy bia, đặc biệt là các nhà máy bia địa phương với công nghệ sản xuất lạc hậu, thiết bị cũ, thiếu đồng bộ làm định mức sử dụng nước tăng cao. Trong khi đó, những hệ thống xử lý nước thải cũ, công suất thấp đã và đang trở lên quá tải, thậm chí không còn hiệu quả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường nước xung quanh, đi ngược lại với yêu cầu phát triển bền vững của xã hội.
Chính vì tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, việc theo dõi, đánh giá diễn biÔn môi trường nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác giúp cho công ty cũng như các cơ quan quản lý môi trường có hướng giải quyết nhằm khắc phục « nhiễm và bảo vệ môi trường là vấn đề rất cần thiết mang tính thực tế. Xuất phát từ đó tui đã lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp với đề tài:
“Thiết kế chương trình quan trắc nước thải của Nhà máy bia Thanh Hóa công suất 1.500 m3 / ngày đêm”.Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement