Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#810995 Tải miễn phí BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ
Về tình hình thực hiện và những đóng góp mới
của đề tài KH&CN cấp bộ
1. Tên đề tài: Nghiên cứu bào chế viên trimetazidin phóng thích kéo dài
2. Thuộc chương trình: Nghiên cứu nâng cao chất lượng thuốc sản xuất
trong nước
3. Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Lê Quan Nghiệm
4. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường ĐH Y Dược Tp. HCM
5. Thời gian thực hiện: từ 6/2006 đến 30/06/2009
6. Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 500 triệu đồng
Trong đó: kinh phí SNKH: 400 triệu đồng
7. Tình hình thực hiện so với đề cương
7.1. Mức độ hoàn thành khối lương công việc:
Thực hiện toàn bộ khối lương công việc so với đề cương
7.2. Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN
Nghiên cứu công thức và quy trình bào chế viên bao phóng thích kéo dài là
dạng chế phẩm mới chưa được nghiên cứu sản xuất ở Viêt nam
Quy trình bào chế được nâng cấp lên quy mô 30.000 viên, ổn định và có tính
lập lại.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cơ sở , ổn định và có tuổi thọ 24 tháng
Viên bao tương đương sinh học với chế phẩm đối chiếu là viên Vastarel 35mg
MR
Có thể đăng ký lưu hành, sản xuất công nghiệp và thay thế được thuốc ngoại
nhập
7.3. Về tiến độ thực hiện:
Tiến độ chậm so với đăng ký vì những khó khăn trong định lượng trong dịch sinh
học và thử tương đương sinh học
8. Về những đóng góp mới của đề tài:
8.1. Về giải pháp khoa học công nghệ:
Áp dụng phương pháp thiết kế tối ưu hóa trong nghiên cứu xác định công thức
8.2. Về phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu bào chế viên phóng thích kéo dài bằng cách sử dụng dữ liệu
thực nghiệm và dùng phần mềm để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hóa
công thức. Kiểm chứng công thức tối ưu bằng thực nghiệm.
Đánh giá chất lượng và hiệu quả so với thuốc đối chiếu bằng thử nghiệm tương
đương độ hòa tan in vitro và tương đương sinh học in vivo.
8.3. Những đóng góp mới khác
- Trong khuôn khổ của đề tài đã đào tạo 03 dược sĩ
- Kết quả của đề tài được dự kiến công bố trong 02 bài báo trên tạp chí chuyên
ngành.
9. Đáng giá chung
- Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và mục tiêu theo đề cương được duyệt
- Kinh phí của đề tài được cấp đầy đủ theo phê duyệt, tuy nhiên không đáp ứng
nhu cầu chi tiêu thực tế do kinh phí phát sinh từ thử nghiệm tương đương sinh học.
- Thời gian thực hiện chậm so với đề cương


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement