Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#798772 Mục lục:
1 Tổng quan về nước ngầm……………………………………………………………………………….2
2 Một số điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt…………………………………...2
3 Một số quá trình cơ bản xử lý nước ngầm……………………………………………………….3
4 Quá trình khử sắt trong nước ngầm………………………………………………………………..4
4.1 Trạng thái tồn tại của sắt………………………………………………………………………………4
4.2 Các phương pháp khử sắt trong xử lý nước ngầm………………………………………..4
4.2.1 Phương pháp oxy hóa…………………………………………………………………………..…..4
4.2.2 Phương pháp khử sắt bằng quá trình oxy hóa…………………………………………..5
4.2.3 Khử sắt bằng hóa chất……………………………………………………………………………….7
4.2.4 Khử sắt không dùng hóa chất…………………………………………………………………….8
4.3 Phân loại nước ngầm………………………………………………………………………………….10
4.3.1 Xử lý nước ngầm có hàm lượng sắt thấp………………………………………………….10
4.3.2 Xử lý nước ngầm có hàm lượng sắt cao……………………………………………………11
4.4 Một số thiết bị khử sắt thường dùng…………………………………………………………..13
4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử sắt………………………………………………14
5 Quá trình khử mangan trong nước ngầm………………………………………………………15
5.1 Trạng thái tồn tại của mangan trong nước ngầm………………………………………..15
5.2 Các phương pháp khử mangan…………………………………………………………………..15
5.2.1 Phương pháp oxy hóa………………………………………………………………................15
5.2.2 Phương pháp hóa học……………………………………………………………………………..16
5.2.3 Phương pháp sinh học…………………………………………………………………………….16

Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement