Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#788748 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
trang
Lời nói đầu 4
Phần I thiết kế máy khoan bàn 5
Chương I. Khảo sát một số máy tương tự 5
1. Chức năng của máy khoan bàn 5
2. Một số máy khoan bàn có độ chính xác cao 5
a. Máy khoan bàn kiểu 2H106 5
b. Máy khoan bàn kiểu 2H112 6
3. Chọn máy cơ sở 7
Chương II. Thiết kế máy mới 8
I. Thiết kế động học máy khoan bàn. 8
1. Xác định chuỗi số vòng quay 8
2. Xác định các số hạng của chuỗi số 9
3. Lưới kết cấu 10
4. Tính thông số bộ truyền 11
II. Thiết kế động lực học máy khoan bàn 14
1. Xác định chế độ làm việc giới hạn của máy 14
2. Xác định lực tác dụng trong truyền dẫn 15
3. Xác định công suất của động cơ 16
4. Tính thân máy 17
Phần II thiết kế qui trình công nghệ gia công thân máy 21
Chương I Phân tích chi tiết gia công và định dạng sản xuất 21
1.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của thân máy 21
1.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của thân máy 22
1.3. Xác địn dạng sản xuất 22
Chương II Thiết kế bản vẽ lồng phôi 25
2.1. Xác định phương pháp chế tạo phôi 25
2.2. Thiết kế bản vẽ lồng phôi 27
Chương III Thiết kế qui trình công nghệ gia công thân máy 28
3.1. Xác định đường lối công nghệ 28
3.2. Lập tiến trình công nghệ 28
3.3. Thiết kế nguyên công 30
3.3.1 Nguyên công 1 Phay thô phay tinh mặt đáy 30
3.3.2 Nguyên công 2 khoét và doa lỗ 52 31
3.3.3 Nguyên công 3 khoét và doa lỗ 70 33
3.3.4 Nguyên công 4 kiểm tra độ vuông góc của của hai lỗ 52 và 70 với mặt đáy và độ song song của chúng 34
3.3.5 Nguyên công 5 phay thô, phay tinh mặt phẳng bên trái 35
3.3.6 Nguyên công 6 phay thô, phay tinh mặt phẳng bên phải 36
3.3.7 Nguyên công 7 phay thô, phay tinh mặt trước 37
3.3.8 Nguyên công 8 phay thô, phay tinh mặt trên và mặt đầu lỗ 52 38
3.3.9 Nguyên công 9 phay định hình hai rãnh mang cá bên trái 39
3.3.10 Nguyên công 10 phay rãnh B = 16 mm bằng dao phay ngón 40
3.3.11 Nguyên công 11 khoan, khoét và doa lỗ 35 41
3.3.12 Nguyên công 12 khoan 15, khoét lỗ 22 42
3.3.13 Nguyên công 13 phay hai rãnh ngang bề rộng 3 mm bằng dao phay đĩa 43
3.3.14 Nguyên công 14 phay rãnh dọc bề rộng 3 bằng dao phay đĩa 44
3.3.15 Nguyên công 15 phay rãnh then B = 10 bằng dao phay ngón 45
3.3.16 Nguyên công 16 khoan 4 lỗ 3,4 và 2 lỗ 5,1 mặt trước 47
3.3.17 Nguyên công 17 khoan 4 lỗ 5,1 và 1 lỗ 10 ở mặt đáy 48
3.3.18 Nguyên công 18 khoan 1 lỗ 5,1 ở trụ 52 49
3.3.19 Nguyên công 19 khoan 1 lỗ 3,4 ở rãnh then 10 50
3.3.20 Nguyên công 20 ta rô ren các lỗ M4 và M6 bằng tay 50
3.3.21 Tổng kiểm tra 50
Chương IV Tính và tra chế độ cắt cho các nguyên công 52
I. Tính chế độ cắt cho nguyên công 1 51
II. Tra chế độ cắt cho các mặt còn lại 54
2.1. Nguyên công 2 khoét và doa lỗ 52 54
2.2. Nguyên công 3 khoét và doa lỗ 70 56
2.3. Nguyên công 5 phay thô, phay tinh mặt phẳng bên trái 58
2.4. Nguyên công 6 phay thô, phay tinh mặt phẳng bên phải 60
2.5. Nguyên công 7 phay thô, phay tinh mặt trước 60
2.6. Nguyên công 8 phay thô, phay tinh mặt trên và mặt đầu lỗ 52 62
2.7. Nguyên công 9 phay định hình hai rãnh mang cá bên trái 63
2.8. Nguyên công 10 phay rãnh B = 16 mm bằng dao phay ngón 66
2.9. Nguyên công 11 khoan, khoét và doa lỗ 35 67
2.10. Nguyên công 12 khoan 15, khoét lỗ 22 69
2.11. Nguyên công 13 phay hai rãnh ngang bề rộng 3 mm bằng dao phay đĩa 71
2.12. Nguyên công 14 phay rãnh dọc bề rộng 3 bằng dao phay đĩa 73
2.13. Nguyên công 15 phay rãnh then B = 10 bằng dao phay ngón 74
2.14. Nguyên công 16 khoan 4 lỗ 3,4 và 2 lỗ 5,1 mặt trước 75
2.15. Nguyên công 17 khoan 4 lỗ 5,1 và 1 lỗ 10 ở mặt đáy 76
2.16. Nguyên công 18 khoan 1 lỗ 5,1 ở trụ 52 77
2.17. Nguyên công 19 khoan 1 lỗ 3,4 ở rãnh then 10 77
2.18. Nguyên công 20 ta rô ren các lỗ M4 và M6 bằng tay 78
Chương V Tính lượng dư gia công 79
Chương VI Tính thời gian cơ bản cho các nguyên công 83
1. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 1 83
2. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 2 83
3. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 3 84
4. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 4 85
5. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 5 85
6. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 6 85
7. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 7 86
8. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 8 87
9. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 9 87
10. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 10 88
11. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 11 88
12. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 12 89
13. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 13 89
14. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 14 90
15. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 15 90
16. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 16 90
17. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 17 91
18. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 18 91
19. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 19 92
20. Tính thời gan cơ bản cho ngyên công 20 92
Phần Tính toán và thiết kế đồ gá 93
I. Tính toán và thiết kế đồ gá phay mặt đáy 93
II. Tính toán và thiết kế đồ gá khoét, doa lỗ 52 97
III. Tính toán và thiết kế đồ gá khoan các lỗ mặt trước 99
Kết luận 103


Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement