Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#774632 Tải miễn phí báo cáo khoa học

Effects of laying time, broiler breeder age and disinfectans (formaldehyde and ozone gas)
on egg hachability
Nguyễn Thị Mai1, Tôn Thất Sơn1
SUMMARY
Three experiments were conducted to determine the effect of the laying time, broiler breeder age and two disinfectants (formaldehyde and ozone gas) for fumigation on egg hatchability. The breeds used were Ross 308, ISA White, ISA Brown and Luong Phuong. Results demonstrated significant influence of laying time, broiler breeder age and disinfectants on egg hatchability. All eggs laid between 8 am to 14 Phần mềm had a higher hatchability compared to those laid before and after that period of time. The lowest hatchability was recorded for the eggs laid before 6 am. The age of the hens influenced the hen - day production and hatching results. Egg production and hatchability were higher for hens between 30 and 40 weeks of age. Fumigation of hatching eggs with ozone gas resulted in higher hatchability compared to formaldehyde.
Key words: Eggs, broiler breeder age, formaldehyde, ozone gas, laying time, hatchabilit1.ĐẶTVẤNĐỀ
/✓ ,
Ap trứng là giai đoạn tiếp theo đế hoàn
thiện quá trình sinh sản của gia cầm. Nhờ có cách ấp trứng nhân tạo nên khả năng sinh sản của các đàn gia cầm giống đã được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, kết quả ấp nở của trứng gia cầm phụ thuộc vào nhiểu yếu tố khác nhau thuộc môi trường bên trong (Nguyễn Đăng Vang và cs, 2004; David Sainsbury, 1999; Narushin và Romanov, 2002) và môi trường bên ngoài (Orlov, 1970; Calnek và cs, 1991; Lotte, 2005; Stewart và Cox, 2005; Yang và Rjiang, 2005). Nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở sẽ giúp cho việc hoàn thiện qui trinh ấp trứng và qua đố gốp phẩn nâng cao kết quả ấp nở củã trứng gia cầm. Vì vậy mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định số trứng đẻ ra tại các thòi điểm trong ngày của một số giống gà nuôi theo cách công nghiệp (gà Ross 308, ISA trắng, Lương Phượng và ISA màu) và ảnh hưởng của thòi điểm đẻ trứng trong ngày, tuổi đẻ và biện pháp khử trùng trứng đến kết quả ấp nở. Dồng thời cung cấp thêm một số thông số lã thuật góp phần hoàn thiện qui trình ấp trứng của các giống gà nói trên.
2. PHUƠNG PHÁP NGHIÊN cúu
Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp phân lô so sánh ừên các đàn gà giống bố mẹ ROSS 308, ISA trắng, ISA màu và gà Lương Phượng nuôi tại xí nghiệp gà giống Lạc Vệ - Bắc Ninh. Trong mỗi thí nghiệm, giữa cấc lô chỉ khác nhau về yếu tố thí nghiệm, các yếu tố khác đảm bảo độ đồng đều. Thí nghiệm được tiến hành trong 4 tháng.
Thí nghiệm 1. Tìm hiểu ảnh huỏng của thời điểm đẻ trứng trong ngày đến kết quả ãjp nở.
Theo nhiểu tài liệu cho biết, gà thường đẻ trong khoảng thời gian từ 6,00 đến 16 giờ trong ngày (10 giờ). Để kiểm tra lại các ý kiến này, trứng được thu tại 7 thời điểm trong ngày và chia làm 7 lô tương ứng: trước ổgiòr; 6 - 8giờ; 8 - lOgiờ; 10 - 12giờ; 12 - 14gĩờ; 14 - lổgiờ, sau lổgiờ.
Thí nghiệm 2. Tìm hiểu ảnh hưởng của tuổi đẻ trứng đến kết quả ấp nở. Tiến hành theo dõi kết quả ấp nở trên hai đàn gà ISA trắng và Lương Phượng từ 25 - 42 tuần tuổi.
Trong thí nghiệm 1 và 2, tỷ lệ nở là tỷ lệ phần trăm giữa số gà con nở ra so với số trứng đem ấp. Tỷ lệ gà loại 1 là tỷ lệ phần trăm giữa số gà loại 1 và số trứng ấp.
Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của biện pháp khử trùng trứng ấp đến kết quả ấp nở. Thí nghiệm được chia làm ba lô. Lô 1, trứng ấp không được khử trùng. Lô 2, khử trùng trứng ấp bằng hơi foocmandehit. Lô 3, khử trùng trứng ấp bằng khí ôzôn.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement