Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#769899 Tải miễn phí


Nhập tọa độ từ máy GPS vào excel thành 2 cột Longtitude, Latitude (tên cột
không quan trọng), có thể thực hiện việc này một cách tự động dựa vào phần mềm đi
kèm với máy GPS.
Mở file excel bằng Mapinfo, hộp thoại excel information, chọn sheet lưu tọa
độ, nếu tọa độ được để trên file excel tạo mới thì giữ nguyên thiết lập và nhấn OK;
Sau đó hộp thoại Set Field Information xuất hiện, chọn 2 cột lưu giá trị kinh độ và vĩ
độ (ví dụ: chọn X, decimal, (16,8); chọn Y, decimal, (16,8)). Phải chọn kiểu dữ liệu là
decimal, còn bao nhiêu chữ số thập phân là tùy thuộc vào máy GPS và kết quả thu
được từ quá trình nhập liệu. Nhấn OK.
Một cửa sổ Map windows hiện ra với các điểm, nhưng bản đồ này vẫn chưa
chính xác. Ta đóng cửa sổ map windows này lại, chọn biểu tượng New Brower để mở
bảng giá trị tọa độ đã nhập, một cửa sổ hiện ra với danh sách các tọa độ. Chọn menu
table chọn lệnh creat points, nhấn vào nút projection, trong hộp thoại hiện ra, trong
mục Catalogy chọn Longitude/Latitude, trong mục Catalogy Members chọn
Longitude/Latitude (WGS 84) (EPSG 4326), nhấn ok, nhấn ok ở hộp thoại creat
points.
Nhấn biểu tượng New Mapper để mở một bản đồ với những tọa độ đã nhập.
Tiếp tục vào menu Map (lúc này bản đồ được tạo đang được kích hoạt), chọn Option,
chọn Projection, trong hộp thoại Choose projection chọn Universal Transverse
Mercator (WGS 84) ở mục Catalogy và chọn UTM Zone 48 Norther ở mục
Catalogy Members. Nhấn ok.
Vào menu file chọn lệnh save copy as để lưu kết quả lại, trong hộp thoại Save
copy table as, chọn vào mục Projection, trong hộp thoại Choose projection chọn
Universal Transverse Mercator (WGS 84) ở mục Catalogy và chọn UTM Zone 48
Norther ở mục Catalogy Members. Nhấn ok. Đặt tên file và chọn nơi lưu để hoàn
tất. Nếu muốn chuyển qua định dạng qua arcview thì dùng công cụ Universal
Translator của Maptinfo.

Link Cloud Liketly
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement