Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#764583 Tải miễn phí
Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy 600 m3/ngày đêm


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH TÁI CHẾ GIẤY 3
I.1 Giới thiệu về ngành tái chế giấy 3
I.2 Hiện trạng tái chế giấy trên thế giới và Việt Nam 4
I.2.1 Tái chế trên thế giới 4
I.2.2 Tái chế giấy ở Việt Nam 4
1.2.3 Lợi ích của tái chế giấy 5
I.3 Quy trình tái chế giấy điển hình và hiện trạng môi trường tại các cơ sở tái chế giấy 8
I.3.1. Quy trình sản xuất điển hình của cơ sở tái chế giấy 8
I.3.2 Hiện trạng môi trường tại các cơ sở tái chế giấy 12
I.4 Đặc trưng nước thải tái chế giấy 15
Chương II: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÁI CHẾ GIẤY 17
II.1 Đề xuất phương án xử lý: 17
II.1.1 Thông số đầu vào và yêu cầu nước thải sau xử lý: 17
II.1.2 : Các phương pháp thường sử dụng 18
II.3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy và thiết minh sơ đồ công nghệ 20
II.3.2 Thiết minh sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải 22
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 27
I.Tính toán các thiết bị chính 27
I.1 Tính toán mương dẫn. 27
I2. Tính song chắn. 28
I3. Tính hố thu gom. 31
I4. Tính bể điều hoà. 32
I.5. Bể tuyển nối 35
I.6. Bể Aeroten 38
I.7. Tính toán bể lắng đợt 2. 44
I.9. Tính toán bể nén bùn. 49
I. 10. Tính toán lọc ép băng tải. 52
II. Tính toán các thiết bị phụ. 54
II.1. Tính toán hệ thống cấp khí cho bể Aeroten và thiết bị làm thoáng bể 54
II 2. Tính máy nén khí cho bể điều hoà . 57
II.3. Tính toán máy nén khí cho bể Aerotank . 62
II.4 Tính toán máy nén khí cho bình cao áp 67
III. Tính toán bơm nước thải và bơm bùn. 71
III.1. Tính bơm nước thải từ hố thu gom sang bể điều hoà. 72
III.2. Tính bơm bùn tuần hoàn sang bể Aerotank. 75
III. 3. Tính bơm bùn từ bể chứa bùn sang bể nén bùn. 78
III.4. Tính bơm bùn từ bể nén bùn sang lọc ép băng tải. 81
IV. Tính kinh tế. 83
IV.1. Chi phí xây dựng. 83
IV.2. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải. 85
IV.3. Chi phí xử lý tính cho 1 m3 nước thải. 85

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement