Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kun_xynk
#762777 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát quy trình chế biến tôm tại công ty cổ phần thuỷ sản Cafatex
Th c t p T t nghi p Khóa 29 - 2008 Tr
ng
i h c C n Th
Chuyên ngành Công ngh Th c ph m - Khoa Nông Nghi p & SH D - 2 -
Báo cáo th c t p t t nghi p ính kèm sau ây, v i
tài: “KH O SÁT QUY
TRÌNH CH BI N TÔM T I CÔNG TY C PH N TH Y S N CAFATEX”
do sinh viên Nguy n Chí Hi u th c hi n và báo cáo ã
c h i
ng ch m lu n v n
thông qua.
Sinh viên th c hi n
Giáo viên h
ng d n
NGUY N CHÍ HI U
NG TH PH
NG LIÊN
C n Th , ngày tháng n m 2008
Ch t ch h i
ng
Đất nước ta hiện nay đã và đang từng bước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đát nước và cũng đang từng bước đưa nền kinh tế nước nhà phát triển để
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement