Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ha_online_1991
#762504 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH KIÊN GIANG
- 2 -
C.
KIÊN GIANG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
............................................
20
I. SƠ LƯỢC VỀ KIÊN GIANG ..............................................................20
1. Địa lý.................................................................................................20
2.Khí hậu..............................................................................................21
3.Kinh tế...............................................................................................22
II. BĐKH Ở KIÊN GIANG
....................................................................23
1. Hiện tượng “vòi rồng” .....................................................................23
2. Có thể ngập đảo Hòn Đất.................................................................24
3. Ảnh hưởng tới nông nghiệp .............................................................25
III.NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI NHẰM ĐỐI PHÓ VỚI
BĐKH
.................................................................................................................26

1. Đối phó với mực nước biển dâng ...................................................26
2. Căt giảm khí nhà kính .....................................................................28
3. Nâng cao nhận thức của người dân về BĐKH................................28
4. Đào tạo nguồn nhân lực ..................................................................29
IV. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VẤN ĐẾ CHỐNG BĐKH Ở VIỆT
NAM ................................................................................................................29
V. NHỮNG VIỆC CÁ NHÂN CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM NHẮM
CHỐNG BĐKH..............................................................................................30
KẾT LUẬN ..............................................................................
33
Theo UNEP (Chương trình môi trường Liên hợp quốc), biến đổi khí hậu được xếp vào dạng vấn đề an ninh “phi truyền thống” và được xem như là một trong những thách
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement