Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Egerton
#762494 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khí metan trong nông nghiệp và biến đổi khí hậu
Môi trường học cơ bản GVHD:GSTSKH Lê Huy Bá
2
MỤC LỤC
Phần 1:
PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................1
1.
Đặt v
ấn đề ..................................................................................1
2.
Mục đích, yêu cầu ......................................................................1
3.
Phương pháp nghiên cứu............................................................2
4.
Phạm vi nghiên cứu....................................................................2
Ph ần 2:
PHẦN NỘI DUNG ....................................................................3
1.
Khí mêtan và biến đổi khí hậu....................................................3
1.1.
Tổng quan về biến đổi khí hậu ...................................................3
1.2.
Mêtan và ảnh hưởng của mêtan đến biến đổi khí hậu................4
2.
Khí mêtan trong hoạt động nông nghiệp ....................................7
2.1.
Chăn nuôi ...................................................................................8
2.2.
Hoạt động sản xuất lúa gạo ......................................................10
3.
Các biện pháp khắc phục..........................................................11
Ph ần 3:
KẾT LUẬN ..............................................................................13
1. Đặt vấn đề. Như ta đã biết hiện nay vấn đề biến đổi khí hậu đang là một vấn đề nóng bỏng không chỉ của riêng quốc gia nào, mà đã là mối đe dọa chung cho cả n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement