Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dangvanhungtw
#762492 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ô nhiễm đất và sa mạc hoá
2
Trang
Phần mở đầu.............................................................................................
1
Phần nội dung...........................................................................................
2
I Ô nhiễm môi trường đất........................................................................
2
1 Khái niệm chung về môi trường đất ..............................................
2
2 Phân loại ô nhiễm môi trường đất..................................................
4
3 Hậu quả và thực trạng ô nhiễm môi trường đất...........................
14
4 Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất..............................
15
II Sa mạc hoá ............................................................................................
17
1 Khái niệm về sa mạc hoá.................................................................
17
2 Hậu quả và thực trạng của sa mạc hoá..........................................
19
3 Biện pháp khắc phục và đế phòng sa mạc hoá..............................
26
Phần kết luận ............................................................................................
28
Danh mục sách tham khảo ......................................................................
29
˜ª™
PHẦN MỞ ĐẦU
Hoạt động của con người ngày càng mở ra nhiều lĩnh vực càng đa dạng thì chất thải và ô nhiễm càng phức tạp càng nhiều lên. Ngày nay, chất thải không những đổ ra
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement