Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Skippere
#762444 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá tình hình ngập lụt môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh và giải pháp
2
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................12. Mục tiêu .................................................................................................13. Phạm vi đề tài ........................................................................................13.Nội dung đề tài ........................................................................................24. Phương pháp nghiên cứu........................................................................2
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
1.1 Các khái niệm ......................................................................................3
1.1.1 Đô thị hóa...............................................................................31.1.2 Môi trường đô thị ...................................................................31.1.3 Ngập lụt .................................................................................3
1.2 Môi trường đô thị ................................................................................4
1.2.1 Trên thế giới ..........................................................................41.2.2 Ở Việt Nam ............................................................................41.2.3 Ở Thành Phố Hồ Chí Minh ....................................................5
CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGẬP
LỤT Ở TP. HỒ CHÍ MINH
2.1 Điều kiện tự nhiên ...............................................................................5
2.1.1 Vị trí địa lý ............................................................................52.1.2 Địa hình .................................................................................62.1.3 Khí hậu và thời tiết ................................................................72.1.4 Địa chất và đất đai..................................................................72.1.5 Thủy văn ................................................................................10
2.2 Đánh giá tình trạng ngập lụt ................................................................10
2.2.1 Tình trạng ngập lụt – đánh giá ..............................................102.2.2 Nguyên nhân gây ngập lụt .....................................................12
2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan ........................................132.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan ............................................13
2.2.3 Hậu quả ................................................................................16
2.2.3.1 Đối với sức khỏe .....................................................162.2.3.2 Đối với sản xuất ......................................................172.2.3.3 Môt số hậu quả khác ...............................................18
CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP CHỐNG
LỤT
3.1 Các chương trình chống ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh..............193.2 Đề xuất các giải pháp .........................................................................20
CHƯƠNG 4 : ƯU VÀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC DỰ ÁN NGĂN
TRIỀU ,TIÊU LŨ VÀ HẠ THẤP MỰC NƯỚC BIỂN
4.1 Phương án 1..........................................................................................234.2 Phương án 2 .........................................................................................234.3 Phương án 3 .........................................................................................24
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................25
Các hoạt động của con người trong thập kỷ gần đây đã làm tăng đáng kể đáng kể những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính ( nồng độ khí thải trong các hoạt động công n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement