Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conhocngocnghech_2007
#762404 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp cho các khu coongnghieepj đẻ giảm thiểu ô nhiễm môi trường
1
LỜI MỞ ĐẦU

Ở thơi điêm hiên nay con co y kiên khac nhau vê nguyên nhân cua sư biên
đôi khi hâu toan câu thi viêc khi hâu trên hanh tinh Trai Đât đang nong lên, keo
theo no la viêc tan băng ơ Băc va Nam Cưc cung như mưc nươc biên trung binh
đang dâng lên tư hơn môt thê ky qua la môt thưc tê ma nhân loai phai ưng pho.
Hôi nghi thương đinh toan câu về phát triển bền vững tai Johannesburg
(Công hoa Nam Phi) năm 2002 đa nhân đinh răng nhưng hâu qua cua biên đôi
khi hâu toan câu trưc tiêp tac đông đên sư sinh tôn cua loai ngươi, cu thê đên Tài
nguyên nước, Năng lương, Sức khỏe con người, Nông nghiệp và an ninh lương
thực va Đa dạng sinh học. Năm linh vưc nay lai co liên quan mât thiêt vơi nhau.
La môt quôc gia năm trên bao lơn cua Biên Đông thông ra Thai Binh Dương,
vơi hơn 75% dân sô sông doc theo môt bơ biên dai hơn 3200 km va tai hai đông
băng sông Hông va sông Cưu Long, Viêt Nam thuôc vao loai cac nươc bi uy hiêp
nhiêu nhât bơi sư biên đôi khi hâu toan câu va mưc nươc biên dâng. Câu hoi hiên
nay không con la “Liêu cac hiên tương co anh hương đên đât nươc ta hay
không?”ma la “Ưng pho như thê nao đê giam thiêu thiêt hai, bao vê tôi đa thanh
qua lao đông qua khư va tiêp tuc phat triên bên vưng”. Đặc biệt , trong lĩnh vực
du lịch sinh thái biển cần phải dược quan tâm nhiều hơn nữa.
Trước những vấn đề nóng bỏng của khoa học môi trường đồng thời để nâng
cao vốn kiến thức của mình em xin trình bày về : Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng
của nó đối với du lịch sinh thái biển.
Được sự tận tình giúp đỡ cuả thầy TSKH. Lê Huy Bá , cùng với những cố
gắng trong việc thu thập thông tin nhưng không tránh khỏi những sai sót . Mong
thầy và các bạn đóng góp ý kiến để bài làm được hoàn thiện hơn.
Ngày nay, môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với con người và sinh vật. Cùng với tiến trình phát triển của đất nước trong sự nghiệp CNH, HĐH, nhất là khi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement