Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By admin_yahoo360plus
#762356 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI
GVHD: GSTSKH LÊ HUY BÁ

Môi Trường Học Cơ Bản
SVTH: Nguyễn Thị Mãi

- 2 -
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU ......................................................................................................................2Không khí cần cho con người như thế nào? .................................................................2Lao động nhẹ : 40400 lít / ngày hay 98,5 lbs / ngày ........................................................2II. NỘI DUNG: ................................................................................................................3
II.1
Ô nhiễm không khí , các nguồn gây ô nhiễm không khí : ...........................................3
II.1.1
Ô nhiễm không khí là gì ?....................................................................................3
II.1.2
Các nguồn gây ô nhiễm không khí: .....................................................................3
II.1.2.1 Nguồn tự nhiên ................................................................................................4II.1.2.2 Nguồn nhân tạo ................................................................................................5
II.1.3
CÁC TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM CHÍNH: .....................................................6
II.1.3.1 Oxit cacbon (CO).............................................................................................6II.1.3.2 Oxit nitrozen (NOx) và NH3 ...........................................................................6II.1.3.3 Các hợp chất chứa lưu huỳnh ( S )...................................................................7
SO
2
+ UV + O
2

® SO
3
+ H
2
O ( H
2
SO
4
) .................................................................8
II.1.3.4 Các hiđrocacbon: .............................................................................................8II.1.3.5 Chất gây ô nhiễm không khí đặc biệt: .............................................................9II.1.3.6 Các hạt bụi gây ô nhiễm không khí: ................................................................9
II.2
TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI:................10
II.2.1
MỘT VÀI THÀNH PHỐ Ô NHIỄM TRÊN THẾ GIỚI...................................10
II.3
TÌNH HÌNH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM .............................................12
II.4
TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: ...............................................................16
II.4.1
TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG....................................................................................................................16
đồng cũng sẽ tăng lên.............................................................................................................16
II.4.2
Tác hại của ô nhiễm không khí với thực vật:.....................................................17
II.4.2.1 Tác hại cấp tính:.............................................................................................17II.4.2.2 Tổn thất lâu dài: .............................................................................................17II.4.2.3 Sự thay đổi màu: ............................................................................................17II.4.2.4 Trạng thái cây: ...............................................................................................17
II.4.3
Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến chất lượng công trình xây dựng và các
dạng vật liệu.......................................................................................................................19
II.4.3.1 Quá trình tạo nên mưa axít.............................................................................19
II.4.4
Tác hại................................................................................................................20
II.4.5
Tác động của cá chất ô nhiễm không khí tới thời tiết ,khí hậu và các quá trình
xảy ra trong khí quyển .......................................................................................................22
II.4.5.1 Ảnh hưởng đến khí hậu..................................................................................22II.4.5.2 Ảnh hưởng đến hệ sinh thái ...........................................................................23
III. Kết luận: ...................................................................................................................26IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO: ......................................................................................27
Xã hội ngày càng phát triển, các nhà máy công nghiệp đủ ngành đủ loại mọc lên cùng với những khu dân cư,những khu đô thị hóa,tất yếu dẫn đến môi trường ngày một
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement