Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dathanh_a3
#762303 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM
Tiểu luận : Môi trương hoc cơ ban

- 2 -
A. MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề:
Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà môi trường có nhiều biến đổi:
khí hậu biến đổi, nhiệt độ trái đất tăng lên, mực nước biển dâng cao, hạn hán, lũ lụt,
ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học…Biến đổi khí hậu gây nguy hại cho
tất cả mọi sinh vật sống trên toàn cầu. Vì thế, biến đổi khí hậu là một vấn đề hiện
đang được các nước trên thế giới quan tâm sâu sắc. Chinh vi thê, em đa chon đê tai
“Biến đổi khí hậu và thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam” đê tim hiêu thêm vê
vân đê cần thiết nay.
2. Mục đích, yêu cầu:
Tìm hiểu vê biên đôi khi hâu va thich ưng biên đôi khi hâu ơ Viêt Nam. Tư đo
đưa ra nhưng giai phap thich hơp cho viêc chông biên đôi khi hâu va thich ưng biên
đôi khi hâu.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Biên đôi khi hâu va thich ưng biên đôi khi hâu.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện bài tiểu luận này, em đã phân tích ,chọn lọc, tổng hợp các nguồn tài
liệu tìm được.
B. NÔI DUNG
Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà môi trường có nhiều biến đổi: khí hậu biến đổi, nhiệt độ trái đất tăng lên, mực nước biển dâng cao, hạn hán, l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement