Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenkhoi_9vn8
#762300 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biến đổi khí hậu, ảnh hưởng và thích ứng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Tiểu luận môi trường học cơ bản
GVHD: Gs.TSKH Lê Huy Bá
Nguyễn Huỳnh Cẩm Duyên - DHMT3B
2
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trải qua những giai đoạn phát triển của trái đất, từ thời đại khủng long đến kỉ
băng hà, lịch sử loài người cũng đi đến những giai đoạn mới trong chặn đường
phát triển của mình. Trong suốt chặn đường đó, con người không ngừng lao
động, không ngừng hoàn thiện, và không ngừng sáng tạo để đưa con người đến
đỉnh cao văn minh. Trong sự sáng tạo đó, con người đã tạo ra những giá trị mới
cho văn minh nhân loại, phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp thế giới.
Đầu thế kỷ 21, con người phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang tính
thời đại, nó liên quan tới cuộc sống hiện tại và cả những thế hệ mai sau. Đó là
cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Đó là mặt trái của sự phát triển, mặt trái này
có thể sẽ biến những thành quả mà con người đã phải trả bằng những cái giá rất
đắt thành số không.
Biến đổi khí hậu đe dọa đến quyền tự do, hạn chế cuộc sống con người. Ở các
nước đang phát triển, hàng triệu người nghèo trên thế giới đang phải đối mặt với
biến đổi khí hậu. Tình hình hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng hơn, gây sức ép ngày
càng lớn lên môi trường, cản trở những nỗ lực phát triển trên thế giới, nó hủy
hoại những nỗ lực quốc tế trong chống đói nghèo. Nó đòi hỏi khẩn trương biện
pháp ngăn chặn mối đe dọa xảy ra cho con người, đặc biệt là người nghèo và
những thế hệ mai sau.
Đến với Việt Nam, BĐKH có những biểu hiện, gây ra những ảnh hưởng khác
nhau. Duyên hải Nam Trung bộ là vùng mà được đánh giá là chịu ảnh hưởng
nghiêm trọng, mỗi vùng khác nhau sẽ phải có những biện pháp khác nhau để ứng
phó. Nhưng quy chung lại thì BĐKH dù ở đâu, quốc gia, hay địa phương nào thì
nó cũng là nổi ám ảnh mà tất cả những sinh vật dù có hay không có nhận thức
cũng đối mặt, nếu như chúng ta không kịp thời nhận thức rõ ràng và ngăn chặn
nó. Ở bài tiểu luận này em xin đề cập tới những ảnh hưởng của BĐKH lên vùng
Duyên hải Nam trung bộ và những biện pháp thích ứng của vùng.
2. Mục đích tiểu luận
Trải qua những giai đoạn phát triển của trái đất, từ thời đại khủng long đến kỉ băng hà, lịch sử loài người cũng đi đến những giai đoạn mới trong chặn đường phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement